Alfafar inicia el reparto de los nuevos catálogos de servicios y actividades

L’Ajuntament d’Alfafar ha comenzado a repartir los catálogos de servicios y actividades municipales para el curso 18-19, una nova iniciativa amb la qual el consistori pretén difondre totes les accions i activitats culturals i d'oci,,es,així com donar a conèixer tots els tràmits administratius que estan a disposició de tota la ciutadania d'Alfafar. & nbsp;,,es,En el catàleg de serveis que s'ha presentat s'informa de les diferents àrees de l'ajuntament i dependències municipals,,es,dels diferents serveis que ofereixen,,es,i dels tràmits que es poden realitzar en cadascuna d'elles,,es, així com donar a conèixer tots els tràmits administratius que estan a disposició de tota la ciutadania d'Alfafar.

En el catálogo de servicios que se ha presentado se informa de las distintas áreas del ayuntamiento y dependencias municipales, de los diferentes servicios que ofrecen, y de los trámites que se pueden realizar en cada una de ellas, així com dels llocs en què es troben per evitar desplaçaments innecessaris a altres administracions,,es,es recull tota la informació relativa sobre els serveis de dependències com l'edifici de la Policia Local,,es,el Centro Municipal de la Tauleta,,ca,l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local,,es,l’Espai D’Igualtat,,ca,a la guia d'activitats,,es,les veïnes i els veïns d'Alfafar podran conèixer dividides per àrees totes les accions culturals,,es.

Així, se recoge toda la información relativa sobre los servicios de dependencias como el edificio de la Policía Local, el Centro Municipal de la Tauleta, la Agencia de Ocupación y Desarrollo Local (ADL), la Biblioteca Municipal, l’Espai D’Igualtat, entre altres.

Per la seva banda, en la guía de actividades, las vecinas y los vecinos de Alfafar podrán conocer divididas por áreas todas las acciones culturales, esportives i de lleure organitzades per l'ajuntament i dirigides tant per a nens i joves com per als més grans,,es,la guia d'activitats recull els diferents cursos i tallers esportius,,es,d'oci i de formació que organitzen l'Espai Jove d'Alfafar,,es,el Centro Municipal de Majors d’Alfafar,,ca,el Centre Ventura Alabau,,es,el Complex Esportiu i l'Escola d'Adults,,es,Amb aquests dos nous catàlegs,,es,L | Alfafar mostra el seu compromís per apropar tota la informació rellevant i d'interès per a tota la ciutadania,,es.

També, la guía de actividades recoge los diferentes cursos y talleres deportivos, de ocio y de formación que organizan l’Espai Jove d’Alfafar, el Centro Municipal de Majors d’Alfafar, el Centro Ventura Alabau, el Complejo Deportivo y la Escuela de Adultos.

Con estos dos nuevos catálogos, l’Ajuntament d’Alfafar muestra su compromiso por acercar toda la información relevante y de interés para toda la ciudadanía, per millorar els serveis que ofereix l'ajuntament i la qualitat de vida de la ciutadania d'Alfafar i,,es,per promoure la participació ciutadana en les nombroses activitats organitzades,,es,L’Ajuntament d’Alfafar ha començat a repartir els catàlegs de serveis i activitats municipals per al curs,,ca,una nova iniciativa amb la qual el consistori pretén difondre totes les accions i activitats culturals i d’oci,,ca, también, por promover la participación ciudadana en las numerosas actividades organizadas.

ALFAFAR_CATALOGOS

L’Ajuntament d’Alfafar ha començat a repartir els catàlegs de serveis i activitats municipals per al curs 18-19, una nova iniciativa amb la qual el consistori pretén difondre totes les accions i activitats culturals i d’oci, així com donar a conèixer tots els tràmits administratius que estan a la disposició de tota la ciutadania d’Alfafar,,ca,En el catàleg de serveis que s’ha presentat s’informa de les diferents àrees de l’ajuntament i dependències municipals,,ca,dels diferents serveis que ofereixen,,ca,i dels tràmits que es poden realitzar en cadascuna d’elles,,ca,així com dels llocs en els quals es troben per a evitar desplaçaments innecessaris a altres administracions,,ca.

En el catàleg de serveis que s’ha presentat s’informa de les diferents àrees de l’ajuntament i dependències municipals, dels diferents serveis que ofereixen, i dels tràmits que es poden realitzar en cadascuna d’elles, així com dels llocs en els quals es troben per a evitar desplaçaments innecessaris a altres administracions.
Així, s’arreplega tota la informació relativa sobre els serveis de dependències com l’edifici de la Policia Local,,ca,el Centre Municipal de la Tauleta,,ca,l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local,,ca,lEspai D’Igualtat,,ca,en la guia d’activitats,,ca,les veïnes i els veïns d’Alfafar podran conèixer dividides per àrees totes les accions culturals,,ca,esportives i d’oci organitzades per l’ajuntament i dirigides tant per a xiquets i joves com per als més majors,,ca, el Centre Municipal de la Tauleta, l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (ADL), la Biblioteca Municipal, lEspai D’Igualtat, entre unes altres.

Per la seua banda, en la guia d’activitats, les veïnes i els veïns d’Alfafar podran conèixer dividides per àrees totes les accions culturals, esportives i d’oci organitzades per l’ajuntament i dirigides tant per a xiquets i joves com per als més majors.

També, la guia d’activitats arreplega els diferents cursos i tallers esportius,,ca,d’oci i de formació que organitzen l’Espai Jove d’Alfafar,,ca,el Centre Municipal de Majors d’Alfafar,,ca,el Centre Ventura Alabau,,ca,el Complex Esportiu i l’Escola d’Adults,,ca,Amb aquests dos nous catàlegs,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar mostra el seu compromís per acostar tota la informació rellevant i d’interès per a tota la ciutadania,,ca, d’oci i de formació que organitzen l’Espai Jove d’Alfafar, el Centre Municipal de Majors d’Alfafar, el Centre Ventura Alabau, el Complex Esportiu i l’Escola d’Adults.

Amb aquests dos nous catàlegs, l’Ajuntament d’Alfafar mostra el seu compromís per acostar tota la informació rellevant i d’interès per a tota la ciutadania, per millorar els serveis que ofereix l’ajuntament i la qualitat de vida de la ciutadania d’Alfafar i, també, per promoure la participació ciutadana en les nombroses activitats organitzades.