Alfafar convinia amb el Col·legi de Gestors Administratius de València per simplificar i agilitzar tràmits

  • El conveni ha estat signat per l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i el president del Col·legi de Gestors Administratius, Joaquín Giner.
  • Mitjançant aquest acord es permet que els gestors administratius realitzin directament tràmits, com a generació i emissió de documents de pagament, per a impostos com el de Vehicles de Tracció Mecànica sense passar pel consistori.
  • Aquesta simplificació de procediments s‟ha pogut realitzar gràcies a la implantació d‟un nou programa de gestió tributària municipal, compatible amb altres administracions.

Alfafar, 05/11/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha signat el conveni amb el Col·legi de Gestors Administratius de València que permetrà la gestió directa de tràmits municipals des de les administracions, agilitzant i simplificant així els processos.

La signatura d'aquest conveni s'ha realitzat al consistori d'Alfafar, amb la presència de l'alcalde, Juan Ramón Adsuara, i el president del Col·legi de Gestors Administratius, Joaquín Giner. Los acompañaba la Secretaria General de l’Ajuntament d’Alfafar, Sara Dasí, i la tècnica municipal de Gestió Tributària, Valeria Gimbernat.

Mitjançant aquest acord entre les dues entitats facilitarà la gestió de tràmits des de les gestories, que tindran potestat per realitzar tràmits municipals en relació amb impostos com el de Vehicles de Tracció Mecànica.

Aquest conveni permetrà que es realitzin accions com la generació i emissió de documents de pagament o la consulta de les autoliquidacions generades al dia per les gestories, el que permetrà un millor flux de treball i evitarà que la ciutadania hagi de passar per les dependències municipals per realitzar aquests tràmits.

Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies a la implantació d'un nou programa municipal de gestió tributària, el qual simplifica i agilitza tràmits. Amb aquesta nova eina el consistori pot autoritzar l'accés a altres administracions, com els gestors administratius, ja que es tracta de sistemes compatibles. Més, la eina està disponible les 24 hores, el que permet flexibilitat a les gestions entre la ciutadania i l'administració.

en aquest sentit, l'alcalde d'Alfafar ha assegurat que “aquest acord suposa un gran avenç en la digitalització dels serveis, el que permet facilitar el accés a aquests tràmits a tota la ciutadania des de qualsevol lloc”.

Per el president del Col·legi de Gestors Administratius de València, “la signatura de aquest conveni respon a la voluntat del Col·legi de seguir donant suport als gestors administratius i contribuir a agilitzar, en la mesura del possible, les gestions municipals adaptant-les a l'entorn digital”.

Amb aquesta acció l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seva compromís amb la digitalització i la simplificació de l'administració pública i s'ofereix a la ciutadania facilitats per complir les seves obligacions tributàries.

Alfafar convenia amb el Col·legi de Gestors Administratius de València per a simplificar i agilitar tràmits

  • El conveni ha sigut signat per l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i el president del Col·legi de Gestors Administratius, Joaquín Giner.
  • Mitjançant este acord es permet que els gestors administratius realitzen directament tràmits, com a generació i emissió de documents de pagament, per a impostos com el de Vehicles de Tracció Mecànica sense passar pel consistori.
  • Esta simplificació de procediments s’ha pogut realitzar gràcies a la implantació d’un nou programa de gestió tributària municipal, compatible amb altres administracions.

Alfafar, 05/11/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha signat el conveni amb el Col·legi de Gestors Administratius de València que permetrà la gestió directa de tràmits municipals des de les administracions, agilitant i simplificant així els processos.
La signatura d’este conveni s’ha realitzat en el consistori d’Alfafar, amb la presència de l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, i el president del Col·legi de Gestors Administratius, Joaquín Giner. Els acompanyava la Secretària General de l’Ajuntament d’Alfafar, Sara Dasí, i la tècnica municipal de Gestió Tributària, Valeria Gimbernat.
A través d’este acord entre totes dues entitats facilitarà la gestió de tràmits des de les gestories, que tindran potestat per a realitzar tràmits municipals amb relació a impostos com el de Vehicles de Tracció Mecànica.
Este conveni permetrà que es realitzen accions com la generació i emissió de documents de pagament o la consulta de les autoliquidacions generades en el dia per les gestories, la qual cosa permetrà un millor flux de treball i evitarà que la ciutadania haja de passar per les dependències municipals per a realitzar estos tràmits.
Aquesta col·laboració ha sigut possible gràcies la implantació d’un nou programa municipal de gestió tributària, el qual simplifica i agilita tràmits. Amb aquesta nova eina el consistori pot autoritzar l’accés a altres administracions, com els gestors administratius, ja que es tracta de sistemes compatibles. A més, l’eina està disponible les 24 hores, la qual cosa permet flexibilitat en les gestions entre la ciutadania i l’administració.
En eixe sentit, l’alcalde d’Alfafar ha assegurat que “este acord suposa un gran avanç en la digitalització dels serveis, la qual cosa permet facilitar l’accés a estos tràmits a tota la ciutadania des de qualsevol lloc”.
Per al president del Col·legi de Gestors Administratius de València, “la signatura d’este conveni respon a la voluntat del Col·legi de continuar fent costat als gestors administratius i contribuir a agilitar, en la mesura que siga possible, les gestions municipals adaptant-les a l’entorn digital”.
Amb esta acció l’Ajuntament d’Alfafar reforça el seu compromís amb la digitalització i simplificació de l’administració pública i s’ofereix a la ciutadania facilitats per a complir amb les seues obligacions tributàries.