Alfafar impulsa el desenvolupament i la modernització del comerç local

  • El consistori ha llançat una nova edició de les ajudes municipals per al comerç minorista del municipi d'Alfafar.
  • El termini de sol·licitud d'aquests ajuts comença el proper 10 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre.
  • Aquests ajuts estan dirigits a comerços minoristes que desenvolupin la seva activitat a Alfafar i siguin titulars del comerç.

Alfafar, 27/07/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva Agència de Desenvolupament Local (ADL), aposta per l'impuls i la modernització del comerç local a través d'una nova edició dels Ajuts municipals per a el comerç minorista del municipi d'Alfafar.

Mitjançant aquests ajuts es busca fomentar la competitivitat i modernitzar i potenciar lactivitat del comerç minorista. Todo ello, amb l'objectiu de millorar la gestió, eficiència i productivitat dels autònoms i pimes permetent que s'adaptin a les exigències del mercat i els consumidors actuals.

El termini de sol·licitud d'aquestes ajudes comença el proper 10 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre, ambdós inclosos. La instància haurà de presentar-se exclusivament per mitjans electrònics a través dels tràmits disponibles a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Alfafar.

Aquestes ajudes estan dirigides a comerços minoristes que desenvolupin la seva activitat a Alfafar i siguin titulars del comerç. La quantia de la subvenció per sol·licitud i establiment serà d'un màxim de 1.500 euros, no superant el 50 % de la inversió. A qualsevol cas, la despesa total mínima acreditada ha d'haver estat igual o superior a 500 euros.

L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacat la importància d'ajudar el comerç local. “És necessari donar el nostre suport al comerç minorista perquè pugui créixer. Por eso, amb aquests ajuts busquem impulsar la seva digitalització i modernització, així com la eficiència i sostenibilitat”.

Entre altres despeses subvencionables, aquesta ajuda permet cobrir despeses derivades de la digitalització dels comerços, com són l'adquisició d'equips i materials informàtics, les aplicacions informàtiques o el desenvolupament del comerç electrònic. També cerca potenciar la sostenibilitat, i per això pot subvencionar inversions en productes com bosses i envasos biodegradables, equipament d'estalvi energètic o inversions en il·luminació de baix consum.

Més, en la seva aposta per la inclusió també cobreix despeses en accessibilitat. Altres despeses subvencionables són aquells derivats de l'obtenció de certificats en matèria d'igualtat, així com els dedicats a desenvolupar la identitat corporativa.

Per realitzar la sol·licitud de la quantia s'admetran les despeses realitzades i efectivament pagades per la persona autònoma o entitat sol·licitant de la subvenció en el període comprès entre el 1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar mostra el seu suport al comerç local del municipi i ofereix una ajuda per impulsar el seu desenvolupament i modernització.

Alfafar impulsa el desenvolupament i la modernització del comerç local

  • El consistori ha llançat una nova edició de les Ajudes municipals per al comerç al detall del municipi d’Alfafar.
  • El termini de sol·licitud d’estes ajudes comença el pròxim 10 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre.
  • Estes ajudes estan dirigides a comerços al detall que desenvolupen la seua activitat a Alfafar i siguen titulars del comerç.

Alfafar, 27/07/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), aposta per l’impuls i modernització del comerç local a través d’una nova edició de les Ajudes municipals per al comerç al detall del municipi d’Alfafar.
Mitjançant estes ajudes es busca fomentar la competitivitat i modernitzar i potenciar l’activitat del comerç al detall. Tot això, amb l’objectiu de millorar la gestió, eficiència i productivitat dels autònoms i pimes permetent que s’adapten a les exigències del mercat i els consumidors actuals.
El termini de sol·licitud d’estes ajudes comença el pròxim 10 de setembre i finalitzarà el 30 de setembre, tots dos inclusivament. La instància haurà de presentar-se exclusivament per mitjans electrònics a través dels tràmits disponibles en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar.
Estes ajudes estan dirigides a comerços al detall que desenvolupen la seua activitat a Alfafar i siguen titulars del comerç. La quantia de la subvenció per sol·licitud i establiment serà d’un màxim de 1.500 euros, no superant el 50% de la inversió. En qualsevol cas, la despesa total mínima acreditada ha d’haver sigut igual o superior a 500 euros.
L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacat la importància d’ajudar al comerç local. “És necessari donar el nostre suport al comerç al detall perquè puga créixer. Per això, amb estes ajudes busquem impulsar la seua digitalització i modernització, així com l’eficiència i sostenibilitat”.
Entre altres despeses subvencionables, esta ajuda permet cobrir despeses derivades de la digitalització dels comerços, com són l’adquisició d’equips i materials informàtics, les aplicacions informàtiques o el desenvolupament del comerç electrònic. També busca potenciar la sostenibilitat, i per això pot subvencionar inversions en productes com a bosses i envasos biodegradables, equipament d’estalvi energètic o inversions en il·luminació de baix consum.
A més, en la seua aposta per la inclusió també cobrix despeses en accessibilitat. Altres despeses subvencionables són aquells derivats de l’obtenció de certificats en matèria d’igualtat, així com els dedicats a desenvolupar la identitat corporativa.
Per a realitzar la sol·licitud de la quantia s’admetran les despeses realitzades i efectivament pagats per la persona autònoma o entitat sol·licitant de la subvenció en el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar mostra el seu suport al comerç local del municipi i oferix una ajuda per a impulsar el seu desenvolupament i modernització.