Model de declaració responsable Desplaçaments nucli poblacional únic / confinament perimetral

Document perquè les persones que hagin d'entrar o sortir de forma justificada d'el tancament perimetral puguin omplir-lo i mostrar-lo a l'autoritat que ho requereixi.

No n'hi ha prou amb omplir-, sinó que han de portar el document que acrediti el que declaren.

Exemples: Tinc cita a l'hospital (han de portar la cita mèdica), cura de néts (full d'empadronament de l'fill que resideixi fora de l'perímetre .