La multinacional Globo desembarca en Alfafar

La empresa multinacional de moda y complementos Globo inauguró el viernes 7 de diciembre su nueva tienda en España con una superficie de 6.000 metros cuadrados dentro de la zona comercial de Alfafar, la más grande en territorio español.
 
Globomoda és una empresa italiana en expansió que compta amb més de,,es,botigues al seu país d'origen i aquesta nova obertura constitueix la quarta seu a Espanya,,es,la més extensa i la que pretén convertir-se en la base d'operacions des d'on dirigir els seus plans d'expansió per Espanya,,es 70 tiendas en su país de origen y esta nueva apertura constituye la cuarta sede en España, la más extensa y la que pretende convertirse en la base de operaciones desde donde dirigir sus planes de expansión por España.
 
Després de l'acte inaugural L | Alfafar i l'empresa van signar un conveni per a la col·laboració d'ambdues parts perquè els processos de selecció de personal es coordinin amb l'Agència de Dinamització Local per a la contractació de ciutadanes i ciutadans del municipi,,es,Juan Ramón Adsuara va agrair a la direcció de Globus seu compromís i aposta per instal·lar-se al municipi,,es,així com la predisposició a col·laborar amb l'ajuntament per dinamitzar l'economia local,,es,I és que,,es.
 
L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara agradeció a la dirección de Globo su compromiso y apuesta por instalarse en el municipio, así como la predisposición a colaborar con el ayuntamiento para dinamizar la economía local. Y es que, l'obertura d'aquesta nova delegació ha suposat la contractació de mig centenar de persones a les quals se sumaran una vintena més quan obrin les oficines,,es,Globus se suma d'aquesta manera a les últimes arribades d'empreses a la zona comercial del municipi com van ser les de Bauhaus,,es,Juguetilandia i Decathlon entre d'altres,,es,s'espera que en els pròxims mesos Mossega la Pasta,,es,piemontesa,,es,Norauto i Carte-Cash obrin els seus respectius locals en una de les zones comercials amb més expansió nacional,,es.
 
Globo se suma de esta manera a las últimas llegadas de empresas a la zona comercial del municipio como fueron las de Bauhaus, Juguetilandia y Decathlon entre otros. Més, se espera que en los próximos meses Muerde la Pasta, Piamontesa, Norauto y Carte-Cash abran sus respectivos locales en una de las zonas comerciales con mayor expansión nacional. Un fet que vol constituir-se com el model de desenvolupament en què l'auge i creixement econòmic i comercial serveixi per desenvolupar la cultura i la societat d'Alfafar,,es,L’empresa multinacional de moda i complements Globo va inaugurar el divendres,,ca,de desembre la seua nova botiga a Espanya amb una superfície de,,ca,metres quadrats dins de la zona comercial d’Alfafar,,ca,la més gran en territori espanyol,,ca,Globomoda és una empresa italiana en expansió que compta amb més de,,ca.
 
globo_1
 
L’empresa multinacional de moda i complements Globo va inaugurar el divendres 7 de desembre la seua nova botiga a Espanya amb una superfície de 6.000 metres quadrats dins de la zona comercial d’Alfafar, la més gran en territori espanyol.
 
Globomoda és una empresa italiana en expansió que compta amb més de 70 botigues al seu país d’origen i aquesta nova obertura constitueix la quarta seu a Espanya,,ca,la més extensa i la que pretén convertir-se en la base d’operacions des d’on dirigir els seus plans d’expansió per Espanya,,ca,Després de l’acte inaugural l’Ajuntament d’Alfafar i l’empresa van signar un conveni per a la col,,ca, la més extensa i la que pretén convertir-se en la base d’operacions des d’on dirigir els seus plans d’expansió per Espanya.
 
Després de l’acte inaugural l’Ajuntament d’Alfafar i l’empresa van signar un conveni per a la col·laboració d’ambdues parts perquè els processos de selecció de personal es coordinen amb l’Agència de Dinamització Local per a la contractació de ciutadanes i ciutadans del municipi,,ca,L’alcalde d’Alfafar,,ca,Juan Ramón Adsuara va agrair a la direcció de Globo el seu compromís i aposta per instal,,ca,lar-se en el municipi,,ca,així com la predisposició a col,,ca,laborar amb l’ajuntament per a dinamitzar l’economia local,,ca,I és que,,ca.
 
L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara va agrair a la direcció de Globo el seu compromís i aposta per instal·lar-se en el municipi, així com la predisposició a col·laborar amb l’ajuntament per a dinamitzar l’economia local. I és que, l’obertura d’aquesta nova delegació ha suposat la contractació de mig centenar de persones a les quals se sumaran una vintena més quan òbriguen les oficines,,ca,Globo se suma d’aquesta manera a les últimes arribades d’empreses a la zona comercial del municipi com van ser les de Bauhaus,,ca,Juguetilandia i Decathlon entre altres,,ca,s’espera que en els pròxims mesos Muerde la Pasta,,ca,Norauto i Carte-Cash òbriguen els seus respectius locals en una de les zones comercials amb major expansió nacional,,ca.
 
Globo se suma d’aquesta manera a les últimes arribades d’empreses a la zona comercial del municipi com van ser les de Bauhaus, Juguetilandia i Decathlon entre altres. A més, s’espera que en els pròxims mesos Muerde la Pasta, Piamontesa, Norauto i Carte-Cash òbriguen els seus respectius locals en una de les zones comercials amb major expansió nacional. Un fet que vol constituir-se com el model de desenvolupament en el qual l’auge i creixement econòmic i comercial servisca per a desenvolupar la cultura i la societat d’Alfafar,,ca,La multinacional Globus desembarca a Alfafar,,es,L'empresa multinacional de moda i complements Globus va inaugurar divendres,,es,de desembre la seva nova botiga a Espanya amb una superfície de,,es,metres quadrats dins de la zona comercial d'Alfafar,,es,la més gran en territori espanyol,,es.