L’Ajuntament d’Alfafar contratará a 10 persones a través del programa EMCUJU

Alfafar, 10/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través les regidories de Personal i Joventut, s'iniciarà la contractació de 10 nous empleats i empleades a través de la subvenció rebuda del programa EMCUJU Avalem Joves del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA). Així, el consistori realitzarà 10 contractes laborals en modalitat de pràctiques amb una durada de 12 mesos a jornada completa.

La iniciativa, que compta amb finançament del Fons Social Europeu, està dirigida a persones joves d'entre 16 i 30 anys que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que comptin amb la titulació que es sol·licita a través de l'Ajuntament i que no hagi transcorregut més de cinc anys, o de set quan es tracti de persona amb diversitat funcional, des de la finalització dels estudis pels quals opta a la contractació.

En ese sentido, els perfils sol·licitats per l'Ajuntament són: CFGS Tècnic / a Superior en Administració i Finances, CFGS Tècnic / a Superior en Animació Sociocultural i Turística, CFGS Tècnic / a Superior en Educació infantil, CFGS Tècnic / a Superior en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, CFGM Tècnic / a en Gestió Administrativa i Grau en Arquitectura.

Els i les joves que desitgin optar com a candidats i candidates als llocs de treball oferts, s'han d'inscriure com a demandants d'ocupació en LABORA abans del 13 de setembre i complir amb els requisits que estableix la convocatòria. Més, caldrà acreditar en la seva demanda que s'està en possessió del títol de Formació Professional o Universitari sol·licitat. Después, les persones preseleccionades per LABORA seran contactades per l'Ajuntament d'Alfafar per participar en el procés selectiu.

L'acollida L | Alfafar a aquests programes busca que les persones joves desocupades adquireixin experiència professional relacionada amb els estudis que han cursat.

Alfafar, 10/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través les regidories de Personal i Joventut, iniciarà la contractació de 10 nous empleats i empleades a través de la subvenció rebuda del programa EMCUJU Avalem Joves del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA). Així, el consistori realitzarà 10 contractes laborals en modalitat de pràctiques amb una durada de 12 mesos a jornada completa.

La iniciativa, que compta amb finançament del Fons Social Europeu, està dirigida a persones joves de 16 jo 30 anys que siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que compten amb la titulació que se sol·licita a través de l’Ajuntament i que no haja transcorregut més de cinc anys, o de set quan es tracte de persona amb diversitat funcional, des de la terminació dels estudis pels quals opta a la contractació.En aquest sentit, els perfils sol·licitats per l’Ajuntament són: CFGS Tècnic/a Superior en Administració i Finances, CFGS Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística, CFGS Tècnic/a Superior en Educació Infantil, CFGS Tècnic/a Superior en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, CFGM Tècnic/a en Gestió Administrativa i Grau en Arquitectura.

Els i les joves que desitgen optar com a candidats i candidates als llocs de treball oferits, hauran d’inscriure’s com a demandants d’ocupació en LABORA abans del 13 de setembre i complir amb els requisits que estableix la convocatòria. A més, serà necessari acreditar en la seua demanda que s’està en possessió del títol de Formació Professional o Universitari sol·oferta. Després, les persones preseleccionades per LABORA seran contactades per l’Ajuntament d’Alfafar per a participar en el procés selectiu.

L’acolliment de l’Ajuntament d’Alfafar a aquests programes busca que les persones joves desocupades adquirisquen experiència professional relacionada amb els estudis que han cursat.