L'Ajuntament d'Alfafar organitza novament cursos de manipulació d'aliments per a la població

L'Ajuntament d'Alfafar organitza novament cursos de manipulació d'aliments per a la població

  • El curs s'organitza tots els mesos de l'any a excepció de juliol i agost.
  • És obligatori per a totes aquelles persones que manipulen aliments o estan en contacte amb ells.
Alfafar, 23/01/2017:
Des de la regidoria de Sanitat i Consum de l'Ajuntament d'Alfafar es posa en marxa, un any més, el curs de manipulació d'aliments accessible a totes aquelles persones empadronades al municipi.
El primer curs de l'any tindrà lloc el dilluns 30 de gener al Saló de Plens de l'Ajuntament de 16:30 h a 19:00 h.
Les i els interessats a rebre aquesta formació, poden apuntar-se al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) del barri Orba, y en el SAC de l’Ajuntament d’Alfafar.
El curs de manipulació d'aliments és una formació obligatòria per a totes aquelles persones que manipulen aliments o estan en contacte amb ells. Es tracta d'un curs que la regidoria de Sanitat i Consum organitza tots els mesos, a excepció dels mesos de juliol i agost.
Són molts els requisits que ha de complir un manipulador o manipuladora d'aliments per realitzar-la correctament i garantir la salut de les i els consumidors, però d'entre tots destaca la importància de rebre una correcta formació en la manipulació d'aliments i la seguretat alimentària.
En aquest curs es tracten diferents temes essencials relacionats amb la seguretat alimentària com són: la qualitat dels aliments, la manipulació higiènica, l'alteració dels aliments per possibles causes físiques, químiques i biològiques, higiene personal, manipulació higiènica, l'etiquetatge dels productes ... etc.
L'objectiu del curs és que a poc a poc es vagin tenint una sèrie de bons hàbits que assegurin el bon tractament dels aliments i que no posin en perill el seu estat.
Des de la regidoria de Sanitat i Consum es creu que és un curs molt important per a la població ja que gràcies a ell es poden prevenir possibles malalties alimentàries.
capçalera-manipulador-aliments

L’Ajuntament d’Alfafar organitza novament cursos de manipulació d’aliments per a la població.

  • El curs s’organitza tots els mesos de l’any a excepció de juliol i agost.
  • És obligatori per a totes aquelles persones que manipulen aliments o estan en contacte amb ells.
Alfafar, 23/01/2017:
Des de la regidoria de Sanitat i Consum de l’Ajuntament d’Alfafar es posa en marxa, un any més, el curs de manipulació d’aliments accessible a totes aquelles persones empadronades en el municipi.
El primer curs de l’any tindrà lloc el dilluns 30 de gener en el Saló de Plens de l’Ajuntament de 16:30 h a 19:00 h.
Les i els interessats a rebre esta formació, poden apuntar-se en el Servici d’Atenció Ciutadana (SAC) del barri Orba, i en el SAC de l’Ajuntament d’Alfafar.
El curs de manipulació d’aliments és una formació obligatòria per a totes aquelles persones que manipulen aliments o estan en contacte amb ells. Es tracta d’un curs que la regidoria de Sanitat i Consum organitza tots els mesos, llevat dels mesos de juliol i agost.
Són molts els requisits que ha de complir un manipulador o manipuladora d’aliments per realitzar-la correctament i garantir la salut de les i els consumidors, però d’entre tots destaca la importància de rebre una correcta formació en la manipulació d’aliments i la seguretat alimentària.
En aquest curs es tracten diferents temes essencials relacionats amb la seguretat alimentària com són: la qualitat dels aliments, la manipulació higiènica, l’alteració dels aliments per possibles causes físiques, químiques i biològiques, higiene personal, manipulació higiènica, l’etiquetatge dels productes … etc.
L’objectiu del curs és que a poc a poc es vagen tenint una sèrie de bons hàbits que asseguren el bon tractament dels aliments i que no posen en perill el seu estat.
Des de la regidoria de Sanitat i Consum es creu que és un curs molt important per a la població ja que gràcies a ell es poden prevenir possibles malalties alimentàries.