OCI, CULTURA I ESPORT/OCIO, CULTURA I ESPORT

PROGRAMA MOU-TE

Programa "MOU-TE": Programa ocio – cultural para personas mayores

La Concejalía Mayores lleva muchos años comprometida con el colectivo de personas mayores de Alfafar, motiu pel qual ha iniciat un Programa d'oci i cultural basant-se en l'anàlisi demogràfica i en les seves necessitats i expectatives des de criteris de participació i millora de la qualitat de vida, y la participación ciudadana en el seno de los grupos y colectividades donde viven.

Les activitats del programa MOU-TE inclouen activitats d'oci, salidas al teatro, concerts, excursiones y actividades culturales que intentan promover las relaciones sociales y la participación de nuestras personas mayores evitando el aislamiento y el sedentarismo, les quals unides al programa formatiu "Més Vida als Anys" implantat des del curs 2012-2013 suponen un esfuerzo más por conseguir un envejecimiento saludable entre nuestros vecinos y vecinas.

Podrán participar del programa MOU-TE las personas que reúnan los siguientes requisitos:

  • Estar empadronat / da al municipi d'Alfafar
  • Tenir com a mínim 65 anys complerts o major de 50 amb la condició de Pensionistes del Sistema Públic de Pensions.
  • Ser Pensionistes de viduïtat del Sistema Públic de Pensions, l'edat sigui igual o superior a 55 anys.
  • Es consideraran beneficiaris / àries, en qualitat d'acompanyants, els cònjuges d'aquestes persones encara que no cal que reuneixin els requisits d'edat i pensió. Si s'accepta com un participant Fill / a amb discapacitat, que tingui un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, sempre que l'activitat la realitzi amb els seus pares i sota la seva supervisió directa.
cartel moute 2015
La teua escapada ajuda a l'ocupació/Tu escapada ayuda al empleo
Més vida als anys/Més vida als anys

CARTELL ESCOLA ESPORTIVA NOSTRES MAJORS 2014-2015

Precio público por reserva de plaza y matrícula anual

DIPTIC I CARTELL MÉS VIDA ALS ANYS

cartel_majors_2014

Diptic


LLIBRET DE MÉS VIDA ALS ANYS

Setmana del major/Semana del mayor

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones d’Edat, l’1 d’octubre la Regidoria de Majors va inaugurar la “SETMANA DEL MAJOR 2012”, per a la que s’han previst les activitats següents:


Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones d'Edat, el 1 de octubre la Concejalía de Mayores inauguró la “SETMANA DEL MAJOR 2012”, per a la qual s'han previst les següents activitats:

Alfafar Camina