Mesures municipals Covid-19

Reunit l'equip de Govern, i atenent a les ordres de Reial Decret de el Govern d'Espanya, s'han pres les següents mesures:

  • S'ha creat un Gabinet d'Atenció Permanent per atendre els dubtes dels ciutadans. Podeu contactar al telèfon de l'Ajuntament 96 318 21 26 y en alfafar@alfafar.es. Recordem que el telèfon d'atenció per violència de gènere és el 016.
  • Es va a procedir a reforçar els serveis per als col·lectius vulnerables des de Serveis Socials. Si algun ciutadà coneix algun cas que requereixi suport, pot dirigir-se a l'Gabinet d'Atenció Permanent per comunicar-ho.
  • S'han iniciat tots els mecanismes de coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat.
  • La corporació municipal estarà a disposició per atendre qualsevol situació que pugui sorgir.

Els recordem que han de romandre a casa excepte casos de necessitat. Donada la situació, tan sols podrà sortir una persona per família per adquirir els productes de primera necessitat.

Reunit l’equip de Govern, i ateses els ordes del Reial decret del Govern d’Espanya, s’han pres les següents mesures:

  • S’ha creat un Gabinet d’Atenció Permanent per a atendre els dubtes dels ciutadans. Poden contactar en el telèfon de l’Ajuntament 96 318 21 26 i en alfafar@alfafar.es. Recordem que el telèfon d’atenció per a violència de gènere és el 016.
  • Es procedirà a reforçar els serveis per als col·lectius vulnerables des de Serveis Socials. Si algun ciutadà coneix algun cas que requerisca suport, pot dirigir-se al Gabinet d’Atenció Permanent per a comunicar-lo.
  • S’han iniciat tots els mecanismes de coordinació amb les forces de seguretat de l’Estat.
  • La corporació municipal estarà a disposició per a atendre qualsevol situació que puga sorgir.

Els recordem que han de quedar-se a les seues cases excepte en casos de necessitat. Donada la situació, tan sols podrà eixir una persona per família per a adquirir els productes de primera necessitat.