Alfafar aprova en ple la bonificació de la taxa de terrasses durant un any

terrasses covid

Alfafar, 29/05/2020

L'Ajuntament d'Alfafar ha aprovat per unanimitat en el ple la bonificació de la taxa d' terrasses durant un any natural des de la seva publicació en el BOP. aquesta mesura busca ajudar a el sector de l'hostaleria a la crisi provocada pel covid-19.

A més de la bonificació de l'any natural, el ple va aprovar l'abonament de la part de la taxa corresponent als mesos transcorreguts en Estat d'Alarma en els quals no s'ha pogut fer ús dels espais públics. Així, aquells que ja haguessin pagat la taxa corresponent rebran la part proporcional a aquests mesos.

com mesura de suport a l'hostaleria i amb la intenció de reforçar el consum en la localitat, L | Alfafar va a procedir a estudiar individualment cada cas per analitzar la possibilitat d'ampliar l'espai autoritzat en l'any anterior. Així s'intentarà, en els casos que sigui possible, augmentar la zona autoritzada per distribuir la totalitat de les taules mantenint la distància de seguretat entre elles.

L'Ajuntament d'Alfafar considera imprescindible donar suport a les persones autònomes i comerciants de la localitat i amb això impulsar el comerç i ocupabilitat en el municipi. La prioritat és la ciutadania d'Alfafar i des de l'Ajuntament se seguirà treballant per reduir els efectes d'aquesta crisi el màxim possible i afavorir la tornada a la normalitat.

Alfafar aprova en ple la bonificació de la taxa de terrasses durant un any

Alfafar, 29/05/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat per unanimitat en el ple la bonificació de la taxa de terrasses durant un any natural a partir de la seua publicació en el BOP. Aquesta mesura busca ajudar al sector de l’hostaleria en la crisi provocada pel covid-19.

A més de la bonificació de l’any natural, el ple va aprovar l’abonament de la part de la taxa corresponent als mesos transcorreguts en Estat d’Alarma en els quals no s’ha pogut fer ús dels espais públics. Així, aquells que ja hagueren pagat la taxa corresponent rebran la part proporcional a aquests mesos.

Com a mesura de suport a l’hostaleria i amb la intenció de reforçar el consum en la localitat, l’Ajuntament d’Alfafar procedirà a estudiar individualment cada cas per a analitzar la possibilitat d’ampliar l’espai autoritzat l’any anterior. Així s’intentarà, en els casos que siga possible, augmentar la zona autoritzada per a distribuir la totalitat de les taules mantenint la distància de seguretat entre elles.

L’Ajuntament d’Alfafar considera imprescindible donar suport a les persones autònomes i comerciants de la localitat i amb això impulsar el comerç i ocupabilitat en el municipi. La prioritat és la ciutadania d’Alfafar i des de l’Ajuntament es continuarà treballant per a reduir els efectes d’aquesta crisi el màxim possible i afavorir la volta a la normalitat.