Alfafar celebra el 8 de març, Dia Internacional de la Dona

Alfafar celebra el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
  • Una concentración en la Plaça de l’Ajuntament y diversas lecturas han protagonizado la jornada del,,ca,es durà a terme la Gala de Lliurament de la XII Edició dels Reconeixements "Alfafar en Igualtat",,es,Desde el área de Igualdad de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,s'han dut a terme diferents actes per donar suport i celebrar el Dia Internacional de la Dona,,es,s'estan desenvolupant diferents activitats per visibilitzar i conscienciar sobre la igualtat,,es,DonaUneix,,ca,també ",,nl 8 de març.
  • El divendres 9 de març, se llevará a cabo la Gala de Entrega de la XII Edición de los Reconocimientos “Alfafar en Igualtat”
Alfafar, 09/03/2018:
Desde el área de Igualdad de l’Ajuntament d’Alfafar, se han llevado a cabo diferentes actos para apoyar y celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Des del 26 de febrer i fins el proper 11 de març, se están desarrollando diferentes actividades para visibilizar y concienciar sobre la igualdad. Sota el lema "#DonaUneix-te”, l'àrea d'Igualtat ha treballat una programació per donar veu a les dones del municipi i ressaltar que en aquest tema totes i tots ens hem d'unir,,es,Presentacions de llibres,,es,projeccions,,es,recitals,,es,exposicions o marxes,,es,han estat les activitats dutes a terme gràcies a la implicació de gran part de la societat d'Alfafar,,es,ahir,,es,s'ha dut a terme el repartiment de plantes al Mercat Municipal,,es,Y posteriormente en la plaça de l’Ajuntament,,ca,ha tingut lloc una concentració per la igualtat,,es.
Presentaciones de libros, proyecciones, tallers, teatre, recitales, exposiciones o marchas, han sido las actividades llevadas a cabo gracias a la implicación de gran parte de la sociedad de Alfafar.
Ayer 8 de març, se ha llevado a cabo el reparto de plantas en el Mercado Municipal. Y posteriormente en la plaça de l’Ajuntament, ha tenido lugar una concentración por la igualdad, on s'ha llegit un manifest conjunt per part de tots els grups polítics en suport d'una igualtat real i efectiva,,es,A més diferents dones,,es,veïnes del municipi i representants de diferents associacions del Consell Municipal de la Dona,,es,han participat activament amb la lectura de poesies,,es,micro relats i altres manifestos de creació pròpia,,es,L'extens programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona no ha finalitzat,,es,ja que avui,,es. Además diferentes mujeres, vecinas del municipio y representantes de diferentes asociaciones del Consell Municipal de la Dona, han participado activamente con la lectura de poesías, micro relatos y otros manifiestos de creación propia.
El extenso programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer no ha finalizado, ya que hoy 9 de març, al Centre Municipal de Majors (Parc de les Palmeres), a les 18:30 hores tindrà lloc la Gala de Lliurament de la XII dels Reconeixements "Alfafar en Igualtat",,es,on es reconeix públicament la feina que fan les dones del municipi des de múltiples àmbits de la nostra societat,,es,A la primera part d'aquesta gala,,es,tindrà lloc un teatre organitzat per Mestresses de casa Tyrius i més tard es farà el reconeixement públic,,es,La jornada finalitzarà amb un sopar de germanor en què participen totes les associacions del Consell Municipal de la Dona,,es, donde se reconoce públicamente el trabajo que desempeñan las mujeres del municipio desde múltiples ámbitos de nuestra sociedad . En la primera parte de esta gala, tendrá lugar un teatro organizado por Amas de casa Tyrius y más tarde se hará el reconocimiento público. La jornada finalizará con una cena de hermandad en la que participan todas las asociaciones del Consell Municipal de la Dona.
El punt i final d'aquesta programació el posarà al Centre Instructiu Musical d'Alfafar,,es,amb un concert dedicat a la Dona,,es,organitzat per la Comissió femenina d'aquest centre,,es,en què intèrprets femenines actuaran com a solistes en múltiples peces del repertori,,es,La regidoria d'Igualtat treballa durant tot l'any per posar a les dones en el lloc que els correspon,,es,buscant la igualtat en tots els aspectes i àmbits de la societat,,es,Dia Internacional de la Dona,,ca, con un concierto dedicado a la Mujer, organizado por la Comisión femenina de este centro, en el que intérpretes femeninas actuarán como solistas en múltiples piezas del repertorio.
La concejalía de Igualdad trabaja durante todo el año para poner a las mujeres en el sitio que les corresponde, buscando la igualdad en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad.
Dona
Alfafar celebra el 8 Marc, Dia Internacional de la Dona.
  • Una concentració en la Plaça de l’Ajuntament i diverses lectures han protagonitzat la jornada del,,ca,es durà a terme la Gala de Lliurament de la XII Edició dels Reconeixements “Alfafar en *Igualtat”,,ca,Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,s’han dut a terme diferents actes per a recolzar i celebrar el Dia Internacional de la Dona,,ca,de febrer i fins al pròxim,,ca,s’estan desenvolupant diferents activitats per a visibilitzar i conscienciar sobre la igualtat,,ca,Sota el lema “,,ca 8 Marc.
  • El divendres 9 Marc, es durà a terme la Gala de Lliurament de la XII Edició dels Reconeixements “Alfafar en *Igualtat”
Alfafar, 09/03/2018:
Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar, s’han dut a terme diferents actes per a recolzar i celebrar el Dia Internacional de la Dona. Des del 26 de febrer i fins al pròxim 11 Marc, s’estan desenvolupant diferents activitats per a visibilitzar i conscienciar sobre la igualtat. Sota el lema “#DonaUneix-te”, l’àrea d’Igualtat ha treballat una programació per a donar veu a les dones del municipi i ressaltar que en aquest tema totes i tots hem d’unir-nos,,ca,Presentacions de llibres,,ca,projeccions,,ca,recitals,,en,exposicions o marxes,,ca,han sigut les activitats dutes a terme gràcies a la implicació de gran part de la societat d’Alfafar,,ca,Ahir,,ca,s’ha dut a terme el repartiment de plantes en el Mercat Municipal,,ca,I posteriorment en la Plaça de l’Ajuntament,,ca,ha tingut lloc una concentració per la igualtat,,ca. Presentacions de llibres, projeccions, tallers, teatre,ca, recitals, exposicions o marxes, han sigut les activitats dutes a terme gràcies a la implicació de gran part de la societat d’Alfafar. Ahir 8 Marc, s’ha dut a terme el repartiment de plantes en el Mercat Municipal. I posteriorment en la Plaça de l’Ajuntament, ha tingut lloc una concentració per la igualtat, on s’ha llegit un manifest conjunt per part de tots els grups polítics en suport d’una igualtat real i efectiva,,ca,A més diferents dones,,ca,veïnes del municipi i representants de diferents associacions del Consell Municipal de la Dóna,,ca,han participat activament amb la lectura de poesies,,ca,micro relats i altres manifestos de creació pròpia,,ca,L’extens programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona no ha finalitzat,,ca,ja que avui,,ca. A més diferents dones, veïnes del municipi i representants de diferents associacions del Consell Municipal de la Dóna, han participat activament amb la lectura de poesies, micro relats i altres manifestos de creació pròpia. L’extens programa commemoratiu del Dia Internacional de la Dona no ha finalitzat, ja que avui 9 Marc, en el Centre Municipal de Majors (Parc de les Palmeres), té la 18:30 hores tindrà lloc la Gala de Lliurament de la XII dels Reconeixements “Alfafar en Igualtat”,,ca,on es reconeix públicament el treball que exerceixen les dones del municipi des de múltiples àmbits de la nostra societat,,ca,En la primera part d’aquesta gala,,ca,tindrà lloc un teatre organitzat per Mestresses de casa Tyrius i més tard es farà el reconeixement públic,,ca,La jornada finalitzarà amb un sopar de germanor en la qual participen totes les associacions del Consell Municipal de la Dóna,,ca, on es reconeix públicament el treball que exerceixen les dones del municipi des de múltiples àmbits de la nostra societat . En la primera part d’aquesta gala, tindrà lloc un teatre organitzat per Mestresses de casa Tyrius i més tard es farà el reconeixement públic. La jornada finalitzarà amb un sopar de germanor en la qual participen totes les associacions del Consell Municipal de la Dóna. El punt i final d’aquesta programació ho posarà el Centre Instructiu Musical d’Alfafar,,ca,amb un concert dedicat a la Dona,,ca,organitzat per la Comissió femenina d’aquest centre,,ca,en el qual intèrprets femenines actuaran com a solistes en múltiples peces del repertori,,ca,La regidoria d’Igualtat treballa durant tot l’any per a posar a les dones en el lloc que els correspon,,ca,cercant la igualtat en tots els aspectes i àmbits de la societat,,ca, amb un concert dedicat a la Dona, organitzat per la Comissió femenina d’aquest centre, en el qual intèrprets femenines actuaran com a solistes en múltiples peces del repertori. La regidoria d’Igualtat treballa durant tot l’any per a posar a les dones en el lloc que els correspon, cercant la igualtat en tots els aspectes i àmbits de la societat.