MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

Calendari d'admissió i matriculació, curs 2020-2021

Procés d'admissió d'l'alumnat, curs 2020-2021
Normativa Procés d'Admissió d'l'alumnat, Curs 2020-2021

Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el sorteig davant de notari a què fa referència l'article 38 de el decret 40/2016, que regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, para el curso 2020/2021.
RESOLUCIÓN de 21 de maig de 2020, de director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió d'l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria I Batxillerat per al curs 2020-2021.
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 21 de maig de 2020, de director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari d'admissió d'l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

RESOLUCIÓN de 15 de maig de 2020, de el conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte a el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021.

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 15 de maig de 2020, de el conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte a el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, para el curso 2020-2021.
DECRET LLEI 2/2020, d' 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la ultura i de l'esport, per pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19.
educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat DECRET 40/2016 (Nen, Primaria, ESO i Batxillerat).
DECRET 35/2020, d' 13 de març, del Consell, de modificació de l'Decret 40/2016, d' 15 d'abril, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
ORDRE 7/2016 (Nen, Primaria, ESO i Batxillerat). Correcció d'errors de l'ORDRE 7/2016 (Nen, Primaria, ESO i Batxillerat).
ORDRE 5/2020, d' 31 de març, de la Conselleria de Educación, Cultura i Esport, de modificació de l'Ordre 7/2016, d' 19 d'abril, de la Conselleria de Educación, Recerca, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió d'l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Revista de centres escolars
Mapa de centres escolars

MÉS INFORMACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS ALFAFAR