Alfafar emprèn mesures pel retard de la pista multiesportiva a la Pl,,es,L'Ajuntament d'Alfafar prendrà mesures jurídiques davant l'incompliment dels terminis en la instal·lació de la pista multiesportiva a la Plaça Corts Valencianes per part de l'empresa que va obtenir la licitació,,es,L'alcalde Juan Ramón Adsuara,,es,juntament amb diversos regidors,,es. Cortes Valencianas

L’Ajuntament d’Alfafar tomará medidas jurídicas ante el incumplimiento de los plazos en la instalación de la pista multideportiva en la Plaza Cortes Valencianas por parte de la empresa que obtuvo la licitación. El alcalde Juan Ramón Adsuara, junto con diversos concejales, s'ha desplaçat personalment al Barri Sant Jordi per informar a les i els veïns de les raons de la demora en la instal·lació de la pista mitjançant el repartiment d'una carta en què s'exposen els motius,,es,Segons ha pogut saber l'ajuntament,,es,l'empresa que va obtenir la licitació per dur a terme l'actuació,,es,després de les valoracions tècniques i jurídiques que disposa la nova Llei de Contractació Pública,,es,ha subcontractat al seu torn la fonamentació i la compra de la pista a terceres empreses,,es.

Según ha podido saber el ayuntamiento, la empresa que obtuvo la licitación para llevar a cabo la actuación, tras las valoraciones técnicas y jurídicas que dispone la nueva Ley de Contratación Pública, ha subcontratado a su vez la cimentación y la compra de la pista a terceras empresas. Aquestes no estan complint amb els terminis acordats en el contracte d'obra,,es,Davant d'aquesta situació,,es,L | Alfafar ha decidit emprendre mesures jurídiques contra l'empresa i es compromet a dur a terme totes les accions pertinents i que estiguin al seu abast per aconseguir la instal·lació de la pista multiesportiva a la major brevetat possible i sempre complint amb les característiques i les garanties de seguretat anunciades per al seu gaudi de tota la ciutadania d'Alfafar,,es.

Ante esta situación, l’Ajuntament d’Alfafar ha decidido emprender medidas jurídicas contra la empresa y se compromete a llevar a cabo todas las acciones pertinentes y que estén a su alcance para lograr la instalación de la pista multideportiva en la mayor brevedad posible y siempre cumpliendo con las características y las garantías de seguridad anunciadas para su disfrute de toda la ciudadanía de Alfafar. Així mateix, el consistori lamenta la situació i es disculpa per les possibles molèsties ocasionades,,es,L’Ajuntament d’Alfafar prendrà mesures jurídiques davant l’incompliment dels terminis en la instal,,ca,lació de la pista multiesportiva en la Plaça Corts Valencianes per part de l’empresa que va obtenir la licitació,,ca,L'alcalde Juan Ramón Adsuara,,es,juntament amb diversos regidors,,ca,s’ha desplaçat personalment al Barri Sant Jordi per a informar a les i els veïns de les raons de la demora en la instal,,ca.

DSC_0345

L’Ajuntament d’Alfafar prendrà mesures jurídiques davant l’incompliment dels terminis en la instal·lació de la pista multiesportiva en la Plaça Corts Valencianes per part de l’empresa que va obtenir la licitació. L’alcalde Juan Ramón Adsuara, juntament amb diversos regidors, s’ha desplaçat personalment al Barri Sant Jordi per a informar a les i els veïns de les raons de la demora en la instal·lació de la pista mitjançant el repartiment d’una carta en la qual s’exposen els motius,,ca,Segons ha pogut saber l’ajuntament,,ca,l’empresa que va obtenir la licitació per a dur a terme l’actuació,,ca,després de les valoracions tècniques i jurídiques que disposa la nova Llei de Contractació Pública,,ca,ha subcontractat la fonamentació i la compra de la pista a terceres empreses,,ca,Aquestes no estan complint amb els terminis acordats en el contracte d’obra,,ca,Davant aquesta situació,,ca.
 
Segons ha pogut saber l’ajuntament, l’empresa que va obtenir la licitació per a dur a terme l’actuació, després de les valoracions tècniques i jurídiques que disposa la nova Llei de Contractació Pública, ha subcontractat la fonamentació i la compra de la pista a terceres empreses. Aquestes no estan complint amb els terminis acordats en el contracte d’obra.
 
Davant aquesta situació, l’Ajuntament d’Alfafar ha decidit emprendre mesures jurídiques contra l’empresa i es compromet a dur a terme totes les accions pertinents i que estiguen al seu abast per a aconseguir la instal,,ca,lació de la pista multiesportiva en la major brevetat possible i sempre complint amb les característiques i les garanties de seguretat anunciades per al seu gaudi de tota la ciutadania d’Alfafar,,ca,el consistori lamenta la situació i es disculpa per les possibles molèsties ocasionades,,ca·lació de la pista multiesportiva en la major brevetat possible i sempre complint amb les característiques i les garanties de seguretat anunciades per al seu gaudi de tota la ciutadania d’Alfafar. Així mateix, el consistori lamenta la situació i es disculpa per les possibles molèsties ocasionades.