Alfafar agradece el trabajo realizado por los y las jóvenes de “La Dipu Te Beca”.

  • Han estat,,es,joves que han pogut gaudir d'aquesta beca durant els dos mesos estivals,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha celebrat un acte per agrair-los el seu esforç i dedicació a la feina que han realitzat,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha acomiadat un any més als i les joves participants en el programa "La Dipu Et Beca" impulsat per la Diputació de València,,es,Han estat dos mesos,,es,els que han estat treballant en diverses àrees i a manera de comiat,,es,s'ha celebrat un acte al Saló de Plens del Consistori,,es 16 jóvenes quienes han podido disfrutar de esta beca durante los dos meses estivales.
  • L’Ajuntament d’Alfafar ha celebrado un acto para agradecerles su esfuerzo y dedicación al trabajo que han realizado.
31 agost, 2017:
 
L’Ajuntament d’Alfafar ha despedido un año más a los y las jóvenes participantes en el programa “La Dipu Te Beca” impulsado por la Diputación de Valencia.
 
Han sido dos meses, juliol i agost, los que han estado trabajando en diversas áreas y a modo de despedida, se ha celebrado un acto en el Salón de Plenos del Consistorio. En aquest acte s'ha fet entrega a cada becat o becada una carta de recomanació per a la seva futura inserció laboral i un diploma acreditatiu on es reconeix el treball dut a terme a l'Ajuntament,,es,Diferents regidors i regidores han estat presents en aquest acte on se'ls ha agraït i felicitat per la feina feta i la seva implicació en el mateix,,es,Desitjant-los el millor per als propers anys tant a nivell acadèmic com professional,,es. Diferentes concejales y concejalas han estado presentes en este acto donde se les ha agradecido y felicitado por el trabajo realizado y su implicación en el mismo. Deseándoles lo mejor para los próximos años tanto a nivel académico como profesional.
 
Les beques que ha ofert l'Ajuntament d'Alfafar aquest estiu han estat destinades a les àrees d'infància,,es,esports i benestar social,,es,sanitat,,es,cultura i Policia Local,,es,Aquesta iniciativa ha permès que les i els joves que han gaudit d'aquesta beca hagin pogut posar en pràctica el que s'ha après durant el curs,,es,així com adquirir experiència i formació laboral en àrees properes als seus corresponents estudis,,es, joventut, deportes y bienestar social, sanidad, educació, AODL, comunicació, cultura y Policía Local. Esta iniciativa ha permitido que las y los jóvenes que han disfrutado de esta beca hayan podido poner en práctica lo aprendido durante el curso, así como adquirir experiencia y formación laboral en áreas cercanas a sus correspondientes estudios.
 
Des de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Alfafar s'agraeix la implicació de les i els becaris i se segueix apostant per oferir aquest tipus d'oportunitats adreçades al jovent,,es,Alfafar agraeix el treball realitzat pels i les joves de “La Dipu Et Beca”,,ca,•Han sigut,,ca,joves els qui han pogut gaudir d’aquesta beca durant els dos mesos estivals,,ca,•L’Ajuntament d’Alfafar ha celebrat un acte per a agrair-los el seu esforç i dedicació al treball que han realitzat,,ca.
IMG_8107
 
Alfafar agraeix el treball realitzat pels i les joves de “La Dipu Et Beca”.
 
•Han sigut 16 joves els qui han pogut gaudir d’aquesta beca durant els dos mesos estivals.
 
•L’Ajuntament d’Alfafar ha celebrat un acte per a agrair-los el seu esforç i dedicació al treball que han realitzat.
 
31 agost, 2017:
 
L’Ajuntament d’Alfafar ha acomiadat un any més als i les joves participants en el programa “La Dipu Et Beca” impulsat per la Diputació de València,,ca,Han sigut dos mesos,,ca,juliol i agost,,ca,els que han estat treballant en diverses àrees i a manera de comiat,,ca,s’ha celebrat un acte en el Saló de Plens del Consistori,,ca.
 
Han sigut dos mesos, juliol i agost, els que han estat treballant en diverses àrees i a manera de comiat, s’ha celebrat un acte en el Saló de Plens del Consistori. En aquest acte s’ha fet lliurament a cada becat o becada una carta de recomanació per a la seua futura inserció laboral i un diploma acreditatiu on es reconeix el treball dut a terme en l’Ajuntament,,ca,Diferents regidors i regidores han estat presents en aquest acte on se’ls ha agraït i felicitat pel treball realitzat i la seua implicació en el mateix,,ca,Desitjant-los el millor per als pròxims anys tant a nivell acadèmic com a professional,,ca. Diferents regidors i regidores han estat presents en aquest acte on se’ls ha agraït i felicitat pel treball realitzat i la seua implicació en el mateix. Desitjant-los el millor per als pròxims anys tant a nivell acadèmic com a professional.
 
Les beques que ha oferit l’Ajuntament d’Alfafar aquest estiu han estat destinades a les àrees d’infància,,ca,joventut,,ca,esports i benestar social,,ca,sanitat,,ca,comunicació,,ca,Cultura i Policia Local,,en,Aquesta iniciativa ha permès que les i els joves que han gaudit d’aquesta beca hagen pogut posar en pràctica l’après durant el curs,,ca,així com adquirir experiència i formació laboral en àrees properes als seus corresponents estudis,,ca, joventut, esports i benestar social, sanitat, educació, AODL, comunicació, cultura i Policia Local. Aquesta iniciativa ha permès que les i els joves que han gaudit d’aquesta beca hagen pogut posar en pràctica l’après durant el curs, així com adquirir experiència i formació laboral en àrees properes als seus corresponents estudis.
 
Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar s’agraeix la implicació de les i els becaris i se segueix apostant per oferir aquest tipus d’oportunitats dirigides a la joventut,,ca,Alfafar agraeix la feina feta pels i les joves de "La Dipu Et Beca",,es.