Nuevas mejoras en la pintura vial de Alfafar

L'àrea de Manteniment de l'Ajuntament d'Alfafar ha dut a terme en els últims dies la renovació i millora de la pintura viària en diverses zones del municipi amb l'objectiu d'augmentar la seguretat de vianants i conductors i calmar el trànsit,,es,especialment en els trams de la localitat en què la circulació de vehicles és constant,,es,s'ha reforçat la pintura de nombrosos passos de vianants i de diferents marques vials per a la regulació del trànsit a l'av,,es, especialmente en los tramos de la localidad en los que la circulación de vehículos es constante.

Així, se ha reforzado la pintura de numerosos pasos de peatones y de distintas marcas viales para la regulación del tráfico en la avda. Torrent, en carrers i avingudes dels barris Orba i Alfalares,,es,i en tota la zona comercial d'Alfafar en què el trànsit de vehicles és intens durant tot el dia,,es,Amb les millores en la pintura viària,,es,a més d'afavorir una conducció responsable i una disminució de la velocitat en algunes zones del municipi,,es,pretén oferir una major seguretat a les i els vianants a l'hora de desplaçar-se pel municipi amb la qual possibilita una mobilitat saludable i sostenible i dóna resposta a diverses demandes veïnals,,es, y en toda la zona comercial de Alfafar en la que el tránsito de vehículos es intenso durante todo el día.

Con las mejoras en la pintura vial, l’Ajuntament, además de favorecer una conducción responsable y una disminución de la velocidad en algunas zonas del municipio, pretende ofrecer una mayor seguridad a las y los viandantes a la hora de desplazarse por el municipio con la que posibilita una movilidad saludable y sostenible y da respuesta a diversas demandas vecinales.

La nova pintura viària se suma a les nombroses accions que s'estan duent a terme en els últims mesos des de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l'Ajuntament d'Alfafar per millorar les vies i espais públics,,es,i complir,,es,amb el seu compromís de treballar per l'increment de la qualitat de vida de les i els veïns,,es,segueix en marxa la campanya Accions x Barris per la qual es continuen implementat nombroses millores en els espais públics,,es, y cumplir, d'aquesta manera, con su compromiso de trabajar por el incremento de la calidad de vida de las y los vecinos. Entre ellas, sigue en marcha la campaña Acciones x Barrios por la que se continúan implementado numerosas mejoras en los espacios públicos, en la senyalètica i en el mobiliari urbà dels diferents barris d'Alfafar,,es,L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme en els últims dies la renovació i millora de la pintura viària en diverses zones del municipi amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de vianants i conductors i calmar el trànsit,,ca,especialment en els trams de la localitat en els quals la circulació de vehicles és constant,,ca.

foto_pintura

L’àrea de Manteniment de l’Ajuntament d’Alfafar ha dut a terme en els últims dies la renovació i millora de la pintura viària en diverses zones del municipi amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de vianants i conductors i calmar el trànsit, especialment en els trams de la localitat en els quals la circulació de vehicles és constant.
 
Així, s’ha reforçat la pintura de nombrosos passos de vianants i de diferents marques viàries per a la regulació del trànsit en l’av,,ca,en carrers i avingudes dels barris Orba i Alfalars,,ca,i en tota la zona comercial d’Alfafar en la qual el trànsit de vehicles és intens durant tot el dia,,ca,Amb les millores en la pintura viària,,ca,a més d’afavorir una conducció responsable i una disminució de la velocitat en algunes zones del municipi,,ca. Torrent, en carrers i avingudes dels barris Orba i Alfalars, i en tota la zona comercial d’Alfafar en la qual el trànsit de vehicles és intens durant tot el dia.
 
Amb les millores en la pintura viària, l’Ajuntament, a més d’afavorir una conducció responsable i una disminució de la velocitat en algunes zones del municipi, pretén oferir una major seguretat a les i els vianants a l’hora de desplaçar-se pel municipi amb la qual possibilita una mobilitat saludable i sostenible i dona resposta a diverses demandes veïnals,,ca,La nova pintura viària se suma a les nombroses accions que s’estan duent a terme en els últims mesos des de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar per a millorar les vies i espais públics,,ca,i complir,,ca.
 
La nova pintura viària se suma a les nombroses accions que s’estan duent a terme en els últims mesos des de les àrees de Manteniment i Urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar per a millorar les vies i espais públics, i complir, d’aquesta forma, amb el seu compromís de treballar per l’increment de la qualitat de vida de les i els veïns,,ca,Entre ells,,fr,continua en marxa la campanya Accions x Barris per la qual es continuen implementat nombroses millores en els espais públics,,ca,en la senyalística i en el mobiliari urbà dels diferents barris d’Alfafar,,ca,Noves millores en la pintura viària d'Alfafar,,es. Entre elles, continua en marxa la campanya Accions x Barris per la qual es continuen implementat nombroses millores en els espais públics, en la senyalística i en el mobiliari urbà dels diferents barris d’Alfafar.