Subvencions i ajuts

Secció Subvencions i Ajudes en Transparència

 

 

Bono Escolar 2020/2021

Bono Escolar 2019/2020

BONO ESCOLAR DESTINADO A LA COMPENSACIÓN DE GASTOS DE ESCOLARIZACIÓN 2019-2020

Convocatòria d'ajuts IBI 2018 a Mayores de 60 anys. / Convocatòria d’ajudes IBI 2018 a Majors de 60 anys.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) PARA PERSONAS MAYORES DE 60 ANYS, AMB RECURSOS ECONÒMICS INSUFICIENTS, EJERCICIO 2018. / CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES,ca (IBI) PER A PERSONES MAJORS DE 60 ANYS, AMB RECURSOS ECONÒMICS INSUFICIENTS, EXERCICI 2018.

Convocatoria de ayudas económicas a entidades 2018 . / Convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats 2018.

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS EJERCICIO 2018 PARA LAS ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, JOVENTUT, TERCERA EDAD, POLÍTICAS DE IGUALDAD E INFANCIA. / CONVOCATÒRIA D'AJUDES ECONÒMIQUES EXERCICI 2018 PER A LES ENTITATS CULTURALS, ESPORTIVES, JOVENTUT, TERCERA EDAT, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I INFÀNCIA.

Bono Escolar 2018/2019

BONO ESCOLAR DESTINADO A LA COMPENSACIÓN DE GASTOS DE ESCOLARIZACIÓN 2018-2019

Ajudes a la Contractació 2018 / Ajudes a la Contractació 2018

AJUDES MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI D'ALFAFAR / AJUDES MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI D'ALFAFAR
BASES reguladores dels ajuts MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI D'ALFAFAR / BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DEL MUNICIPI D’ALFAFAR PRIMERA FASE. INSTANCIA NÚM 1. SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN / PRIMERA FASE. INSTÀNCIA NÚM. 1. SOL·LICITUD D’AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ,,ca,SEGONA FASE,,pt,JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA MUNICIPAL SOL·LICITADA PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ,,es,SEGONA FASE,,ca,JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA MUNICIPAL SOL,,ca,LICITADA PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ,,ca,SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA / & nbsp;,,es,LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA,,ca,ajudes Emprenedoria,,es,Ajudes Empreniment,,ca,AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA,,ca,BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT & nbsp; DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA / & nbsp;,,es,BASES REGULADORES DE LES AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA,,ca,INSTÀNCIA PER SOL·LICITAR AJUDES PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA,,es SEGUNDA FASE. INSTANCIA NÚM. 2: JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA MUNICIPAL SOLICITADA PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN / SEGONA FASE. INSTÀNCIA NÚM. 2.: JUSTIFICACIÓ DE L’AJUDA MUNICIPAL SOL·LICITADA PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA /SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA

Ayudas Emprendimiento 2018 / Ajudes Empreniment 2018

convocatòries 2017

BO ESCOLAR DESTINAT A la COMPENSACIÓ DE DESPESES D'ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS,,es,BASES BO ESCOLAR DESTINAT A la COMPENSACIÓ DE DESPESES D'ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS,,es,FITXA DESCRIPCIÓ DE TRÀMITS BO ESCOLAR DESTINAT A la COMPENSACIÓ DE DESPESES D'ESCOLARITZACIÓ PER AL CURS,,es 2017/18

convocatòries 2016

Any 2016

AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA
AJUDES MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES

Any 2015

PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL
PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – GENER – 1 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – GENER – 2 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – GENER – 3 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – FEBRER – 4 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – FEBRER – 5 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – FEBRER – 6 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – MARÇ – 7 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – MARÇ – 8 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – MARÇ – 9 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – ABRIL – 10 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – ABRIL – 11 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – ABRIL – 12 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – MAIG – 13 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – MAIG – 14 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – MAIG – 15 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – JUNY – 16 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – JUNY – 17 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – JUNY – 18 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – JULIOL – 19 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – JULIOL – 20 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES – JULIOL – 21 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – AGOST – 22 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – AGOST – 23 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS – SETEMBRE – 24 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – SETEMBRE – 25 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES – SETEMBRE – 26 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – ALFAFAR COL·LABORA – LLOGUER SOCIAL. ABRIL I MAIG. – 27 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – ALFAFAR COL·LABORA – LLOGUER SOCIAL. JUNY. – 28 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – ALFAFAR COL·LABORA – LLOGUER SOCIAL. JULIOL. – 29 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS. AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES. AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES. OCTUBRE. – 30 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS. AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES. AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES. NOVEMBRE. – 31 PROGRAMA D'EMERGÈNCIA SOCIAL – AJUDES FAMILIARS. AJUDES INDIVIDUALS PERIÒDIQUES. AJUDES INDIVIDUALS NO PERIÒDIQUES. DESEMBRE. – 32
LUDOTECA
RESERVA DE PLACES A LUDOTECA MUNICIPAL "REMEIS MONTANER" – ABONAMENT QUOTA MENSUAL ASSISTÈNCIA A LUDOTECA. MESOS GENER, FEBRER I MARÇ. RESERVA DE PLACES A LUDOTECA MUNICIPAL "REMEIS MONTANER" – ABONAMENT QUOTA MENSUAL ASSISTÈNCIA A LUDOTECA. MESOS MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL. RESERVA DE PLACES A LUDOTECA MUNICIPAL "REMEIS MONTANER" – ABONAMENT QUOTA MENSUAL ASSISTÈNCIA A LUDOTECA. MESOS ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL.
AJUDES MUNICIPALS PER AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA
AJUDES MUNICIPALS A EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES
AYUDAS ECONÓMICAS EJERCICIO 2015 PARA LAS ENTIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, JOVENTUT, TERCERA EDAD, POLÍTICAS DE IGUALDAD E INFANCIA.