L'Oficina Europea sol·licita una subvenció de 500.000 euros per a millores sostenibles en Tauleta

  • Els projectes s'engloben dins del "Programa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc de el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020".
  • Les actuacions presentades compten amb un pressupost de 1.061.252,55 euros, amb finançament a l' 50% entre el consistori i els fons FEDER.

Alfafar, 23/12/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva Oficina de Projectes Europeus, ha presentat la sol·licitud de dos projectes dins el "Programa de subvencions a projectes singulars de entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc de el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 ".

Els projectes elegibles per a aquest programa per entitats locals(FEDER-EELL) tenen com a finalitat la reducció de les emissions de diòxid de carboni. En total, Alfafar invertirà més de 1 milió d'euros amb actuacions que milloren l'eficiència energètica en les infraestructures públiques i que impliquen l'ús d'energies renovables d'usos tèrmics i per a l'autoconsum elèctric. Aquesta inversió estarà cofinançada entre el consistori i els fons FEDER.

El primer projecte, "Instal·lació solar fotovoltaica destinada a la generació elèctrica per a l'autoconsum en el dipòsit municipal d'aigua potable "Castañeda", compta amb un pressupost de 50.963,44. Amb aquesta actuació s'instal·larà a la coberta de l'Dipòsit principal del municipi, “Castañeda”, una planta fotovoltaica la energia generada es destinarà principalment a l'autoconsum d'aquest edifici.

El segon projecte per al qual se sol·licita la subvenció és la "Millora de l'envoltant tèrmica al 'Edifici Tauleta', al municipi d'Alfafar ", compta amb un pressupost de 1.010.289,11 euros. Aquesta proposta consta de tres accions.

Por una parte, la reforma integral de la envolvente del edificio de Tauleta, el que suposarà una actuació energètica que permeti reduir la demanda energètica de calefacció i / o refrigeració i, per tant, el seu consum energètic i emissions de diòxid de carboni, mitjançant solucions constructives convencionals. Aquesta acció està pressupostada en 616.415,59 euros.

Com a segona acció d'aquest projecte, i per tal de reduir els costos corresponents a l'consum de la energia elèctrica dels edificis municipals. Per això es pretén dur a terme una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu sobre la coberta de l'edifici Tauleta, l'edifici de la Policia Local i el de l'Ajutament d'Alfafar. Això està pressupostat en 231.221,60 euros.

Finalment, també es contempla la instal·lació de climatització i producció d'aigua calenta sanitària (ACS) amb aprofitament de l'energia aerotèrmica mitjançant l'ús de bombes de calor a Tauleta. Aquesta proposta completa el pressupost amb 162.651,92 euros.

En total, la rehabilitació de l' edifici Tauleta està pressupostada en 2.507.386,56 euros, si bé també es beneficia de la subvenció autonòmica "reconstruïm Pobles" amb un valor de 550.000 euros.

amb aquestes actuacions, L | Alfafar busca la millora i adaptació de les instal·lacions i vies públiques d'acord amb les noves legislacions, complint amb objectius ODS i com a camí per assolir els objectius plantejats en el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), tot això redundant en el benestar de la ciutadania.

L’Oficina Europea sol·licita una subvenció de 500.000 euros per a millores sostenibles en Tauleta

  • Els projectes s’engloben dins del “Programa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020”.
  • Les actuacions presentades compten amb un pressupost d’1.061.252,55 euros, amb finançament al 50% entre el consistori i els fons FEDER.

Alfafar, 23/12/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Oficina de Projectes Europeus, ha presentat la sol·licitud de dos projectes dins del “Programa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el passe a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020”.

Els projectes elegibles per a aquest programa per a Entitats Locals (FEDER-EELL) tenen com a finalitat la reducció de les emissions de diòxid de carboni. En total, Alfafar invertirà més d’1 milió d’euros amb actuacions que milloren l’eficiència energètica en les infraestructures públiques i que impliquen l’ús d’energies renovables d’usos tèrmics i per a l’autoconsum elèctric. Aquesta inversió estarà cofinançada entre el consistori i els fons FEDER.

El primer projecte, “Instal·lació solar fotovoltaica destinada a la generació elèctrica per a l’autoconsum en el depòsit municipal d’aigua potable “Castañeda”, compta amb un pressupost de 50.963,44. Amb aquesta actuació s’instal·larà en la coberta del Depòsit principal del municipi, “Castañeda”, una planta fotovoltaica l’energia generada de la qual es destinarà principalment a l’autoconsum d’aquest edifici.

El segon projecte per al qual se sol·licita la subvenció és la “Millora de l’envolupant tèrmica en el ‘Edifici Tauleta’, en el municipi d’Alfafar”, compta amb un pressupost d’1.010.289,11 euros. Aquesta proposta consta de tres accions.

D’una banda, la reforma integral de l’envolupant de l’edifici de Tauleta, la qual cosa suposarà una actuació energètica que permeta reduir la demanda energètica de calefacció i/o refrigeració i, per tant, el seu consum energètic i emissions de diòxid de carboni, mitjançant solucions constructives convencionals. Aquesta acció està pressupostada en 616.415,59 euros.

Com a segona acció d’aquest projecte, i a fi de reduir els costos corresponents al consum de l’energia elèctrica dels edificis municipals. Per a això es pretén dur a terme una instal·lació d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum col·lectiu sobre la coberta de l’edifici Tauleta, l’edifici de la Policia Local i el del Ayutamiento d’Alfafar. Això està pressupostat en 231.221,60 euros.

Finalment, també es contempla la instal·lació de climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS) amb aprofitament de l’energia aerotérmica mitjançant l’ús de bombes de calor en Tauleta. Aquesta proposta completa el pressupost amb 162.651,92 euros.

En total, la rehabilitació de l’edifici Tauleta està pressupostada en 2.507.386,56 euros, si bé també es beneficia de la subvenció autonòmica “Reconstruïm Pobles” amb un valor de 550.000 euros.

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament d’Alfafar busca la millora i adaptació de les instal·lacions i vies públiques d’acord amb les noves legislacions, complint amb objectius ODS i com a camí per a aconseguir els objectius plantejats en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUSA), tot això redundant en el benestar de la ciutadania.