Alfafar finalitza l'Estiu Lúdic després de quatre setmanes de tallers i lleure educatiu

  • La vuitena edició d'aquest programa ha ofert activitats lúdiques i participatives durant quatre setmanes.
  • El projecte s'ha realitzat en grups separats per edats en l'Escola de Persones Adultes i el CEI Rabisancho.

Alfafar, 04/08/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha finalitzat la vuitena edició de el projecte sociocultural Estiu Lúdic. una edició més, el projecte ha potenciat la cooperació, l'escolta, el debat i la creativitat dels i les petites, a més d'haver ofert un espai al que s'han combinat components educatius, saludables i d'oci actiu durant el període estival.

Les activitats es van realitzar en grups separats de màxim 10 persones, per garantir així el compliment de totes les mesures sanitàries vigents. Estiu Lúdic es va dur a terme a l'Escola de Persones Adultes de el casc i al CEI Rabisancho. El treball de l'equip de monitores ha estat essencial, implicant-a el màxim per complir la normativa alhora que realitzaven un treball diari excel·lent guiant les activitats realitzades en el projecte.

Entre les nombroses activitats que s'han desenvolupat en les 4 setmanes de duració de el projecte es troben sortides a la platja, a la piscina i al parc aquàtic, així com projeccions de pel·lícules, l'activitat de "bodypainting" i la festa de l'escuma. També s'han inclòs tallers com el de còctels saludables, jocs, activitats manipulatives i esportives.

El projecte socioeducatiu "Estiu Lúdic" pretén oferir alternatives d'oci municipal per a menors i / o les seves famílies amb qui s'està seguint algun tipus d'intervenció o seguiment des dels programes que es desenvolupen en Serveis Socials, adaptant-se a el període estival i amb una metodologia lúdica i participativa.

Es treballa en el foment de la comunicació, participació i cooperació, així com la integració, de tots els nens / es, a l'aprenentatge de l'escolta a l'assemblea de grup, en el foment de valors cooperatius i no de competitivitat així com en l'autonomia de la cura i de l' manteniment d'hàbits.

El projecte està destinat a tots els nens i nenes amb qui la temàtica de la diversitat és el motor d'impuls i superació, realitzant activitats on aprenguin a acceptar la diversitat com una cosa normal, ja que així no caldrà parlar d'inclusió sinó de convivència.

Alfafar finalitza l’Estiu Lúdic després de quatre setmanes de tallers i oci educatiu

  • La huitena edició d’este programa ha oferit activitats lúdiques i participatives durant quatre setmanes.
  • El projecte s’ha realitzat en grups separats per edats a l’Escola de Persones Adultes i el CEI Rabisancho.

Alfafar, 04/08/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha finalitzat la huitena edició del projecte sociocultural Estiu Lúdic. Una edició més, el projecte ha potenciat la cooperació, l’escolta, el debat i la creativitat dels i les xicotetes, a més d’haver oferit un espai en el qual s’han combinat components educatius, saludables i d’oci actiu durant el període estival.

Les activitats es van realitzar en grups separats de màxim 10 persones, per a garantir així el compliment de totes les mesures sanitàries vigents. Estiu Lúdic es va dur a terme a l’Escola de Persones Adultes del casc i en el CEI Rabisancho. El treball de l’equip de monitores ha sigut essencial, implicant-se al màxim per a complir la normativa alhora que feien un treball diari excel·lent guiant les activitats executades en el projecte.

Entre les nombroses activitats que s’han desenvolupat en les 4 setmanes de duració del projecte es troben eixides a la platja, a la piscina i al parc aquàtic, així com projeccions de pel·lícules, l’activitat de “bodypainting” i la festa de l’espuma. També s’han inclòs tallers com el de còctels saludables, jocs, activitats manipulatives i esportives.

El projecte socioeducatiu “Estiu Lúdic” pretén oferir alternatives d’oci municipal per a menors i/o les seues famílies amb els qui s’està seguint algun tipus d’intervenció o seguiment des dels programes que es desenvolupen en Serveis Socials, adaptant-se al període estival i amb una metodologia lúdica i participativa.

Es treballa en el foment de la comunicació, participació i cooperació, així com la integració, de tots els xiquets/as, en l’aprenentatge de l’escolta en l’assemblea de grup, en el foment de valors cooperatius i no de competitivitat així com en l’autonomia de la cura i del manteniment d’hàbits.

El projecte està destinat a tots els xiquets i xiquetes amb els qui la temàtica de la diversitat és el motor d’impuls i superació, fent activitats on aprenguen a acceptar la diversitat com una cosa normal, ja que així no serà necessari parlar d’inclusió sinó de convivència.