Éxito de participación en la jornada formativa sobre el nuevo modelo de servicios sociales en Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su concejalía de Servicios Sociales y en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Colegio Oficial de Trabajo Social de València y la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, llevó a cabo ayer la jornada formativa sobre el nuevo modelo de Servicio Sociales de la campaña “La Quarta Pota” con la que se logró reunir en el Centro de Mayores de la localidad a más de 150 asistentes en un éxito de convocatoria.

La jornada, amb la qual es pretenia donar a conèixer el nou Model Social Bàsic de la Comunitat Valenciana es va iniciar amb un acte d'inauguració que va comptar amb la presència de la regidora de Benestar Social,,es,Helena Ferrando,,en,la presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València,,es,Tant Puig com a Ferrando van aprofitar l'acte per felicitar al municipi d'Alfafar per aconseguir el reconeixement d'excel·lència social,,es,així com per la seva gestió dels Serveis Socials,,es, Fina Carreño, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, Elena Puig, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara. Tanto Puig como Ferrando aprovecharon el acto para felicitar al municipio de Alfafar por alcanzar el reconocimiento de excelencia social, así como por su gestión de los Servicios Sociales. "Es nota quins serveis i quins municipis estan liderant en aquest àmbit,,es,i Alfafar és un d'ells ",,es,va reconèixer la secretaria autonòmica,,es,per a qui el nou model de Serveis Socials que es presentava a la jornada és el resultat d ' "una participació i un consens en què s'ha escoltat a tots els col·lectius implicats el que possibilita aplicar polítiques de proximitat que permet als equips de base oferir una atenció personalitzada i amb garanties ",,es, y Alfafar es uno de ellos”, reconoció la secretaría autonómica, para quién el nuevo modelo de Servicios Sociales que se presentaba en la jornada es el resultado de “una participación y un consenso en el que se ha escuchado a todos los colectivos implicados lo que posibilita aplicar políticas de proximidad que permite a los equipos de base ofrecer una atención personalizada y con garantías”.

En aquest sentit també es va expressar durant l'acte l'alcalde d'Alfafar,,es,per a qui el municipalisme i proximitat amb la ciutadania és la clau en política,,es,"Les persones,,es,escoltar el que han de dir,,es,atendre les seves necessitats és l'essència de la política i del municipalisme,,es,i ha estat també l'eix del nostre grup,,es,Estem molt orgullosos d'haver aconseguit l'excel·lència social gràcies al treball de tot l'equip de Serveis Socials ",,es,Després de l'acte d'inauguració,,es,Maria Àngels Pérez,,es, Juan Ramón Adsuara, para quien el municipalismo y cercanía con la ciudadanía es la clave en política: “Las personas, escuchar lo que tienen que decir, atender sus necesidades es la esencia de la política y del municipalismo, y ha sido también el eje de nuestro grupo. Estamos muy orgullosos de haber conseguido la excelencia social gracias al trabajo de todo el equipo de Servicios Sociales”.

Tras el acto de inauguración, Maria Ángeles Pérez, Coordinadora de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alfafar va compartir el model d'excel·lència en Serveis Socials del municipi d'Alfafar i,,es,els tècnics municipals de l'àrea,,es,Maria José Burguet,,es,Jose Vicente Alemany i Anna Mestre,,es,van presentar els programes d'intervenció socioeducativa que s'estan duent a terme al municipi,,es,como el programa Aules Colabora,,ca,el programa Coratge o el programa de Absentismo Escolar,,ca, posteriorment, los técnicos municipales del área, Maria José Burguet, Jose Vicente Alemany y Anna Mestre, presentaron los programas de intervención socioeducativa que se están llevando a cabo en el municipio, como el programa Aules Colabora, el programa Coratge o el programa de Absentismo Escolar. Més, durant la jornada es va habilitar un espai obert per a l'exposició de projectes singulars en l'àmbit dels Serveis Socials,,es,una iniciativa amb la qual l'Ajuntament d'Alfafar va evidenciar un cop més el seu compromís i treball per garantir a tota la població l'accés a uns serveis socials bàsics de qualitat,,es,com així ho demostra també l'augment del finançament en els serveis que ha passat dels,,es, una iniciativa con la que l’Ajuntament d’Alfafar evidenció una vez más su compromiso y trabajo para garantizar a toda la población el acceso a unos servicios sociales básicos de calidad, como así lo demuestra también el aumento de la financiación en los servicios que ha pasado de los 26.147 euros de 2015 als 486.750 en 2019.

Jornada Quarta Pota II

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Serveis Socials i en col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el Col·legi Oficial de Treball Social de València i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, va dur a terme ahir la jornada formativa sobre el nou model de Servei Socials de la campanya “La Quarta Pota” amb la qual es va aconseguir reunir en el Centre de Majors de la localitat a més de,,ca,assistents en un èxit de convocatòria,,ca,amb la qual es pretenia donar a conéixer el nou Model Social Bàsic de la Comunitat Valenciana es va iniciar amb un acte d’inauguració que va comptar amb la presència de la regidora de Benestar Social,,ca,la presidenta del Col,,ca 150 assistents en un èxit de convocatòria.
 
La jornada, amb la qual es pretenia donar a conéixer el nou Model Social Bàsic de la Comunitat Valenciana es va iniciar amb un acte d’inauguració que va comptar amb la presència de la regidora de Benestar Social, Fina Carreño, la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando, la presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, Elena Puig, i l’alcalde d’Alfafar,,ca,les i els alumnes premiats han rebut un diploma a l’excel,,ca,lència acadèmica i una tablet com a obsequi a la seua dedicació,,ca,esforç i resultats,,ca,Sara Ruiz Martínez i Lucia Mesado Albors,,gl,estudiants de l’IES,,ca,d'Abril i del Centre Privat Maria Immaculada,,es,han sigut les premiades en Educació Secundària Obligatòria,,ca,Per part seua,,ca,els alumnes Ana López López,,ca,Ignacio Ortiz Comino i Tonet Soria Sáez del Centre Privat Guia,,es, Juan Ramón Adsuara. Tant Puig com Ferrando van aprofitar l’acte per a felicitar el municipi d’Alfafar per aconseguir el reconeixement d’excel,,ca,lència social,,ca,així com per la seua gestió dels Serveis Socials,,ca,“Es nota quins serveis i quins municipis estan liderant en aquest àmbit,,ca,i Alfafar és un d’ells”,,ca,va reconéixer la secretaria autonòmica,,ca,per a qui el nou model de Serveis Socials que es presentava en la jornada és el resultat de “una participació i un consens en el qual s’ha escoltat a tots els col,,ca·lència social, així com per la seua gestió dels Serveis Socials. “Es nota quins serveis i quins municipis estan liderant en aquest àmbit, i Alfafar és un d’ells”, va reconéixer la secretaria autonòmica, per a qui el nou model de Serveis Socials que es presentava en la jornada és el resultat de “una participació i un consens en el qual s’ha escoltat a tots els col·lectius implicats el que possibilita aplicar polítiques de proximitat que permet als equips de base oferir una atenció personalitzada i amb garanties”,,ca,En aquest sentit també es va expressar durant l’acte l’alcalde d’Alfafar,,ca,per a qui el municipalisme i proximitat amb la ciutadania és la clau en política,,ca,“Les persones,,ca,escoltar el que han de dir,,ca,atendre les seues necessitats és l’essència de la política i del municipalisme,,ca,i ha sigut també l’eix del nostre grup,,ca.
 
En aquest sentit també es va expressar durant l’acte l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, per a qui el municipalisme i proximitat amb la ciutadania és la clau en política: “Les persones, escoltar el que han de dir, atendre les seues necessitats és l’essència de la política i del municipalisme, i ha sigut també l’eix del nostre grup. Estem molt orgullosos d’haver aconseguit l’excel,,ca,lència social gràcies al treball de tot l’equip de Serveis Socials”,,ca,Després de l’acte d’inauguració,,ca,Coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alfafar va compartir el model d’excel,,ca,lència en Serveis Socials del municipi d’Alfafar i,,ca,posteriorment,,ca,els tècnics municipals de l’àrea,,ca,Jose Vicente Alemany i Anna Mestre,,ca·lència social gràcies al treball de tot l’equip de Serveis Socials”.
 
Després de l’acte d’inauguració, Maria Ángeles Pérez, Coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alfafar va compartir el model d’excel·lència en Serveis Socials del municipi d’Alfafar i, posteriorment, els tècnics municipals de l’àrea, Maria José Burguet, Jose Vicente Alemany i Anna Mestre, van presentar els programes d’intervenció socioeducativa que s’estan duent a terme en el municipi,,ca,com el programa Aules Col,,ca,el programa Coratge o el programa d’Absentisme Escolar,,ca,durant la jornada es va habilitar un espai obert per a l’exposició de projectes singulars en l’àmbit dels Serveis Socials,,ca, com el programa Aules Col·labora, el programa Coratge o el programa d’Absentisme Escolar. A més, durant la jornada es va habilitar un espai obert per a l’exposició de projectes singulars en l’àmbit dels Serveis Socials, una iniciativa amb la qual l’Ajuntament d’Alfafar va evidenciar una vegada més el seu compromís i treball per a garantir a tota la població l’accés a uns serveis socials bàsics de qualitat,,ca,com així ho demostra també l’augment del finançament en els serveis que ha passat dels,,ca,de,,de,Èxit de participació a la jornada formativa sobre el nou model de serveis socials a Alfafar,,es, com així ho demostra també l’augment del finançament en els serveis que ha passat dels 26.147 euros de 2015 als 486.750 en 2019.