Alfafar arriba a un preacord per adquirir l'edifici Meral del Barri Orba,,es,L’Ajuntament d’Alfafar ha acordado la adquisición de la primera,,ca,segona planta i del local d'accés a la planta baixa de l'edifici Meral del Barri Orba,,es,Amb un pressupost màxim de,,es,el preacord possibilitarà a l'Ajuntament realitzar una adquisició de més de,,es,metres quadrats de superfície que es destinarà a establir locals associatius,,es,serveis de biblioteca,,es,ludoteca,,it,assumptes socials,,es

L’Ajuntament d’Alfafar ha acordado la adquisición de la primera, segunda planta y del local de acceso en la planta baja del edificio Meral del Barrio Orba. Con un presupuesto máximo de 750.000 €, el preacuerdo posibilitará a l’Ajuntament realizar una adquisición de más de 4.000 metros cuadrados de superficie que será destinada a establecer locales asociativos, servicios de biblioteca, ludoteca, asuntos sociales, entre d'altres.

Amb aquest projecte que s'ha iniciat amb el preacord,,es,L | Alfafar donarà resposta a les demandes històriques de les i els veïns i les associacions del barri que reclamaven disposar d'un bé públic per a fins socials,,es,associatius i culturals,,es,i proposa,,es,una solució a les deficiències del Barri Orba en matèria de dotacions públiques causa de la seva forma d'urbanització,,es,Les demandes de dotacions públiques que necessita el Barri Orba com serveis de biblioteca,,es,sales polivalents,,es, l’Ajuntament d’Alfafar dará respuesta a las demandas históricas de las y los vecinos y las asociaciones del barrio que reclamaban disponer de un bien público para fines sociales, asociativos y culturales, y propone, d'aquesta manera, una solución a las deficiencias del Barrio Orba en materia de dotaciones públicas debido a su forma de urbanización.

Las demandas de dotaciones públicas que necesita el Barrio Orba como servicios de biblioteca, ludoteca, salas polivalentes, locals associatius i altres serveis públics fan necessària una ubicació cèntrica,,es,accessible i funcional pel que l'edifici Meral és l'únic bé immoble que pot ser destinat al barri per a aquests fins,,es,aquest edifici atendrà,,es,un cop adequat,,es,a la població infantil,,es,a les i els joves i la gent gran,,es,població que exigeix ​​una major atenció i cura,,es,Un cop es formalitzi aquest acord,,es, accesible y funcional por lo que el edificio Meral es el único bien inmueble que puede ser destinado en el barrio para estos fines. Així, este edificio atenderá, una vez adecuado, a la población infantil, a las y los jóvenes y a las personas mayores, población que exige una mayor atención y cuidado.

Una vez se formalice este acuerdo, l'Ajuntament realitzarà un estudi tècnic sobre l'estat de l'edifici i la necessitat d'intervenció per adequar-lo a la normativa vigent en matèria d'emergències,,es,evacuació i accessibilitat per a les dues plantes de l'edifici,,es,El preacord únicament quedaria anul·lat si no hagués crèdit pressupostari en,,es,per realitzar-,,es,o bé si la Comunitat de Propietaris de l'edifici no autoritzés les adaptacions necessàries per complir la normativa d'accessibilitat i incendis,,es, evacuación y accesibilidad para las dos plantas del edificio. El preacuerdo únicamente quedaría anulado si no hubiese crédito presupuestario en 2019 para realizarlo, o bien si la Comunidad de Propietarios del edificio no autorizara las adaptaciones necesarias para cumplir la normativa de accesibilidad e incendios.

edifici Meral

L’Ajuntament d’Alfafar ha acordat l’adquisició de la primera,,ca,segona planta i del local d’accés en la planta baixa de l’edifici Meral del Barri Orba,,ca,Amb un pressupost màxim de,,ca,el preacord possibilitarà a l’Ajuntament realitzar una adquisició de més de,,ca,metres quadrats de superfície que serà destinada a establir locals associatius,,ca,serveis de biblioteca,,ca,assumptes socials,,ca,Amb aquest projecte que s’ha iniciat amb el preacord,,ca, segona planta i del local d’accés en la planta baixa de l’edifici Meral del Barri Orba. Amb un pressupost màxim de 750.000 €, el preacord possibilitarà a l’Ajuntament realitzar una adquisició de més de 4.000 metres quadrats de superfície que serà destinada a establir locals associatius, serveis de biblioteca, ludoteca, assumptes socials, entre altres.
 
Amb aquest projecte que s’ha iniciat amb el preacord, l’Ajuntament d’Alfafar donarà resposta a les demandes històriques de les i els veïns i les associacions del barri que reclamaven disposar d’un bé públic per a finalitats socials,,ca,associatius i culturals,,ca,i proposa,,ca,una solució a les deficiències del Barri Orba en matèria de dotacions públiques a causa de la seua forma d’urbanització,,ca,Les demandes de dotacions públiques que necessita el Barri Orba com a serveis de biblioteca,,ca,vendes polivalents,,en, associatius i culturals, i proposa, d’aquesta forma, una solució a les deficiències del Barri Orba en matèria de dotacions públiques a causa de la seua forma d’urbanització.
 
Les demandes de dotacions públiques que necessita el Barri Orba com a serveis de biblioteca, ludoteca, sales polivalents, locals associatius i altres serveis públics fan necessària una ubicació cèntrica,,ca,accessible i funcional pel que l’edifici Meral és l’únic bé immoble que pot ser destinat en el barri per a aquestes finalitats,,ca,aquest edifici atendrà,,ca,una vegada adequat,,ca,a la població infantil,,ca,a les i els joves i a les persones majors,,ca,població que exigeix una major atenció i cura,,ca,Una vegada es formalitze aquest acord,,ca, accessible i funcional pel que l’edifici Meral és l’únic bé immoble que pot ser destinat en el barri per a aquestes finalitats. Així, aquest edifici atendrà, una vegada adequat, a la població infantil, a les i els joves i a les persones majors, població que exigeix una major atenció i cura.
 
Una vegada es formalitze aquest acord, l’Ajuntament realitzarà un estudi tècnic sobre l’estat de l’edifici i la necessitat d’intervenció per a adequar-lo a la normativa vigent en matèria d’emergències,,ca,evacuació i accessibilitat per a les dues plantes de l’edifici,,ca,El preacord únicament quedaria anul,,ca,lat si no hi haguera crèdit pressupostari en,,ca,per a realitzar-ho,,ca,o bé si la Comunitat de Propietaris de l’edifici no autoritzara les adaptacions necessàries per a complir la normativa d’accessibilitat i incendis,,ca, evacuació i accessibilitat per a les dues plantes de l’edifici. El preacord únicament quedaria anul·lat si no hi haguera crèdit pressupostari en 2019 per a realitzar-ho, o bé si la Comunitat de Propietaris de l’edifici no autoritzara les adaptacions necessàries per a complir la normativa d’accessibilitat i incendis.