Alfafar celebra el Plenari Lúdic,,ca,Els xiquets i xiquetes de l’Estiu Lúdic han celebrat el seu propi ple en l’Ajuntament,,ca,L’Alcalde i els i les regidors han escoltat atentament les seues propostes,,ca,Una cita molt divertida i diferent on l’alumnat de l’Estiu Lúdic,,ca,tant del col,,ca,legi Orba i La Fila coneix el funcionament d’un ple podent formar part d’ell,,ca.

· Los niños y niñas de l’Estiu Lúdic han celebrado su propio pleno en l’Ajuntament,,ca,L'alcalde i els regidors i regidores han escoltat atentament les seves propostes,,es,Una cita molt divertida i diferent on l'alumnat de l'Estiu Lúdic,,es,tant del col·legi Orba i La Fila coneix el funcionament d'un ple podent formar part d'ell,,es,Aquesta és una de les activitats més famoses que es duen a terme en l'Estiu Lúdic i la seva finalitat és que els i les menors coneguin la importància que té,,es.
 
· El Alcalde y los y las concejales han escuchado atentamente sus propuestas.
 
27 juliol, 2017:
 
Una cita muy divertida y diferente donde el alumnado de l’Estiu Lúdic, tanto del colegio Orba y La Fila conoce el funcionamiento de un pleno pudiendo formar parte de él.
 
Esta es una de las actividades más famosas que se llevan a cabo en l’Estiu Lúdic y su finalidad es que los y las menores conozcan la importancia que tiene, tant la presa de decisions per Alfafar com el funcionament del Ple de la Corporació Municipal com a màxim òrgan de representació política de la ciutadania,,es,Prèviament a la celebració del Ple,,es,tots dos col·legis han seleccionat democràticament,,es,de la mateixa manera que a la realitat,,es,als seus representants,,es,cada regidor o regidora ha redactat les seves propostes,,es,les quals s'han traslladat a l'Ajuntament per a ser incloses en la convocatòria del Ple,,es,A su llegada a l’Ajuntament,,ca, así como de los procesos de elección del alcalde o alcaldesa y los concejales y concejalas.
 
Previamente a la celebración del Pleno, ambos colegios han seleccionado democráticamente, de la misma manera que en la realidad, a sus representantes. Tras esta selección, cada concejal o concejala ha redactado sus propuestas, las cuales se han trasladado al Ayuntamiento para ser incluidas en la convocatoria del Pleno.
 
A su llegada a l’Ajuntament, els ha rebut l'alcalde d'Alfafar,,es,qui ha indicat personalment el lloc que havien d'ocupar a la sala de plens els prèviament elegits i els ha guiat en la jura de la Constitució Espanyola,,es,el foment de cures per a la protecció animal amb el pertinent suport a protectores,,es,menys soroll,,es,Des d'Ajuntament d'Alfafar es mantenen vives aquestes activitats perquè els i les més joves del municipi puguin conèixer i entendre d'una manera més didàctica el funcionament del ple municipal,,es, Juan Ramón Adsuara, quien ha indicado personalmente el lugar que debían ocupar en la sala de plenos los previamente elegidos y les ha guiado en la jura de la Constitución Española. Tras el juramento, los pequeños concejales y concejalas han defendido sus propuestas, sometidas posteriormente a votación. Los elegidos como representantes han escuchado y anotado las propuestas, entre las que se encuentran una mayor seguridad nocturna, el fomento de cuidados para la protección animal con el pertinente apoyo a protectoras, soterramiento de las vías de tren, más flores en la calle, menos ruido, etc. Tras las propuestas ha llegado la ronda de preguntas en la que ha participado todo el alumnado presente en la sala.
 
Desde d’Ajuntament d’Alfafar se mantienen vivas estas actividades para que los y las más jóvenes del municipio puedan conocer y entender de una manera más didáctica el funcionamiento del pleno municipal.

Plenari

Alfafar celebra el Plenari Lúdic,,ca,Els xiquets i xiquetes de l’Estiu Lúdic han celebrat el seu propi ple en l’Ajuntament,,ca,L’Alcalde i els i les regidors han escoltat atentament les seues propostes,,ca,Una cita molt divertida i diferent on l’alumnat de l’Estiu Lúdic,,ca,tant del col,,ca,legi Orba i La Fila coneix el funcionament d’un ple podent formar part d’ell,,ca.
 
· Els xiquets i xiquetes de l’Estiu Lúdic han celebrat el seu propi ple en l’Ajuntament.
 
· L’Alcalde i els i les regidors han escoltat atentament les seues propostes.
 
27 juliol,,ca,El barri Orba d’Alfafar es posa a punt per a gaudir de les seues festes populars,,ca,Des d’aquest divendres,,ca,de juliol i fins a diumenge que ve,,ca,de juliol els veïns i veïnes d’Alfafar tindran multitud d’activitats en les quals participar,,ca,Una vegada més des de l’àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha organitzat les festes populars d’aquest emblemàtic barri,,ca,amb la participació i implicació de les diferents associacions,,ca, 2017:
 
Una cita molt divertida i diferent on l’alumnat de l’Estiu Lúdic, tant del col·legi Orba i La Fila coneix el funcionament d’un ple podent formar part d’ell.
 
Aquesta és una de les activitats més famoses que es duen a terme en l’Estiu Lúdic i la seua finalitat és que els i les menors coneguen la importància que té,,ca,tant la presa de decisions per a Alfafar com el funcionament del Ple de la Corporació Municipal com a màxim òrgan de representació política de la ciutadania,,ca,així com dels processos d’elecció de l’alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores,,ca,Prèviament a la celebració del Ple,,ca,tots dos col,,ca,legis han seleccionat democràticament,,ca, tant la presa de decisions per a Alfafar com el funcionament del Ple de la Corporació Municipal com a màxim òrgan de representació política de la ciutadania, així com dels processos d’elecció de l’alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores.
Prèviament a la celebració del Ple, tots dos col·legis han seleccionat democràticament, de la mateixa manera que en la realitat,,ca,als seus representants,,ca,Després d’aquesta selecció,,ca,cada regidor o regidora ha redactat les seues propostes,,ca,les quals s’han traslladat a l’Ajuntament per a ser incloses en la convocatòria del Ple,,ca,A la seua arribada a l’Ajuntament,,ca,els ha rebut l’Alcalde d’Alfafar,,ca,qui ha indicat personalment el lloc que havien d’ocupar en la sala de plens els prèviament triats i els ha guiat en la jura de la Constitució Espanyola,,ca,Després del jurament,,ca, als seus representants. Després d’aquesta selecció, cada regidor o regidora ha redactat les seues propostes, les quals s’han traslladat a l’Ajuntament per a ser incloses en la convocatòria del Ple.
 
A la seua arribada a l’Ajuntament, els ha rebut l’Alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, qui ha indicat personalment el lloc que havien d’ocupar en la sala de plens els prèviament triats i els ha guiat en la jura de la Constitució Espanyola. Després del jurament, els xicotets regidors i regidores han defensat les seues propostes,,ca,sotmeses posteriorment a votació,,ca,Els triats com a representants han escoltat i anotat les propostes,,ca,entre les quals es troben una major seguretat nocturna,,ca,el foment de cures per a la protecció animal amb el pertinent suport a protectores,,ca,soterrament de les vies de tren,,ca,més flors en el carrer,,ca,menys soroll,,ca,Després de les propostes ha arribat la ronda de preguntes en la qual ha participat tot l’alumnat present en la sala,,ca, sotmeses posteriorment a votació. Els triats com a representants han escoltat i anotat les propostes, entre les quals es troben una major seguretat nocturna, el foment de cures per a la protecció animal amb el pertinent suport a protectores, soterrament de les vies de tren, més flors en el carrer, menys soroll, etc. Després de les propostes ha arribat la ronda de preguntes en la qual ha participat tot l’alumnat present en la sala.
 
Des de d’Ajuntament d’Alfafar es mantenen vives aquestes activitats perquè els i les més joves del municipi puguen conèixer i entendre d’una manera més didàctica el funcionament del ple municipal,ca.