Alfafar continua formant i assessorant a les seves associacions,,es,van assistir a una nova sessió formativa,,es,sent en aquesta ocasió la temàtica les obligacions fiscals de les associacions,,es,Prèviament el dimarts,,es,va tenir lloc el servei d'assessoria bimensual de cadenes,,es,en la qual reben un important suport en matèries fiscals,,es,la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alfafar va celebrar una nova sessió formativa per a les associacions del municipi,,es

Alfafar continua formant i assessorant a les seves associacions,,es,van assistir a una nova sessió formativa,,es,sent en aquesta ocasió la temàtica les obligacions fiscals de les associacions,,es,Prèviament el dimarts,,es,va tenir lloc el servei d'assessoria bimensual de cadenes,,es,en la qual reben un important suport en matèries fiscals,,es,la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alfafar va celebrar una nova sessió formativa per a les associacions del municipi,,es
  • Dissabte 18 asistieron a una nueva sesión formativa, siendo en esta ocasión la temática las obligaciones fiscales de las asociaciones.
  • Previamente el martes 14 tuvo lugar el servicio de asesoría bimensual a asociaciones, en la que reciben un importante apoyo en materias fiscales, contables o legales.
Alfafar, 23/11/17:
Dissabte 18 de novembre, la Concejalía de Participación Ciudadana de l’Ajuntament d’Alfafar celebró una nueva sesión formativa para las asociaciones del municipio.
En aquesta ocasió, el Curs-Taller impartit al Saló del Plens del Consistori,,es,va ser "Obligacions Fiscals per a les Associacions",,es,a càrrec de la Fundació Horta Sud,,es,Els i les assistents en representació de,,es,entitats locals de molt diversa índole,,es,van rebre assessorament en matèria de fiscalitat,,es,tant per a la correcta gestió a aquelles amb una mitjana o llarga trajectòria,,es,com de regularització a aquelles que estan donant els seus primers passos en l'associacionisme local,,es, fue “Obligaciones Fiscales para las Asociaciones”, a cargo de la Fundación Horta Sud.
Los y las asistentes en representación de 11 entidades locales de muy diversa índole, recibieron asesoramiento en materia de fiscalidad, tanto para su correcta gestión a aquellas con una media o larga trayectoria, como de regularización a aquellas que están dando sus primeros pasos en el asociacionismo local.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alfafar,,es,es va realitzar l'organització d'aquest curs,,es,així com el seguiment per al correcte desenvolupament d'aquesta nova formació,,es,contemplat com a compromís amb la ciutadania d'Alfafar a la Carta de Serveis Municipal,,es,Prèviament a aquesta sessió informativa,,es,va tenir lloc un nou servei d'assessoria bimensual també a càrrec de la Fundació Horta Sud com a membre de la Xarxa Participa de la comarca,,es, se realizó la organización de dicho curso, así como el seguimiento para el correcto desarrollo de esta nueva formación, contemplado como compromiso con la ciudadanía de Alfafar en la Carta de Servicios Municipal.
Previamente a esta sesión informativa, el dimarts 14 tuvo lugar un nuevo servicio de asesoría bimensual también a cargo de la Fundación Horta Sud como miembro de la Xarxa Participa de la comarca, servei ja consolidat com un gran suport a les associacions que ho sol·liciten,,es,Alfafar continua formant i assessorant a les seues associacions,,ca,van assistir a una nova sessió formativa,,ca,sent en esta ocasió la temàtica les obligacions fiscals de les associacions,,ca,Prèviament el dimarts,,ca,va tenir lloc el servei d’assessoria bimensual a associacions,,ca,en la qual reben un important recolze en matèries fiscals,,ca.
curso_fiscal_1
Alfafar continua formant i assessorant a les seues associacions
  • El dissabte 18 van assistir a una nova sessió formativa, sent en esta ocasió la temàtica les obligacions fiscals de les associacions.
  • Prèviament el dimarts 14 va tenir lloc el servei d’assessoria bimensual a associacions, en la qual reben un important recolze en matèries fiscals, comptables o legals.
Alfafar, 23/11/17:
El dissabte 18 de novembre, la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar va celebrar una nova sessió formativa per a les associacions del municipi,,ca,En esta ocasió,,ca,el Curs-Taller impartit en el Saló del Plenaris del Consistori,,ca,va ser “Obligacions Fiscals per a les Associacions”,,ca,a càrrec de la Fundació Horta Sud,,ca,Els i les assistents en representació d’11 entitats locals de molt diversa índole,,ca,van rebre assessorament en matèria de fiscalitat,,ca.
En esta ocasió, el Curs-Taller impartit en el Saló del Plenaris del Consistori, va ser “Obligacions Fiscals per a les Associacions”, a càrrec de la Fundació Horta Sud.
Els i les assistents en representació d’11 entitats locals de molt diversa índole, van rebre assessorament en matèria de fiscalitat, tant per a la seua correcta gestió a aquelles amb una mitjana o llarga trajectòria,,ca,com de regularització a aquelles que estan donant els seus primers passos en l’associacionisme local,,ca,Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,es va realitzar l’organització d’este curs,,ca,així com el seguiment per al correcte desenvolupament d’esta nova formació,,ca,contemplat com a compromís amb la ciutadania d’Alfafar en la Carta de Serveis Municipal,,ca, com de regularització a aquelles que estan donant els seus primers passos en l’associacionisme local.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar, es va realitzar l’organització d’este curs, així com el seguiment per al correcte desenvolupament d’esta nova formació, contemplat com a compromís amb la ciutadania d’Alfafar en la Carta de Serveis Municipal.
Prèviament a esta sessió informativa,,ca,va tenir lloc un nou servei d’assessoria bimensual també a càrrec de la Fundació Horta Sud com a membre de la Xarxa Participa de la comarca,,ca,servei ja consolidat com un gran suport a les associacions que ho sol,,ca, el dimarts 14 va tenir lloc un nou servei d’assessoria bimensual també a càrrec de la Fundació Horta Sud com a membre de la Xarxa Participa de la comarca, servei ja consolidat com un gran suport a les associacions que ho sol·liciten.