INFÀNCIA/INFANCIA

Qui som i que fem?/¿Quiénes somos y qué hacemos?

L&#8217;Ajuntament d&#8217;Alfafar vol complir a la seua responsabilitat sobre el benestar dels menors i les seues famílies, tal com arreplega l&#8217;apartat V del preàmbul de la Llei 12/2008, d' 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l&#8217;Adolescència de la Comunitat Valenciana, la qual posa èmfasi en <<[…] les situacions de risc, que són competència exclusiva de les Administracions Locals, i que seran les encarregades d&#8217;atendre este tipus de situacions, valorant i declarant la situació de risc en què es troba el menor i elaborant l&#8217;oportú pla d&#8217;intervenció>>

La família, com a àmbit principal de socialització de xiquets i adolescents, es troba de vegades en circumstàncies adverses, algunes de les quals són:

– Dificultats per a conciliar la vida familiar i laboral.

– Diferències en l&#8217;adequada delegació de les responsabilitats educatives.

– Conflictes familiars, problemes de parella o ruptures matrimonials.

– Inadaptació social y/o escolar.

 

Per tot açò, es fa necessària una actuació contínua de l&#8217;Administració local, la més pròxima als ciutadans, a fi de desenrotllar una sèrie de projectes que permeten previndre, pal·liar i atendre estes dificultats.

El servici, personalitzat, presencial i totalment confidencial, és prestat per un equip de professionals de distintes disciplines (Psicologia, Treball Social, Mediació Familiar, Educació Social i Dret) amb àmplia formació i experiència en la intervenció amb les famílies.

 

3

2

1

 

 

 

 


 

El Ayuntamiento de Alfafar quiere dar cumplimiento a su responsabilidad sobre el bienestar de los menores y sus familias, tal y como recoge el apartado V del preámbulo de la Ley 12/2008, d' 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana, la cual pone énfasis en <<[…]las situaciones de riesgo, que són competència exclusiva de les administracions locals, i que seran les encarregades d'atendre aquest tipus de situacions, valorando y declarando la situación de riesgo en que se encuentra el menor y elaborando el oportuno plan de intervención >>.

La família, com a àmbit principal de socialització de nens i adolescents, se encuentra en ocasiones en circunstancias adversas, algunas de las cuales son:

– Dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.

– Diferencias en la adecuada delegación de las responsabilidades educativas.

– Conflictos familiares, problemes de parella o ruptures matrimonials.

– Inadaptación social y/o escolar.

Por todo esto, se hace necesaria una actuación contínua de la Administración local, la més propera als ciutadans, con el fin de desarrollar una serie de proyectos que permitan prevenir, paliar y atender estas dificultades.

El servei, personalitzat, presencial y totalmente confidencial, es prestado por un equipo de professionals de distintas disciplinas (Psicologia, Treball Social, Mediació Familiar, Educació Social i Dret) amb àmplia formació i experiència en la intervenció amb les famílies.

3

1

2

 

 

 

 

 

Informació de contacte/Informació de contacte

 

Regidora d´Infancia: Amparo Sanjuan Alventosa.

Tel. cita previa: 96 318 21 26


 

Regidora d'Infància: Amparo Sanjuan Alventosa.

Tel. cita previa: 96 318 21 26

Enllaços d´interés/Enllaços d'interès

 

UNICEF drets del xiquet: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino

UNICEF convenció drets del xiquet: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

Dibuixos animats sobre els drets dels xiquets: http://www.youtube.com / watch?v=gWAgLt3xFRk


 

UNICEF derechos del niño: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino

UNICEF convención derechos del niño: http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino

Dibujos animados sobre los derechos de los niños: http://www.youtube.com / watch?v=gWAgLt3xFRk