Alfafar avança un pas més en la seva aposta per oferir una gestió transparent als seus veïns i veïnes

  • L'Ajuntament d'Alfafar ha fet arribar als domicilis del municipi un fulletó explicatiu amb les accions municipals realitzades durant l'any passat 2014.
  • Aquesta acció va unida a altres de la mateixa índole com les cartes informatives periòdiques, els BIMs, la Plataforma Alfafar Opina o el Projecte Alfafar 2020 entre altres.
Alfafar, 22/01/15.
En virtut de l'aplicació de la Llei de Transparència Municipal, l'Ajuntament d'Alfafar ha fet arribar als seus veïns i veïnes tota la informació generada en matèria de gestió per l'Equip de Govern Municipal en els últims mesos.
Aquest document, avalat pels i les responsables tècnics municipals, reflecteix les dades relacionades amb la gestió del deute municipal en els últims anys, amb la implantació de nous serveis de qualitat amb la consecució de la certificació AENOR, i amb l'arribada de noves inversions al municipi procedents de la instal·lació de noves empreses a la zona comercial del terme municipal d'Alfafar.
Per a Juan Ramón Adsuara, Alcalde d'Alfafar, la transparència en la gestió municipal i la informació permanent als ciutadans i ciutadanes, suposa una base sobre la qual seguir construint una Administració propera i oberta als veïns i veïnes.
En aquest mateix sentit, la publicació d'aquestes dades suposa obrir noves vies a la participació ciutadana en la presa de decisions, cosa que permet avançar en el compliment dels preceptes marcats per la Llei de Transparència, d'obligat compliment per a les Administracions Públiques, i que contrasta de manera directa amb la gestió realitzada en anteriors legislatures.
En aquest mateix sentit, les dades publicades als veïns i veïnes poden ser també consultats en els diferents canals utilitzats per l'Equip de Govern Municipal per informar els ciutadans i ciutadanes (Web Municipal, Xarxes Socials Corporatives, etc ...) i es troben a disposició dels veïns i veïnes en les dependències municipals.
La distribució d'aquesta informació ve a unir-se a les diferents accions de comunicació que des de l'inici d'aquesta legislatura va implantar l'Ajuntament d'Alfafar, com són les cartes informatives periòdiques o per barris, els Butlletins d'Informació Municipal quadrimestrals, la Carta de Serveis, la Plataforma de Participació Ciutadana Alfafar Opina (i la instal·lació de bústies de suggeriments per complementar) o Alfafar 2020, projectes que pretenen obrir la gestió municipal als veïns i veïnes d'Alfafar, fent-los partícips de les decisions que es prenen des de l'Ajuntament gestionant els recursos públics.