Indicacions per a un bon ús dels recursos sanitaris

Indicacions de la Generalitat Valenciana per a un bon ús dels recursos sanitaris durant la pandèmia de l'Covid-19.
#QuédateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa

Indicacions per a fer un bon ús dels recursos sanitaris durant la pandèmica del Covid-19 .
#QuedatACasa #JoEmQuedeACasa