Oberta la pista multiesportiva de la Pl,es. Cortes Valencianas de Alfafar

La nueva pista multideportiva situada en la Plaza Cortes Valencianas del Barrio de San Jorge está abierta desde principios de semana tras garantizarse el cumplimiento de las características y condiciones en materia de seguridad acordadas en el contrato.

Con la pista multideportiva ya operativa, L | Alfafar dóna resposta a una demanda de la comunitat de veïnes i veïns del Barri de Sant Jordi que les i els més petits poguessin disposar d'un espai on practicar esports d'pilota reglamentari sense haver de desplaçar-se del barri i sense posar en risc la resta d'usuaris i usuàries de la plaça,,es,Al mes d'octubre,,es,l'Ajuntament va prendre mesures legals contra l'empresa que havia obtingut la licitació de l'obra,,es.

En el mes de octubre, l’Ajuntament tomó medidas legales contra la empresa que había obtenido la licitación de la obra, i que al seu torn havia contractat la fonamentació i la compra de la pista a terceres empreses,,es,provocant l'incompliment dels terminis previstos per a la seva instal·lació,,es,des de llavors,,es,L | Alfafar ha fet tot el que ha estat al seu abast per aconseguir que tota la ciutadania del Barri de Sant Jordi pugui gaudir del nou espai multiesportiu amb la mínima demora possible però sempre anteposant i vetllant pel compliment de les garanties en matèria de seguretat i qualitat,,es, provocando el incumplimiento de los plazos previstos para su instalación.

Desde entonces, l’Ajuntament d’Alfafar ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para lograr que toda la ciudadanía del Barrio de San Jorge pueda disfrutar del nuevo espacio multideportivo con la mínima demora posible pero siempre anteponiendo y velando por el cumplimiento de las garantías en materia de seguridad y calidad.

DSC_1134

La nova pista multiesportiva situada en la Plaça Corts Valencianes del Barri de Sant Jordi està oberta des de principis de setmana després de garantir-se el compliment de les característiques i condicions en matèria de seguretat acordades en el contracte,,ca,Amb la pista multiesportiva ja operativa,,ca.
 
Amb la pista multiesportiva ja operativa, l’Ajuntament d’Alfafar dóna resposta a una demanda de la comunitat de veïnes i veïns del Barri de Sant Jordi que les i els més xicotets pogueren disposar d’un espai on practicar esports de pilota reglamentària sense haver de desplaçar-se del barri i sense posar en risc a la resta d’usuaris e usuàries de la plaça,,ca,El mes d’octubre,,ca,l’Ajuntament va prendre mesures legals contra l’empresa que havia obtingut la licitació de l’obra,,ca.
 
El mes d’octubre, l’Ajuntament va prendre mesures legals contra l’empresa que havia obtingut la licitació de l’obra, i que al seu torn havia contractat la fonamentació i la compra de la pista a terceres empreses,,ca,provocant l’incompliment dels terminis previstos per a la seua instal,,ca,Des de llavors,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar ha fet tot el que ha estat al seu abast per a aconseguir que tota la ciutadania del Barri de Sant Jordi puga gaudir del nou espai multiesportiu amb la mínima demora possible però sempre anteposant i vetlant pel compliment de les garanties en matèria de seguretat i qualitat,,ca, provocant l’incompliment dels terminis previstos per a la seua instal·lació.
 
Des de llavors, l’Ajuntament d’Alfafar ha fet tot el que ha estat al seu abast per a aconseguir que tota la ciutadania del Barri de Sant Jordi puga gaudir del nou espai multiesportiu amb la mínima demora possible però sempre anteposant i vetlant pel compliment de les garanties en matèria de seguretat i qualitat.