TROBALLA D’UNA FITA DE TERME

Els operaris de l’empresa d’instal·lacions que estan realitzant una canalització en el Camí de Sant Jordi han trobat un bloc de pedra llaurada, que ha resultat ser una fita de terme. El carreu és de forma prismàtica, està rematat en forma arrodonida i mostra clarament la part vista i que aflorava en el seu moment. L’empresa que ha fet la troballa s’encarregarà de posar-ho en peu en el seu lloc d’origen. El camí de Sant Jordi separa els termes municipals d’Alfafar i València.

Los operarios de la empresa de instalaciones que están realizando una canalización en el Camino de San Jorge han encontrado un bloque de piedra labrada, que ha resultado ser un mojón de término. El sillar es de forma prismática, está rematado en cubillo y muestra claramente la parte vista y que afloraba en su momento. La empresa que ha hecho el hallazgo se encargará de ponerlo en pie en su lugar de origen. El camino de San Jorge separa los términos municipales de Alfafar con Valencia.

Fita de terme_San Jorge2