Qui som i que fem?/¿Quiénes somos y qué hacemos?

L’Ajuntament d’Alfafar vol complir a la seua responsabilitat sobre el benestar dels menors i les seues famílies, tal com arreplega l’apartat V del preàmbul de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, la qual posa èmfasi en <<[…] les situacions de risc, que són competència exclusiva de les Administracions Locals, i que seran les encarregades d’atendre este tipus de situacions, valorant i declarant la situació de risc en què es troba el menor i elaborant l’oportú pla d’intervenció>>

La família, com a àmbit principal de socialització de xiquets i adolescents, es troba de vegades en circumstàncies adverses, algunes de les quals són:

– Dificultats per a conciliar la vida familiar i laboral.

– Diferències en l’adequada delegació de les responsabilitats educatives.

– Conflictes familiars, problemes de parella o ruptures matrimonials.

– Inadaptació social y/o escolar.

 

Per tot açò, es fa necessària una actuació contínua de l’Administració local, la més pròxima als ciutadans, a fi de desenrotllar una sèrie de projectes que permeten previndre, pal·liar i atendre estes dificultats.

El servici, personalitzat, presencial i totalment confidencial, és prestat per un equip de professionals de distintes disciplines (Psicologia, Treball Social, Mediació Familiar, Educació Social i Dret) amb àmplia formació i experiència en la intervenció amb les famílies.

 

3

2

1

 

 

 

 


 

El Ayuntamiento de Alfafar quiere dar cumplimiento a su responsabilidad sobre el bienestar de los menores y sus familias, tal y como recoge el apartado V del preámbulo de la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, la cual pone énfasis en <<[…]las situaciones de riesgo, que son competencia exclusiva de las Administraciones Locales, y que serán las encargadas de atender este tipo de situaciones, valorando y declarando la situación de riesgo en que se encuentra el menor y elaborando el oportuno plan de intervención >>.

La familia, como ámbito principal de socialización de niños y adolescentes, se encuentra en ocasiones en circunstancias adversas, algunas de las cuales son:

– Dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.

– Diferencias en la adecuada delegación de las responsabilidades educativas.

– Conflictos familiares, problemas de pareja o rupturas matrimoniales.

– Inadaptación social y/o escolar.

Por todo esto, se hace necesaria una actuación contínua de la Administración local, la más cercana a los ciudadanos, con el fin de desarrollar una serie de proyectos que permitan prevenir, paliar y atender estas dificultades.

El servicio, personalizado, presencial y totalmente confidencial, es prestado por un equipo de profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Trabajo Social, Mediación Familiar, Educación Social y Derecho) con amplia formación y experiencia en la intervención con las familias.

3

1

2

 

 

 

 

 

Informació de contacte/Información de contacto

 

Regidora d´Infancia: Amparo Sanjuan Alventosa.

Tel. cita previa: 96 318 21 26


 

Concejala de Infancia: Amparo Sanjuan Alventosa.

Tel. cita previa: 96 318 21 26

Enllaços d´interés/Enlaces de interés

 

UNICEF drets del xiquet: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino

UNICEF convenció drets del xiquet: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

Dibuixos animats sobre els drets dels xiquets: http://www.youtube.com/watch?v=gWAgLt3xFRk


 

UNICEF derechos del niño: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino

UNICEF convención derechos del niño: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

Dibujos animados sobre los derechos de los niños: http://www.youtube.com/watch?v=gWAgLt3xFRk

 

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.