PROGRAMES TURISME MAJORS/PROGRAMAS TURISMO MAYORES

Programes IMSERSO/Programes IMSERSO

IMSERSO

La Regidoria de Majors col·labora, a través de l’IMSERSO, amb l’Administració General de l’Estat dins de la seua política d’envelliment actiu, gestionant el Programa social de vacacions i el Programa de Termalisme, destinats a persones majors, amb els objectius de facilitar la incorporació d’este col·lectiu als corrents turístics, alhora que s’intenta pal·liar les conseqüències que en matèria d’ocupació produïx el fenomen de l’estacionalitat en el sector turístic del país.

Centre d’informació: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Programa vacances:

http://www.mundosenior.es/portal/page/portal/MundoSenior/Produccion/Viajes_IMSERSO

Programa termalisme:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm


IMSERSO

La Concejalía de Mayores colabora, a través del IMSERSO, con la Administración General del Estado dins la seva política d'envelliment actiu, gestionando el Programa social de vacaciones y el Programa de Termalismo, destinados a personas mayores, amb els objectius de facilitar la incorporació d'aquest col · lectiu als corrents turístics, al tiempo que se intenta paliar las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico del país.

Centro de información: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Programa vacances:

http://www.mundosenior.es/portal/page/portal/MundoSenior/Produccion/Viajes_IMSERSO

Termalisme Programa:

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm