Més vida als anys de Alfafar celebra su fin de curso

“Més vida als anys” d’Alfafar celebra su fin de curso,,ca,Tallers per desenvolupar el cos i la ment per aconseguir un envelliment actiu i saludable,,es,Exhibicions de tai-txi,,es,balls de saló o gimnàstica de manteniment,,es,El programa "Més vida als anys" ha celebrat un any més la seva fi de curs al Complex Esportiu Municipal d'Alfafar,,es,Les i els més grans de,,es,anys que viuen a Alfafar i participen d'aquests tallers durant l'any,,es.
  • Talleres para desarrollar el cuerpo y la mente para conseguir un envejecimiento activo y saludable.
  • Exhibiciones de taichí, bailes de salón o gimnasia de mantenimiento.
Alfafar, 22/06/2017:
El programa “Més vida als anys” ha celebrado un año más su fin de curso en el Complejo Deportivo Municipal de Alfafar.
Las y los mayores de 65 años que viven en Alfafar y participan de estos talleres durante el año, s'han dut a terme diferents exhibicions per mostrar al públic assistent tot l'après durant el curs,,es,Balls de saló,,es,tallers de tai-txi o gimnàstica de manteniment,,es,En finalitzar les exhibicions totes i tots els participants han gaudit d'un berenar a l'aire lliure on han gaudit dels companys i companyes de taller,,es,va assistir com a espectador de les exhibicions,,es,acompanyat de part de l'Equip de Govern,,es. Bailes de salón, talleres de taichí o gimnasia de mantenimiento, entre d'altres.
Al finalizar las exhibiciones todas y todos los participantes han disfrutado de una merienda al aire libre donde han disfrutado de los compañeros y compañeras de taller.
Juan Ramón Adsuara Alcalde d'Alfafar, asistió como espectador de las exhibiciones, acompañado de parte del Equipo de Gobierno, i considera que aquests tallers són molt importants per a l'envelliment actiu i saludable dels veïns i veïnes d'Alfafar,,es,podent practicar exercici tant físic com mental,,es,"Més vida als anys" és un projecte que va néixer perquè les persones majors de,,es,anys poguessin gaudir de diferents tallers que conjuguen l'activitat física,,es,la salut mental i les relacions socials,,es,Amb l'objectiu d'afavorir l'envelliment actiu per aconseguir una millor qualitat de vida,,es, pudiendo practicar ejercicio tanto físico como mental.
“Més vida als anys” es un proyecto que nació para que las personas mayores de 65 años pudiesen disfrutar de diferentes talleres que conjuguen la actividad física, la salud mental y las relaciones sociales. Con el objetivo de favorecer el envejecimiento activo para conseguir una mejor calidad de vida.
Exhibicion_mayores
“Més vida als anys” d’Alfafar celebra la seua fi de curs,,ca,Tallers per a desenvolupar el cos i la ment per a aconseguir un envelliment actiu i saludable,,ca,Exhibicions de taixí,,ca,balls de saló o gimnàstica de manteniment,,ca,El programa “Més vida als anys” ha celebrat un any més la seua fi de curs en el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar,,ca,Les i els majors de,,ca,anys que viuen a Alfafar i participen d’aquests tallers durant l’any,,ca.
  • Tallers per a desenvolupar el cos i la ment per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
  • Exhibicions de taixí, balls de saló o gimnàstica de manteniment.
Alfafar, 22/06/2017:
El programa “Més vida als anys” ha celebrat un any més la seua fi de curs en el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar. Les i els majors de 65 anys que viuen a Alfafar i participen d’aquests tallers durant l’any, han dut a terme diferents exhibicions per a mostrar al públic assistent tot l’après durant el curs,,ca,Balls de saló,,ca,tallers de taixí o gimnàstica de manteniment,,ca,En finalitzar les exhibicions totes i tots els participants han gaudit d’un berenar a l’aire lliure on han gaudit dels companys i companyes de taller,,ca,va assistir com a espectador de les exhibicions,,ca,acompanyat de part de l’Equip de Govern,,ca. Balls de saló, tallers de taixí o gimnàstica de manteniment, entre uns altres. En finalitzar les exhibicions totes i tots els participants han gaudit d’un berenar a l’aire lliure on han gaudit dels companys i companyes de taller. Juan Ramón Adsuara Alcalde d’Alfafar, va assistir com a espectador de les exhibicions, acompanyat de part de l’Equip de Govern, i considera que aquests tallers són molt importants per a l’envelliment actiu i saludable dels veïns i veïnes d’Alfafar,,ca,podent practicar exercici tant físic com a mental,,ca,“Més vida als anys” és un projecte que va nàixer perquè les persones majors de,,ca,anys pogueren gaudir de diferents tallers que conjuguen l’activitat física,,ca,la salut mental i les relacions socials,,ca,Amb l’objectiu d’afavorir l’envelliment actiu per a aconseguir una millor qualitat de vida,,ca, podent practicar exercici tant físic com a mental. “Més vida als anys” és un projecte que va nàixer perquè les persones majors de 65 anys pogueren gaudir de diferents tallers que conjuguen l’activitat física, la salut mental i les relacions socials. Amb l’objectiu d’afavorir l’envelliment actiu per a aconseguir una millor qualitat de vida.