Alfafar prepara una nova edició de el bo escolar

  • Les famílies podran sol·licitar el bo a partir d'el 2 d'agost i fins al 30 de setembre de manera telemàtica.
  • Els ajuts van des dels 40 euros en educació infantil fins als 75 a secundària.

Alfafar, 27/07/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través d' la regidoria d'Educació, y en colaboración con el área de Sistemas informáticos, ultima los preparativos para la nueva campaña de reparto de bono escolar para las familias de Alfafar.

El plazo de solicitud comienza el próximo 2 d'agost. El trámite se realizará por segundo año consecutivo únicamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de l’Ajuntament d’Alfafar.

El bono generado se enviará a cada persona beneficiaria en PDF por correo electrónico, pudiendo imprimirse o utilizarse directamente desde el móvil. El importe de los bonos escolares varía en función del nivel escolar, siendo de 40 euros para estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, 65 euros para alumnado de educación primaria y 75 euros para quienes cursen educación secundaria o Formación Profesional Básica.

Para identificarse será necesario disponer certificado digital, cl@ve PIN o DNI electrónico. L’Ajuntament ofrece a la ciudadanía la posibilidad de obtener el certificado electrónico en las oficinas de Servicio de Atención a la Ciudadanía con cita previa.

Esta ayuda podrá ser canjeada desde la obtención del bono hasta el 15 de noviembre en cualquiera de los comercios que se han suscrito al convenio con l’Ajuntament d’Alfafar para la adquisición de suministros escolares (material de papelería, llibres, libros de lectura, diccionarios, ropa, llapis de memòria,,es,L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat aquesta setmana el bo d’ajuda al material escolar per al pròxim curs,,ca,dirigit a les i els estudiants empadronats en el municipi que estiguen cursant els nivells d’Educació Infantil,,ca,Secundària o Formació Professional Bàsica,,ca,Amb aquesta ajuda que impulsa l’Ajuntament d’Alfafar un any més es pretén col,,ca,laborar amb les famílies en l’adquisició del material escolar que resulta imprescindible per a la formació de les i els alumnes per a,,ca, etc.).

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar renueva su compromiso con las familias para ayudar en la adquisición del material escolar, reduciendo así el gasto económico al que se enfrentan con la vuelta al cole. Així mateix, l’Ajuntament potencia el comercio local al establecer convenios con los establecimientos del municipio.

Alfafar prepara una nova edició del bo escolar

  • Les famílies podran sol·licitar el bo a partir del 2 d’agost i fins al 30 de setembre de manera telemàtica.
  • Les ajudes van des dels 40 euros en educació infantil fins als 75 en secundària.

Alfafar, 27/07/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, i en col·laboració amb l’àrea de Sistemes informàtics, ultima els preparatius per a la nova campanya de repartiment de bo escolar per a les famílies d’Alfafar.

El termini de sol·licitud comença el pròxim 2 d’agost. El tràmit es realitzarà per segon any consecutiu únicament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar.

El bo generat s’enviarà a cada persona beneficiària en PDF per correu electrònic, podent imprimir-se o utilitzar-se directament des del mòbil. L’import dels bons escolars varia en funció del nivell escolar, sent de 40 euros per a estudiants de segon cicle d’Educació Infantil, 65 euros per a alumnat d’educació primària i 75 euros per als qui cursen educació secundària o Formació Professional Bàsica.

Per a identificar-se serà necessari disposar certificat digitalcl@ve PIN o DNI electrònic. L’Ajuntament ofereix a la ciutadania la possibilitat d’obtenir el certificat electrònic en les oficines de Servei d’Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia.

Esta ajuda podrà ser canviada des de l’obtenció del bo fins al 15 de novembre en qualsevol dels comerços que s’han subscrit al conveni amb l’Ajuntament d’Alfafar per a l’adquisició de subministraments escolars (material de papereria, llibres, llibres de lectura, diccionaris, roba, llapis de memòria, etc.).

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar renova el seu compromís amb les famílies per a ajudar en l’adquisició del material escolar, reduint així la despesa econòmica al qual s’enfronten amb la tornada al col·la. Així mateix, l’Ajuntament potencia el comerç local en establir convenis amb els establiments del municipi.