Alfafar llança un curs intensiu gratuït d'anglès per a l'estiu

  • El termini d'inscripció s'obrirà dilluns que ve 6 de juny fins al dia 20 de juny.
  • El curs compta amb 15 places i s'impartirà a les aules municipals de formació Mestra Emilia Hinojo.

Alfafar, 03/06/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), obre el proper dilluns 6 de juny el termini de sol·licitud per participar al nou curs intensiu gratuït d'anglès B1, que se engloba dentro del programa municipal de formación para el empleo.

El curs compta amb 15 places, y las personas que quieran optar a realizarlo deben estar empadronadas en Alfafar, principalmente desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en LABORA y en la ADL. Més, se reserva un número de plazas para personas trabajadoras que quieran mejorar sus competencias profesionales.

El programa se impartirá en las aulas municipales de formación MestraEmilia Hinojo del 27 de juny al 29 de juliol. El curso se realizará en modalidad intensiva de lunes a viernes y en horario de 10 01:00 14 horas.

El plazo de inscripción será del 6 l' 20 de junio por registro de entrada en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) oa la seu electrònica. Junto a la solicitud deberán adjuntarse el DNI, el DARDE y el título oficial de graduado/a en Educación Secundaria (ESOo documento acreditativo de tener el nivel A2 de inglés, que será un requisito imprescindible para participar en la formación.

L’Ajuntament d’Alfafar continúa con la oferta formativa para el empleo este 2022 y vuelve a apostar por la formación en inglés con el fin demejorar la empleabilidad y mejora de las condiciones de su ciudadanía.

Alfafar llança un curs intensiu gratuït d’anglés per a estiu

  • El termini d’inscripció s’obrirà dilluns que ve 6 de juny fins al dia 20 de juny.
  • El curs compta amb 15 places i s’impartirà a les aules municipals de formació Mestra Emilia Fenoll.

Alfafar, 03/06/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), obri dilluns que ve 6 de juny el termini de sol·licitud per a participar en el nou curs intensiu gratuït d’anglés B1, que s’engloba dins del programa municipal de formació per a l’ocupació.

El curs compta amb 15 places, i les persones que vulguen optar a realitzar-lo han d’estar empadronades a Alfafar, principalment desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA i en l’ADL. A més, es reserva un nombre de places per a persones treballadores que vulguen millorar les seues competències professionals.

El programa s’impartirà a les aules municipals de formació Mestra Emilia Fenoll del 27 de juny al 29 de juliol. El curs es realitzarà en modalitat intensiva de dilluns a divendres i en horari de 10 01:00 14 hores.

El termini d’inscripció serà del 6 l' 20 de juny per registre d’entrada en el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) o en la seu electrònica. ha obert el procediment per a l’adjudicació de llocs en els mercats no sedentaris·licitud hauran d’adjuntar-se el DNI, el DARDE i el títol oficial de graduat/a en Educació Secundària(ESO) o document acreditatiu de tindre el nivell A2 d’anglés, que serà un requisit imprescindible per a participar en la formació.

L’Ajuntament d’Alfafar continua amb l’oferta formativa per a l’ocupació este 2022 i torna a apostar per la formació en anglés amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i millora de les condicions de la seua ciutadania.