Tauler Ciutadà

PROCÉS SELECTIU. 1 PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES

Obert el termini de presentació de sol·licituds des del dia 13 de juliol de 2020 fins al dia 7 d'agost de 2020, ambdós inclosos

Instància Peó serveis múltiples Anuncio BOE: convocatòria Peó de Serveis Múltiples Anunci BOP: bases de el procés selectiu Peó de Serveis Múltiples
BORSA DE TREBALL DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 DE LLOCS SENSE FORMACIÓ ESPECÍFICA
PROCÉS SELECTIU. 1 AUXILIAR D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'auxiliar d'arxius i biblioteques, l' 28 de juliol al 24 d'agost de 2020, ambdós inclosos

Annex II,es. instància Convocatòria publicada al BOE. 1 plaça auxiliar arxius i bibliotecas.pdf Anunci BOP. Bases procés selectiu d'un auxiliar d'arxius i biblioteques
PROCÉS SELECTIU. 1 AUXILIAR DE DISSENY GRÀFIC

Es recorda als interessats que el termini de presentació de sol·licituds no s'obrirà fins que l'anunci de convocatòria hagi estat publicat en el B.O.E.

Anunci BOP. Bases procés selectiu d'un auxiliar de disseny gràfic
CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ DE LLOC D'AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL DEPARTAMENT DE PERSONAL. ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL PER CONCURS DE MÈRITS (entre funcionaris de l'ajuntament)
PROCÉS SELECTIU: 4 PLACES CONSERGES COL·LEGIS
Procés selectiu Auxiliar de Serveis, adscrita a l'servei d'arxius i biblioteques

Es recorda als interessats que el termini de presentació de sol·licituds no s'obrirà fins que l'anunci de convocatòria hagi estat publicat en el B.O.E.

Anunci bases Auxiliar de Serveis, adscrita a l'servei d'arxius i biblioteques
Proceso selectivo: oficial de serveis múltiples

Represa de l'termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'oficial de serveis múltiples des del dia 1 de juny fins al dia 16 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Resolució de represa de procés selectiu: oficial de serveis múltiples

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'Oficial de Serveis Múltiples, l' 4 de març al 1 d'abril de 2020, ambdós inclosos

Convocatòria publicada al BOE Anunci bases procés selectiu d'un / a oficial de serveis múltiples
Procés selectiu per a la provisió en propietat: una plaça d'agutzil
Procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

Acta de baremació definitiva procés selectiu d'un / a AODL

Acta de baremació definitiva (amb al·legacions resoltes) procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

En el termini de 10 dies des de la publicació de l'Acta de baremació, les persones interessades podran presentar reclamació davant l'Ajuntament d'Alfafar (del dia 10/12/2019 al dia 23/12/2019)

Acta Baremació procés AODL Alfafar EMSA01 2019-43-46. Anunci convocatòria procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Procés selectiu per a la provisió en propietat d'un plaça de Tècnic / a Oficina Promoció de l'Valencià (50% de la jornada)
7 plazas de Agente de Policia Local-2019
anunci nomenament 6 agents de policia en pràctiques anunci nomenament 2 agents de policia en propietat Anunci continuació procés selectiu 7 places d'Agent de Policia Local Anunci resolució recurs a la valoració de mèrits torn de mobilitat. 7 places agents de policia Anunci resolució reclamacions de la fase concurs. torn mobilitat, amb modificació resultat final

El “Anunci resultat revisió valoració mèrits i resultat final procés selectiu 7 places d'agent de policia” ha estat exposat el 4 de març de 2020.

Anunci resultat revisió valoració mèrits i resultat final procés selectiu 7 places d'agent de policia Anunci resultat de la valoració de mèrits (torn de mobilitat) i emplaçament als aspirants per a la seva revisió Anuncio resultado prueba valenciano. Data revisió de l'exercici. Crida OTS mèrits baremació (torn mobilitat) Anunci resultat reconeixement mèdic (torn mobilitat) Anunci resultat reconeixement mèdic, resolució reclamació i convocatòria prova valencià

Els aspirants hauran de comparèixer a el reconeixement mèdic (prova mèdica) en dejú.

Anuncio convocatòria prova mèdica 16-01-2020 Anunci resultat prova test 25 preguntes temes locals .

Els aspirants que desitgin revisar l'exercici de desenvolupament de l'temari, han de comunicar a l'Òrgan de selecció divendres dia 13 de desembre, abans de l'inici de la següent prova.

Resultat prova desenvolupament de l'temari i convocatòria qüestionari preguntes grup V. Resultat revisió prova qüestionari test. Resultat qüestionari data revisió exercici i convocatòria desenvolupament. respostes qüestionari. Preguntes qüestionari

Per error en l'anunci s'ha fet constar que el Certificat haurà de fer esment a l'ANNEX III, i ha de fer-ho a l': "ANNEX I de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, (D.O.G.V. nº 5148, d' 2 de desembre de 2005), per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana ".

Anunci resultat proves físiques i convocatòria test 03-12-2019 Anunci resultat prova psicotècnica i convocatòria proves físiques Anunci resultat prova psicotècnica i convocatòria entrevista i revisió d'exercici (pujat el dia 19/11 a les 9:00) Anunci Resultat Prova Mesura i Convocatòria Prova psicotècnica. temes Locals Rectificació dades realització 1er exercici i llista definitiva admesos i exclosos

Termini de presentació de sol·licituds d'aquest procés,,es,serà del dia,,es,Presentació sol·licituds per mitjans electrònics,,es,Enllaç a Tràmit en seu electrònica,,es, será del día 2 al dia 29 de juliol: Presentación solicitudes por medios electrónicos:
Enlace a Trámite en Sede Electrónica

El termini de presentació d'al·legacions a les llistes provisionals serà de 10 dies hàbils, finalitzant el dia 11 de setembre de 2019.

Anunci BOP llista provisional d'ells va admetre, exclosos-es i composició Òrgan de selecció Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos Decret rectificació Bases procés selectiu Agent Policia Local Anunci DOGV per procediment selectiu agent policia local,,es,Bases definitives amb les rectificacions de l'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències,,es bases Definitives 7 places d'Agent Policia Local Decreto aprobación bases procedimiento selectivo agente policia local
Proceso selectivo 5 peones de construcción EMCORD 2018
Proceso selectivo 1 informático-a Y 5 administrativos-as EMCORP 2018
Provisió en propietat d'una plaça de Comissari de la Policia Local,,es,concurs oposició per promoció interna,,es,anunci BOE,,es,Presentació d'instàncies del,,es, concurso oposición por promoción interna, escala superior, Administración especial
Bolsa de psicólogos-as cedida por el Ayuntamiento de Quart de Poblet
Borsa Treballadors / es Socials cedida per l'Ajuntament de Massanassa,,es,Anunci Consitución borsa de treballadors / es socials cedida per l'Ajuntament de Massanassa,,es
Contractació treballadors / es programa EMPUJU,,es,Anunci convocatòria procés selectiu EMPUJU,,es,Contractació treballadors / es programa EMCUJU,,es,Anunci convocatòria procés selectiu EMCUJU,,es 2018
Bolsa de trabajo Aux. Administrativos/as cedida por Ayuntamiento de Sedaví
Beca técnico/a en informática y comunicaciones
Listado provisional admitidos-excluidos

Termini presentació sol · licituds del 02/05/18 l' 15/05/18

Anuncio bases beca SOLICITUD BECA
Procés selectiu Tècnic / a Operari / a de Mercat Oferta Ocupació Pública 2016
Anuncio resultado fase concurso y del final del proceso selectivo Anunci resultat 4t,,es,exercici,,es. ejercicio Anuncio resultado 3er. ejercicio y convocatoria del 4o Anuncio resultado 2º ejercicio y convocatoria del 3º Revisión ejercicio y nueva convocatoria para la realización del segundo el día 15-10-18 Preguntas 1er ejercicio Anunci resultat 1er exercici i convocatòria del 2n,es

Anuncio B.O.P. 108 d' 06/06/18, listado provisional admitidos-as/excluidos-as, plazo reclamaciones al mismo del 7 l' 20 de juny de 2018, ambdós inclosos.

AVÍS: Los temas 8, 9 i 10 que figuran en las bases del proceso, se encuentran publicados en la página web, apartado NORMATIVA.

El tema 8 está dentro de Normativa Fiscal (T4), el tema 9 está dentro de Ordenanzas y el tema 10 está dentro de Reglamentos.

Termini presentació sol · licituds del 14/03/18 l' 16/04/18. Anunci bases íntegres al B.O.P. 17 d' 24/01/18.

Anuncio listado definitivo admitidos-excluidos y fecha comienzo oposición anuncio listado provisional admitidos-excluidos proceso selectivo operario-a mercado Anunci BOE convocatòria Operari-a Mercat,es rectificació ad errors tècnics operador té el mercat Decret 2017002957 aprob. bases y convocatoria proceso operario mercado Anuncio Bases convocatoria proceso operario-a mercado
Proceso selectivo Técnico/a Educación infantil Oferta Empleo Público 2016
Convocatòria Pla d'Ocupació Diputació 2017
Proceso selectivo plaza Oficial de Policía Oferta Empleo Público 2016
Proceso selectivo plaza Agente de Policía Oferta Empleo Público 2015 (Proceso Abierto)
Anunci rectificació error data presa de possessió Víctor Navarro agent en practiques 30F. Anuncio nombramiento Victor Navarro Parra Agente Policía en Practicas. Anunci del resultat de la prova de valencià,,es,Entrevista i resultat final del procés selectiu,,es. Entrevista y resultado final del proceso selectivo Anuncio resultado reconocimiento medico y convocatoria prueba valenciano 01-03-19 Resultado prueba Desarrollo Temario y convocatoria cuestionario del Temario Grupo V Resultat de la prova,,es,qüestionari Test,,es,Grup V,,bg,i Reconeixement Mèdic,,es. Cuestionario Test, Grupo V. y Reconocimiento Médico Resultado prueba cuestionario Test Policía Local Resultat de la prova del supòsit policial i convocatòria prova del Qüestionari,es Anuncio resultado prueba callejero y convocatoria supuesto policial Anuncio resultado pruebas fisicas y convocatoria prueba del callejero 28-11-18 Tema 41 Tema 42 Pla d'Alfafar Anunci resultat final prova psicotècnica i convocatòria proves físiques,es Resultat prova psicotecnica i convocatòria aspirants per a l'entrevista,es Resultado prueba de medición y convocatoria prueba psicotécnica Anuncio listado definitivo admitidos-as y excluidos-as agente policía

Anuncio de este listado en el B.O.P. 105 de 01/06 / 18.Período Reclamacions del 4 l' 15 de juny de 2018, a.i.

Anuncio listado provisional admitidos-excluidos agente policia

Termini de presentació de sol·licituds,,es,& Nbsp; B.O.E,,en,B.O.P,,vi,Provisió BOE & nbsp; # 34,,gl: l' 8 de febrer al 7 de març de 2018 (ambdós inclosos).anunci Bases:  B.O.E. nº 34 d' 07/02/2018, B.O.P. nº 1 d' 02/01/18 y anuncio rectificación errores B.O.P. nº 17 del 24/01/18. D.O.C.V anomenada d'anunci. nº 8213 de 16/01/18.

BOE prestació # 34 07/02/2018 Anuncio rectificación error bases Agente-Oficial Anuncio bases proceso Agente policía Decret 2017002833 aprovació bases i convocatòria procés Agent policia
EMCORP contractació 1 albañil y 3 peones agropecuarios o agrícolas
EMCORD contractació de 2 albañiles y 2 peones agropecuarios o agrícolas
PROGRAMA EMPUJU,,es,& Nbsp; Contractació,,es,treballadors-es,,es,Anunci convocatòria programa ocupació EMPUJU,,es,Anunci reducció terminis programes EMCUJU-EMPUJU,,es,Anunci resultat final del procés,,es,Anunci resultat provisional valencià i convocatòria candidata procés admtvos-as,,es 2017 – Contractació 4 trabajadores-as
PROGRAMA EMCUJU 2017 – Sistema Nacional de Garantía Juvenil

TERMINI PER A RECLAMAR,,es,DIES HÀBILS DES DEL,,es,Baremacion EMCUJU Dret,,es,Psicòlegs baremació ells EMCUJU,,gl,Baremació EMCUJU CFGM Gestió Admtva,,fr,Baremacion EMCUJU Arquitectura,,es,Baremacion EMCUJU Arquitectura Tècnica,,es,Anunci llistat provisional admesos-exclosos borsa Mestre Electricista,,es,anunci resultats,,es,Exercici Borsa Educadors,,es,Llistat definitiu beca T.S.A.Finanzas,,es,Anunci resultat prova valencià i valoracion mèrits procés borsa admtvos-as,,es 4 DÍAS HÁBILES DESDE EL 21-07-17

Acta EMCVUJU2 CFGM Gestió Admtva,,fr,Acta EMCUJU2 PSICÒLEGS-AS,,gl. Acta EMCUJU2 PSICOLOGOS-AS Baremacion EMCUJU Derecho Baremacion EMCUJU Psicologos-as Baremacion EMCUJU CFGM Gestion Admtva Baremacion EMCUJU Arquitectura Baremacion EMCUJU Arquitectura Técnica Anunci convocatòria Anuncio reducción plazos programas EMCUJU-EMPUJU 2017
Procés nomenament temporal intendent principal Policia Local d'Alfafar
Anunci convocatòria programa ocupació EMCORP. 4 Pintors senyalització viària
Bolsa de Auxiliares de Guardería – Técnicos-as de Educación Infantil
Elecció de Jutge de Pau titular

Presentación de solicitudes del 05/10/2016 l' 26/10/2016

Anunci instància edicte
Anuncio modificación bases genéricas bolsas Interinidades
Proceso de Constitución de bolsa de administrativos

Bases Reguladores d'Ajudes a autònoms per afrontar els efectes de l'COVID19
MODIFICACIÓ ACORD JGL DE 301/2020 SOBRE HORARIS COMERCIALS DE LLIURE OBERTURA A ALFAFAR
Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es,Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es 2019
CONCESSIÓ D'HORTS URBANS,,es,Informe Tècnic Adjudicataris provisionals,,es,hort Urbà,,es,adjudicació Provisional,,es,horts Urbans,,es
Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es,Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es
Bases convocatoria subasta puestos libres mercado municipal
Bando de Alcaldía de Fallas 2018
Pla Estratègic de Subvencions,,es,Pla Estratègic,,es 2018-2020
Bases reguladoras de participación de la I Ruta de la Tapa
Informació Pública Estudi Detall Bloc "C",es, sector 1AyB
Bo escolar curs,,es,Bases procediment bo escolar curs,,es 2017/2018
Procedimiento elección Juez de Paz suplente

Presentación de solicitudes del 18/04/2017 l' 10/05/2017

Instancia Juez de Paz suplente Anuncio Juez de Paz suplente
Bando de Alcaldía de Fallas 2017
Convocatoria concesión ayudas económicas 2016 entidades culturales, esportives, joventut, gent gran, políticas de igualdad e infancia
Anuncio en extracto DOCV 7868 d' 08/09/2016
Anuncio convocatoria y bases BOP 179 d' 15/09/2016
Resolució de posada en marxa de la SEU ELECTRÒNICA
Autorització explotació del bar cafeteria al quiosc del Parc de les Palmeres de l'Ajuntament d'Alfafar
Bando de Alcaldía de Fallas 2016
Bases reguladoras del Concurso de Diseño del Logotipo del Centro de Información Juvenil (CIJ)
Anunci BOP (Desembre 2015)
Pla de Participació Pública de l'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA per a la DECLARACIÓ D'INTERÈS COMUNITARI de legalització d'una activitat destinada a estacionament de maquinària i vehicles pesats, situada en el municipio de Alfafar (valencia).
Convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques (Exercici 2015)
Bases de la convocatoria de los puestos libres en el mercado interior 2015
Concesión ampliación horario estival 2015
Reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Municipal Remedios Montaner
Mesas electorales de Alfafar
Anunci sobre reconeixements d'Alfafar en Igualtat 2015
Anunci sobre resultats de baremació de sol·licituds per a llocs de treball que no necessiten formació específica (4Trimestre 2014)
Llistes de candidats a tribunal de Jurat per 2015-2016
Anunci sobre submissió al tràmit d'informació pública, durant trenta dies la modificació de l'ordenança municipal d'activitats publicitàries en el terme municipal d'Alfafar
Anunci sobre submissió al tràmit d'informació pública, durant trenta dies la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial Sector 1AB d'Alfafar
MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT
LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT CURS 2014-2015 REMEIS MONTANER
LLISTAT PROVISIONAL ALUMNAT CURS 2014-2015 REMEIS MONTANER
HORARIS ESPECIALS DE L'AJUNTAMENT
AVÍS DE LLOCS DE TRUCADA BASE DE MERCAT
Inici procediment desafectació o alteració de la qualificació de l'immoble que va ser destinat a IES JAUME I, prescrit en l'art. 8 del RBEL, aprovat per Reial Decret 1372/1986 d' 13 de juny
Anunci sobre modificació de l'horari de permanència