L’Ajuntament d’Alfafar y ACYPAL colaboran en pro del comercio local,,ca,Comerç de qualitat i de tracte personalitzat que el diferencia de les grans superfícies,,es,Treballar conjuntament en pro del desenvolupament dels comerços del municipi,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Professional d'Alfafar,,es,per promoure de manera conjunta accions promocionals de dinamització del comerç local,,es

L’Ajuntament d’Alfafar y ACYPAL colaboran en pro del comercio local,,ca,Comerç de qualitat i de tracte personalitzat que el diferencia de les grans superfícies,,es,Treballar conjuntament en pro del desenvolupament dels comerços del municipi,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Comerciants i Professional d'Alfafar,,es,per promoure de manera conjunta accions promocionals de dinamització del comerç local,,es.
  • Comercio de calidad y de trato personalizado que lo diferencia de las grandes superficies.
  • Trabajar conjuntamente en pro del desarrollo de los comercios del municipio.
Alfafar, 15/01/2018:
L’Ajuntament d’Alfafar ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes y Profesional de Alfafar (ACYPAL), para promover de forma conjunta acciones promocionales de dinamización del comercio local, sent el seu principal fi el de dur a terme el desenvolupament d'Alfafar com a ciutat comercial de referència,,es,El Consistori al costat de l'associació,,es,treballaran de forma conjunta per desenvolupar i complementar els comerços locals,,es,com es ve fent des de l'any,,es,Asseguren amb aquest conveni una oferta comercial en què prevalen els criteris de qualitat i bona imatge que s'adaptin a les necessitats de les noves demandes,,es,Es comprometen a treballar conjuntament per aconseguir millors resultats en el comerç local,,es.
El Consistorio junto a la asociación, trabajarán de forma conjunta para desarrollar y complementar los comercios locales, como se viene haciendo desde el año 2012. Aseguran con este convenio una oferta comercial en la que priman los criterios de calidad y buena imagen que se adapten a las necesidades de las nuevas demandas.
Se comprometen a trabajar conjuntamente para conseguir mejores resultados en el comercio local, per una promoció del comerç proper i de qualitat,,es,Destacant el tracte personalitzat i distingible pel que fa a les grans superfícies,,es,Un conveni que garanteix l'interès per ambdues parts de fomentar el comerç local,,es,millorant resultats i promovent l'activitat local,,es,s'avaluaran de forma conjunta els resultats de les accions dutes a terme i desenvolupades en pro del comerç proper i de qualitat d'Alfafar,,es,L’Ajuntament d’Alfafar i ACYPAL col,,ca,laboren en pro del comerç local,,ca. Destacando el trato personalizado y distinguible con respecto a las grandes superficies.
Un convenio que garantiza el interés por ambas partes de fomentar el comercio local, mejorando resultados y promoviendo la actividad local. Així, evaluarán de forma conjunta los resultados de las acciones llevadas a cabo y desarrolladas en pro del comercio cercano y de calidad de Alfafar.
Firma_conveni_ACYPAL
L’Ajuntament d’Alfafar i ACYPAL col·laboren en pro del comerç local.
  • Comerç de qualitat i de tracte personalitzat que ho diferencia de les grans superfícies,,ca,Treballar conjuntament en pro del desenvolupament dels comerços del municipi,,ca,L’Ajuntament d’Alfafar ha signat un conveni de col,,ca,laboració amb l’Associació de Comerciants i Professional d’Alfafar,,ca,per a promoure de forma conjunta accions promocionals de dinamització del comerç local,,ca,sent la seua principal fi el de dur a terme el desenvolupament d’Alfafar com a ciutat comercial de referència,,ca.
  • Treballar conjuntament en pro del desenvolupament dels comerços del municipi.
Alfafar, 15/01/2018:
L’Ajuntament d’Alfafar ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Professional d’Alfafar (ACYPAL), per a promoure de forma conjunta accions promocionals de dinamització del comerç local, sent la seua principal fi el de dur a terme el desenvolupament d’Alfafar com a ciutat comercial de referència. El Consistori al costat de l’associació,,ca,treballaran de forma conjunta per a desenvolupar i complementar els comerços locals,,ca,com es ve fent des de l’any,,ca,Asseguren amb aquest conveni una oferta comercial en la qual prevalen els criteris de qualitat i bona imatge que s’adapten a les necessitats de les noves demandes,,ca,Es comprometen a treballar conjuntament per a aconseguir millors resultats en el comerç local,,ca,per una promoció del comerç proper i de qualitat,,ca, treballaran de forma conjunta per a desenvolupar i complementar els comerços locals, com es ve fent des de l’any 2012. Asseguren amb aquest conveni una oferta comercial en la qual prevalen els criteris de qualitat i bona imatge que s’adapten a les necessitats de les noves demandes. Es comprometen a treballar conjuntament per a aconseguir millors resultats en el comerç local, per una promoció del comerç proper i de qualitat. Destacant el tracte personalitzat i distingible pel que fa a les grans superfícies,,ca,Un conveni que garanteix l’interès per ambdues parts de fomentar el comerç local,,ca,millorant resultats i promovent l’activitat local,,ca,avaluaran de forma conjunyeix els resultats de les accions dutes a terme i desenvolupades en pro del comerç proper i de qualitat d’Alfafar,,ca. Un conveni que garanteix l’interès per ambdues parts de fomentar el comerç local, millorant resultats i promovent l’activitat local. Així, avaluaran de forma conjunyeix els resultats de les accions dutes a terme i desenvolupades en pro del comerç proper i de qualitat d’Alfafar.