EMPUJU 2020

EMPUJU 2020. AVALEM JOVES PLUS Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

L'Ajuntament d'Alfafar ha resultat ser beneficiari d'una subvenció per part de LABORA per a la execució de el programa EMPUJU 2020, per la qual té previst contractar quatre joves menors de 30 anys.

L'ocupació prevista és de: 4 llocs de personal auxiliar administratiu.

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

Unitat Administradora de l'FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Normativa

ORDRE 7/2017, d' 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual s'estableixen les bases reguladores de el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ORDRE 3/2020, d' 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual es modifica l'Ordre 7/2017, d' 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual s'estableixen les bases reguladores de el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. [(DOGV de 10/07/2020.

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (AVALEM JOVES)