UNIDAD DE TRANSPARENCIA

¿Quiénes somos y qué hacemos? / Qui som i què fem?

LaConcejalía de Evaluación (TRANSPARÈNCIA) desarrolla las siguientesfunciones:

  • Mantenimiento de la web municipal, apartat de Transparència,,es,Implantació del Portal de Transparència Municipal,,es,gestió i & nbsp; manteniment del mateix,,es,Transmetre els indicadors i contingut que ha de constar a la web i / o & nbsp; portal a totes les àrees i serveis municipals,,es,Regidoria d’Avaluació,,ca,TRANSPARÈNCIA,,ca, desenvolupa les següents ,,ca,Manteniment de la web municipal,,ca,apartat de Transparència,,ca,Implantació del Portal de Transparència Municipal,,ca.
  • Implantación del Portal de Transparencia Municipal, gestió i manteniment del mateix.
  • Transmetre els indicadors i contingut que ha de constar a la web i / o portal a totes les àrees i serveis municipals.

LaRegidoria d’Avaluació (TRANSPARÈNCIA) desenvolupa les següentsfuncions:

  • Manteniment de la web municipal, apartat de Transparència.
  • Implantació del Portal de Transparència Municipal, gestió i manteniment del mateix,,ca,Transmetre els indicadors i contingut que ha de constar en la web i/o portal a totes les àrees i serveis municipals,,ca,Informació i contacte de & nbsp; Responsables de la Unitat / & nbsp;,,es,Informació i contacte de Responsables de la Unitat,,ca,Regidor / & nbsp;,,es,Regidor,,ca,Cita prèvia / & nbsp;,,es,Cap del Servei / & nbsp;,,es,Cap del Servei,,ca,Telèfon / & nbsp;,,es,transparencia@alfafar.es,,en,UNITAT DE TRANSPARÈNCIA,,es,Regidoria d'Avaluació,,es,& Nbsp; desenvolupa les següents & nbsp;,,es,Manteniment de la web municipal,,es.
  • Transmetre els indicadors i contingut que ha de constar en la web i/o portal a totes les àrees i serveis municipals.
Informació i contacte de Responsables de la Unitat /Informació i contacte de Responsables de la Unitat

Regidor /Regidor: Raquel Vidal Gomar

Cita prèvia /Cita prèvia: 96 318 21 26 

Correu electrònic /Correu electrònic: rvidal@alfafar.es


Cap del Servei /Cap del Servei: Mariano Julián Rochina

telèfon /Telèfon: 96 318 21 26 

Correu electrònic /Correu electrònic: transparencia@alfafar.es