Període mitjà de pagament a proveïdors

El Període Mitjà de Pagament als proveïdors en el tercer trimestre 2020 fue de 9,77 dies, calculant segons les modificacions introduïdes pel R.D. 1040/2017.

PMP 3T 2020