Estudiantes de Alfafar participan en un programa para prevenir la adicción al juego

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), i en col·laboració amb el postgrau "Addicció al joc i altres Addiccions Comportamentals" de la Universitat de València,,es,ha posat en marxa el programa ludens que treballa en la prevenció de l'addicció als jocs d'apostes i atzar,,es,técnica de la UPCCA de l’Ajuntament,,ca,i Azahara García,,es,estudiante del posgrado de la Universitat de València,,ca,han estat les encarregades de la implementació del programa en el qual participen les i els estudiants de 4t d'ESO,,es, ha puesto en marcha el programa LUDENS que trabaja en la prevención de la adicción a los juegos de apuestas y azar.

Laura Martínez, técnica de la UPCCA de l’Ajuntament, y Azahara García, estudiante del posgrado de la Universitat de València, han sido las encargadas de la implementación del programa en el que participan las y los estudiantes de 4º de ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i el grup del PAC de tots els centres educatius del municipi,,es,El programa ludens integra les tres dimensions que tota acció de prevenció ha d'incloure,,es,sensibilització i recomanació de pautes,,es,Aprofundeix a l'aula sobre les actituds davant l'addicció,,es,així com en la conscienciació de les i els més joves sobre els problemes que es poden arribar a tenir si s'inicien en aquests hàbits,,es,el programa,,es,que consta de tres sessions per a cada grup d'alumnes,,es.

El programa LUDENS integra las tres dimensiones que toda acción de prevención debe incluir: informació, sensibilización y recomendación de pautas. Profundiza en el aula sobre las actitudes ante la adicción, así como en la concienciación de las y los más jóvenes sobre los problemas que se pueden llegar a tener si se inician en estos hábitos. El programa, que consta de tres sesiones para cada grupo de alumnos, incideix també en la disposició adequada per jugar i en formes alternatives i saludables de passar el temps i gastar els diners,,es,Inclou a més un protocol d'avaluació en què es registren aspectes essencials de l'addicció al joc,,es,freqüència,,es,tipus,,es,motivació,,es,condicions i llocs per al joc,,es,que permet valorar la seva utilitat en la seva aplicació a l'aula,,es. Incluye además un protocolo de evaluación en el que se registran aspectos esenciales de la adicción al juego (frecuencia, tipos, motivación, condiciones y lugares para el juego) que permite valorar su utilidad en su aplicación en el aula.  

La implementació del programa de prevenció ludens se suma a les diferents accions que porta a terme al llarg de l'any la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives,,es,en els centres educatius d'Alfafar com el taller d'alimentació saludable,,es,en què van participar al voltant de,,es,alumnes i alumnes del cicle d'Infantil,,es,o el programa de prevenció del consum de cànnabis,,es,i en col,,ca,laboració amb el postgrau “Addicció al joc i altres Addiccions Comportamentals” de la Universitat de València,,ca (UPCCA) en los centros educativos de Alfafar como el taller de alimentación saludable, en el que participaron alrededor de 200 alumnos y alumnas del ciclo de Infantil, o el programa de prevención del consumo de cannabis.

programa Ludens

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), i en col·laboració amb el postgrau “Addicció al joc i altres Addiccions Comportamentals” de la Universitat de València, ha posat en marxa el programa LUDENS que treballa en la prevenció de l’addicció als jocs d’apostes i atzar,,ca,tècnica de la UPCCA de l’Ajuntament,,ca,i Azahara García,,en,estudiant del postgrau de la Universitat de València,,ca,han sigut les encarregades de la implementació del programa en el qual participen les i els estudiants de 4t d’ESO,,ca,Formació Professional Bàsica i el grup del PAC de tots els centres educatius del municipi,,ca.
 
Laura Martínez, tècnica de la UPCCA de l’Ajuntament, i Azahara García, estudiant del postgrau de la Universitat de València, han sigut les encarregades de la implementació del programa en el qual participen les i els estudiants de 4t d’ESO, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i el grup del PAC de tots els centres educatius del municipi.
 
El programa LUDENS integra les tres dimensions que tota acció de prevenció ha d’incloure,,ca,sensibilització i recomanació de pautes,,ca,Aprofundeix a l’aula sobre les actituds davant l’addicció,,ca,així com en la conscienciació de les i els més joves sobre els problemes que es poden arribar a tindre si s’inicien en aquests hàbits,,ca,que consta de tres sessions per a cada grup d’alumnes,,ca: informació, sensibilització i recomanació de pautes. Aprofundeix a l’aula sobre les actituds davant l’addicció, així com en la conscienciació de les i els més joves sobre els problemes que es poden arribar a tindre si s’inicien en aquests hàbits. El programa, que consta de tres sessions per a cada grup d’alumnes, incideix també en la disposició adequada per a jugar i en formes alternatives i saludables de passar el temps i gastar els diners,,ca,Inclou a més un protocol d’avaluació en el qual es registren aspectes essencials de l’addicció al joc,,ca,freqüència,,ca,tipus,,ca,motivació,,ca,condicions i llocs per al joc,,ca,que permet valorar la seua utilitat en la seua aplicació a l’aula,,ca. Inclou a més un protocol d’avaluació en el qual es registren aspectes essencials de l’addicció al joc (freqüència, tipus, motivació, condicions i llocs per al joc) que permet valorar la seua utilitat en la seua aplicació a l’aula.
 
La implementació del programa de prevenció LUDENS se suma a les diferents accions que duu a terme al llarg de l’any la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives,,ca,en els centres educatius d’Alfafar com el taller d’alimentació saludable,,ca,en el qual van participar al voltant de,,ca,alumnes i alumnes del cicle d’Infantil,,ca,o el programa de prevenció del consum de cànnabis,,ca,Estudiants d'Alfafar participen en un programa per prevenir l'addicció al joc,,es (UPCCA) en els centres educatius d’Alfafar com el taller d’alimentació saludable, en el qual van participar al voltant de 200 alumnes i alumnes del cicle d’Infantil, o el programa de prevenció del consum de cànnabis.