Pla Resistir – ajudes Parèntesi

Les ajudes Parèntesi s'engloben dins de el Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar a empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que avui entren en vigor, especialment per als sectors de l'hostaleria, el turisme, l'oci i les activitats artístiques i culturals.

TERMINI FINALITZAT

Modificació "Bases Reguladores i convocatòria
d'Ajudes Parèntesi per a Autònoms i Microempreses (PLA
RESISTIR)"
Anunci BOP (23 de febrer de 2021) bases Reguladores Dossier d'informació