Les Falles d'Alfafar celebren un any més el seu tradicional concurs de pessebres,,es,La Falla "La Fila" ha resultat guardonada amb el Primer Premi gràcies a un muntatge molt treballat,,es,El món faller del municipi es torna a bolcar amb aquest concurs mostrant que el Nadal també arriba als casals,,es,Les falles d'Alfafar han celebrat,,es,el seu tradicional concurs de pessebres anual,,es,en el qual ha resultat com falla guanyadora,,es,l'Associació Cultural Falla La Fila,,es,Aquests pessebres fallers compten amb moltes hores de treball,,es

Les Falles d'Alfafar celebren un any més el seu tradicional concurs de pessebres,,es,La Falla "La Fila" ha resultat guardonada amb el Primer Premi gràcies a un muntatge molt treballat,,es,El món faller del municipi es torna a bolcar amb aquest concurs mostrant que el Nadal també arriba als casals,,es,Les falles d'Alfafar han celebrat,,es,el seu tradicional concurs de pessebres anual,,es,en el qual ha resultat com falla guanyadora,,es,l'Associació Cultural Falla La Fila,,es,Aquests pessebres fallers compten amb moltes hores de treball,,es.
  • La Falla “La Fila” ha resultado galardonada con el Primer Premio gracias a un montaje muy trabajado.
  • El mundo fallero del municipio se vuelve a volcar con este concurso mostrando que la Navidad también llega a los casales.
Alfafar, 18/12/2017:
Las fallas de Alfafar han celebrado, un any més, su tradicional concurso de belenes anual, organizado por la Junta Local Fallera de Alfafar, en el cual ha resultado como falla ganadora, la Asociación Cultural Falla La Fila.
Estos belenes falleros cuentan con muchas horas de trabajo, i una preparació de mesos,,es,perquè aquestes obres d'art vegin la llum i el Nadal entri també en els casals fallers,,es,es van poder contemplar obres de molt diferents formats,,es,des betlems tradicionals,,es,amb muntatges d'aigua i llums,,es,fins pessebres més reduïts,,es,i fins i tot un projectat amb figures a la paret,,es,la qual cosa demostra que l'enginy i la innovació en el món faller no té fi,,es,Pel que fa als premiats,,es,la falla La Fila va ser guardonada amb el primer premi,,es,sent així la guanyadora del concurs,,es, para que estas obras de arte vean la luz y la Navidad entre también en los casales falleros. Més, se pudieron contemplar obras de muy diferentes formatos, desde belenes tradicionales, con montajes de agua y luces, hasta belenes más reducidos, e incluso uno proyectado con figuras en la pared, lo que demuestra que el ingenio y la innovación en el mundo fallero no tiene fin.
Por lo que respecta a los premiados, la falla La Fila fue galardonada con el primer premio, siendo así la ganadora del concurso. El segundo premio lo obtuvo la falla l’Amistat y el tercer premio la falla Sant Jaume,,ca,Els van seguir la falla El Sequer,,es,Hort del Comte,,ca,Parque Alcosa y Pensat i Fet,,ca,En el lliurament de premis,,es,que es va celebrar al Centre de Majors d'Alfafar,,es,també es van repartir els guardons del concurs de targetes de nadal,,es,en les seves diferents categories,,es,on els més petits feliciten el Nadal a tots els fallers i falleres del municipi,,es. Les siguieron la falla El Sequer, Hort del Comte, Parque Alcosa y Pensat i Fet.
En la entrega de premios, que se celebró en el Centro de Mayores de Alfafar, también se repartieron los galardones del concurso de tarjetas de navidad, en sus diferentes categorías, donde los más pequeños felicitan la navidad a todos los falleros y falleras del municipio.
Des de l'Ajuntament d'Alfafar s'aposta i felicita les comissions falleres pel treball realitzat i des de la pròpia Junta Local Fallera,,es,per mantenir vives les tradicions tant falleres com culturals,,es,Les Falles d’Alfafar celebren un any més el seu tradicional concurs de pessebres,,ca,La Falla “La Fila” ha resultat guardonada amb el Primer Premi gràcies a un muntatge molt treballat,,ca,El món faller del municipi es torna a bolcar amb aquest concurs mostrant que el Nadal també arriba als casals,,ca, para mantener vivas las tradiciones tanto falleras como culturales.
Belen_Ganador
Les Falles d’Alfafar celebren un any més el seu tradicional concurs de pessebres.
  • La Falla “La Fila” ha resultat guardonada amb el Primer Premi gràcies a un muntatge molt treballat.
  • El món faller del municipi es torna a bolcar amb aquest concurs mostrant que el Nadal també arriba als casals.
Alfafar, 18/12/2017:
Les falles d’Alfafar han celebrat,,ca,el seu tradicional concurs de pessebres anual,,ca,organitzat per la Junta Local Fallera d’Alfafar,,ca,en el qual ha resultat com a falla guanyadora,,ca,l’Associació Cultural Falla La Fila,,ca,Aquests pessebres fallers compten amb moltes hores de treball,,ca,i una preparació de mesos,,ca,perquè aquestes obres d’art vegen la llum i el Nadal entre també en els casals fallers,,ca,es van poder contemplar obres de molt diferents formats,,ca,des de pessebres tradicionals,,ca, un any més, el seu tradicional concurs de pessebres anual, organitzat per la Junta Local Fallera d’Alfafar, en el qual ha resultat com a falla guanyadora, l’Associació Cultural Falla La Fila. Aquests pessebres fallers compten amb moltes hores de treball, i una preparació de mesos, perquè aquestes obres d’art vegen la llum i el Nadal entre també en els casals fallers. A més, es van poder contemplar obres de molt diferents formats, des de pessebres tradicionals, amb muntatges d’aigua i llums,,ca,fins a pessebres més reduïts,,ca,i fins i tot un projectat amb figures en la paret,,ca,la qual cosa demostra que l’enginy i la innovació en el món faller no té fi,,ca,Pel que fa als premiats,,ca,la falla La Fila va ser guardonada amb el primer premi,,ca,sent així la guanyadora del concurs,,ca,El segon premi ho va obtenir la falla l’Amistat i el tercer premi la falla Sant Jaume,,ca,Els van seguir la falla El Sequer,,ca,Parc Alcosa i Pensat i Fet,,ca,En el lliurament de premis,,ca, fins a pessebres més reduïts, i fins i tot un projectat amb figures en la paret, la qual cosa demostra que l’enginy i la innovació en el món faller no té fi. Pel que fa als premiats, la falla La Fila va ser guardonada amb el primer premi, sent així la guanyadora del concurs. El segon premi ho va obtenir la falla l’Amistat i el tercer premi la falla Sant Jaume. Els van seguir la falla El Sequer, Hort del Comte, Parc Alcosa i Pensat i Fet. En el lliurament de premis, que es va celebrar en el Centre de Majors d’Alfafar,,ca,també es van repartir els guardons del concurs de targetes de nadal,,ca,en les seues diferents categories,,ca,on els més xicotets feliciten el nadal a tots els fallers i falleres del municipi,,ca,Des de l’Ajuntament d’Alfafar s’aposta i felicita a les comissions falleres pel treball realitzat i des de la pròpia Junta Local Fallera,,ca,per a mantenir vives les tradicions tant falleres com a culturals,,ca, també es van repartir els guardons del concurs de targetes de nadal, en les seues diferents categories, on els més xicotets feliciten el nadal a tots els fallers i falleres del municipi. Des de l’Ajuntament d’Alfafar s’aposta i felicita a les comissions falleres pel treball realitzat i des de la pròpia Junta Local Fallera, per a mantenir vives les tradicions tant falleres com a culturals.