La Policia Local d'Alfafar porta a terme una campanya de conscienciació dirigida a les i els propietaris de gossos.

La Policia Local d'Alfafar porta a terme una campanya de conscienciació dirigida a les i els propietaris de gossos.
 • Del 28 de novembre al 4 de desembre la Policia Local d'Alfafar intensifica la seva tasca per evitar que les i els propietaris no exerceixin les seves obligacions amb les seves mascotes.
 • Seguir la normativa és molt important per aconseguir una bona convivència veïnal i una bona cura dels animals.
Alfafar, 02/12/2016:
La Policia Local d'Alfafar està duent a terme la campanya "És cosa de tots", per conscienciar a les i els propietaris de gossos sobre la importància de: portar els animals lligats a la via pública, recollir les defecacions dels mateixos i no orinar a les façanes o mobiliari urbà.
Malgrat que la majoria dels propietaris segueixen la normativa, moltes persones segueixen sense fer cas al que estableix la llei, mostrant així una gran falta de responsabilitat amb les seves mascotes i una gran falta de respecte cap a la resta de veïns i veïnes que han de conviure amb aquesta falta de civisme. Por eso, els agents, sota aquest lema han intensificat la vigilància del 28 de novembre al 4 de desembre, per fer complir la normativa referent als animals de companyia.
Dins d'aquesta campanya el més important és impedir que l'animal embruti la via pública i espais públics, la persona que condueixi l'animal haurà de recollir i retirar els excrements que l'animal faci. A més de l'obligació de portar l'animal amb corretja i morrió, tots els gossos han d'anar pel carrer lligats amb corretja i els catalogats com potencialment perillosos ho deuen fer amb una corretja de menys de dos metres i morrió, no podent-se portar més d'un gos perillós per persona, només els no catalogats com a perillosos podran anar solts en zones delimitades i senyalitzades per l'Ajuntament.
Una manera de recordar a les i els propietaris dels animals de companyia les obligacions legals que tenen:
 • vacunació: els gossos han d'estar vacunats abans dels tres mesos de vida, revacunando un any més tard. La vacunació ha de constar a la cartilla o passaport sanitari.
 • identificació: els gossos s'han d'identificar abans dels tres mesos de vida o abans del mes següent de la seva adquisició. La forma més habitual d'identificació és a través de la implantació d'un microxip pel veterinari.
 • Cens de l'animal: tots els gossos han d'estar censats a l'Ajuntament on resideixin abans dels tres mesos de vida o abans de quinze dies següents a la seva adquisició.
 • llicència administrativa: en cas de tenir un gos potencialment perillós s'ha d'obtenir la corresponent llicència que expedite l'Ajuntament, únicament el titular de la llicència podrà portar-lo per la via pública.
A més la Policia Local d'Alfafar, insta la població a denunciar aquestes accions incíviques de forma presencial als SAC com "Queixes o Suggeriments", a través de missatges privats a les xarxes socials municipals Facebook i Twitter o mitjançant l'APP L | Alfafar dirigint-se al apartat de "Suggeriment Veïnal".
Tot això per aconseguir un Alfafar més net, ja que és cosa de tots.
perro_atado
La Policia Local d’Alfafar duu a terme una campanya de conscienciació dirigida a les i els propietaris de gossos.
 • Del 28 de novembre a 4 de desembre la Policia Local d’Alfafar intensifica la seua labor per a evitar que les i els propietaris no exercisquen les seues obligacions amb les seues mascotes.
 • Seguir la normativa és molt important per a aconseguir una bona convivència veïnal i una bona cura dels animals.
Alfafar, 02/12/2016:
La Policia Local d’Alfafar està duent a terme la campanya “És cosa de tots”, per a conscienciar a les i els propietaris de gossos sobre la importància de: portar als animals lligats en la via pública, arreplegar les defecacions dels mateixos i no orinar en les façanes o mobiliari urbà. Malgrat que la majoria dels propietaris segueixen la normativa, moltes persones segueixen sense fer cas a l’establit per la llei, mostrant així una gran falta de responsabilitat amb les seues mascotes i una gran falta de respecte cap a la resta de veïns i veïnes que han de conviure amb aquesta falta de civisme. Per açò, els agents, sota aquest lema han intensificat la vigilància del 28 de novembre a 4 de desembre, per a fer complir la normativa referent als animals de companyia. Dins d’aquesta campanya el més important és impedir que l’animal embrute la via pública i espais públics, la persona que conduïsca a l’animal haurà d’arreplegar i retirar els excrements que l’animal faça. A més de l’obligació de portar a l’animal amb corretja i morrió, tots els gossos deuen anar pel carrer lligats amb corretja i els catalogats com potencialment perillosos ho deuen fer amb una corretja de menys de dos metres i morrió, no podent-se portar més d’un gos perillós per persona, solament els no catalogats com a perillosos podran anar solts en zones fitades i senyalitzades per l’Ajuntament. Una manera de recordar a les i els propietaris dels animals de companyia les obligacions legals que tenen:
 • Vacunació: els gossos han d’estar vacunats abans dels tres mesos de vida, revacunant un any més tard. La vacunació ha de constar en la cartilla o passaport sanitari.
 • Identificació: els gossos s’han d’identificar abans dels tres mesos de vida o abans del mes següent de la seua adquisició. La forma més habitual d’identificació és a través de la implantació d’un microxip pel veterinari.
 • Cens d'animals: tots els gossos han d’estar censats en l’Ajuntament on residisquen abans dels tres mesos de vida o abans de quinze dies següents a la seua adquisició.
 • Llicència administrativa: en cas de tenir un gos potencialment perillós s’ha d’obtenir la corresponent llicència que expedite l’Ajuntament, únicament el titular de la llicència podrà portar-ho per la via pública.
A més la Policia Local d’Alfafar, insta a la població a denunciar aquestes accions incíviques de forma presencial als SAC com a “Queixes o Suggeriments”, a través de missatges privats en les xarxes socials municipals Facebook i Twitter o a través de l’APP de l’Ajuntament d’Alfafar dirigint-se a l’apartat de “Suggeriment Veïnal”. Tot açò per a aconseguir un Alfafar més net, ja que és cosa de tots.