Alfafar finalitza amb èxit els Tallers educatius d'estiu

Alfafar, 01/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través d' la regidoria de Joventut i en col·laboració amb les àrees d'Educació i benestar Social, ha desenvolupat aquest estiu un programa gratuït de Tallers educatius per a menors amb necessitats educatives especials. aquesta activitat ha suposat un suport a la conciliació de la vida laboral i familiar i un suport per a les famílies amb menors que tenen una major necessitat de suport i acompanyament educatiu.

Aquest treball s'ha reflectit en la avaluació per part de les famílies a l'acabar els tallers, que han valorat molt positivament l'activitat i els esforços de l'equip de professionals i de l'Ajuntament com a promotor de l'activitat.

Des de totes les regidories s'ha col·laborat per oferir un servei adaptat a les necessitats pedagògiques de els i les participants, de manera que el servei ha comptat amb un equip de professionals de l'Educació i la Integració Social, així com amb una psicòloga especialista.

Així mateix, durant el transcurs de els tallers s'han garantit les mesures de seguretat d'acord amb les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries.

El desenvolupament d'aquesta activitat buscava donar resposta a les necessitats detectades en les famílies amb nens, niñas y adolescentes de 3 01:00 16 anys amb diagnòstic de necessitats educatives especials, i per això s'ha realitzat aquest programa de Tallers educatius de estiu amb una durada diària de 5 hores.

La finalitat d'aquests tallers ha estat donar resposta als efectes que el confinament i la suspensió de la presencialitat en el sistema educatiu han tingut sobre la infància i la adolescència més vulnerable.

De la mateixa manera, s'ha buscat garantir la participació d'aquest grup de menors amb necessitats educatives especials en activitats de caràcter educatiu, d'oci i esportives, per a la promoció de l'benestar de la infància i l'adolescència, i intervenir sobre les dificultats maduratives que els afecten especialment. Amb mesures com aquesta, l’Ajuntament d’Alfafar busca reforzar la igualdad de oportunidades, la inclusió i la qualitat dels serveis adreçats a la infància i la joventut d'Alfafar.

Alfafar finalitza amb èxit els Tallers educatius d’estiu

Alfafar, 01/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut i en col·laboració amb les àrees d’Educació i Benestar Social, ha desenvolupat aquest estiu un programa gratuït de Tallers educatius per a menors amb necessitats educatives especials. Aquesta activitat ha suposat un suport a la conciliació de la vida laboral i familiar i un suport per a les famílies amb menors que tenen una major necessitat de suport i acompanyament educatiu.

Aquest treball s’ha reflectit en l’avaluació per part de les famílies en acabar els tallers, que han valorat molt positivament l’activitat i els esforços de l’equip de professionals i de l’Ajuntament com a promotor de l’activitat.

Des de totes les regidories s’ha col·laborat per a oferir un servei adaptat a les necessitats pedagògiques dels i les participants, per la qual cosa el servei ha comptat amb un equip de professionals de l’Educació i la Integració Social, així com amb una Psicòloga especialista.

Així mateix, durant el transcurs dels tallers s’han garantit les mesures de seguretat d’acord amb les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries.

El desenvolupament d’aquesta activitat buscava donar resposta a les necessitats detectades en les famílies amb xiquets, xiquetes i adolescents de 3 01:00 16 anys amb diagnòstic de necessitats educatives especials, i per això s’ha realitzat aquest programa de Tallers educatius d’estiu amb una duració diària de 5 hores.

La finalitat d’aquests tallers ha sigut donar resposta als efectes que el confinament i la suspensió de la presencialitat en el sistema educatiu han tingut sobre la infància i l’adolescència més vulnerable.

De la mateixa manera, s’ha buscat garantir la participació d’aquest grup de menors amb necessitats educatives especials en activitats de caràcter educatiu, d’oci i esportives, per a la promoció del benestar de la infància i l’adolescència, i intervindre sobre les dificultats maduratives que els afecten especialment.

Amb mesures com aquesta, l’Ajuntament d’Alfafar busca reforçar la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la qualitat dels serveis dirigits a la infància i la joventut d’Alfafar.