Alfafar obre el termini per a la sol·licitud d'ajudes municipals per a associacions

Alfafar, 16/10/2019

L'Ajuntament d'Alfafar ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques de l'exercici 2019, per a les associacions i entitats culturals, esportives, de joventut, de tercera edat, de polítiques d'igualtat i d'infància. Aquelles entitats interessades a sol·licitar aquests ajuts hauran de realitzar el procediment durant els propers 30 dies naturals. Més, serà indispensable per a la seva sol·licitud estar inscrites degudament en el Registre Municipal d'Associacions.

Quant als criteris per assignar aquests ajuts, la Comissió de valoració tindrà en compte la importància social i la repercussió de les entitats en la població, a aquelles entitats que potenciïn les escoles de base (musicals, educatives, esportives ...), la trajectòria de l'entitat des de la seva creació fins a la data, el seu grau de dinamització social a través de les accions desenvolupades, la presència i col·laboració en les activitats de l'agenda municipal i que l'entitat no es trobi subvencionada per altres organismes.

Per obtenir més informació, les entitats poden consultar les bases d'aquesta convocatòria en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i del SAC del Barri Orba.

L’Ajuntament, a través d'l'àrea de Cultura, posa en marxa aquests ajuts amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme i les activitats pròpies de les entitats i associacions del municipi, així com la participació de les mateixes en l'agenda d'activitats municipal.

Alfafar, 16/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques de l’exercici 2019, per a les associacions i entitats culturals, esportives, de joventut, de tercera edat, de polítiques d’igualtat i d’infància. Aquelles entitats interessades a sol·licitar aquestes ajudes hauran de realitzar el procediment durant els pròxims 30 dies naturals. A més, serà indispensable per a la seua sol·licitud estar inscrites degudament en el Registre Municipal d’Associacions.

Quant als criteris per a assignar aquestes ajudes, la Comissió de valoració tindrà en compte la importància social i la repercussió de les entitats en la població, a aquelles entitats que potencien les escoles de base (musicals, educatives, esportives…), la trajectòria de l’entitat des de la seua creació fins hui, el seu grau de dinamització social a través de les accions desenvolupades, la presència i col·laboració en les activitats de l’agenda municipal i que l’entitat no es trobe subvencionada per altres organismes.

Per a obtindre més informació, les entitats poden consultar les bases d’aquesta convocatòria en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i del SAC del Barri Orba.

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Cultura, posa en marxa aquestes ajudes amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme i les activitats pròpies de les entitats i associacions del municipi, així com la participació de les mateixes en l’agenda d’activitats municipal.