Alfafar atorga els premis extraordinaris al rendiment acadèmic,,es,Premi i reconeixement públic per als alumnes i les alumnes amb millor rendiment acadèmic,,es,Des de la Regidoria d'Educació,,es,per quart any consecutiu s'ha dut a terme el lliurament de premis a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària que han obtingut els premis extraordinaris al rendiment acadèmic que concedeix la Conselleria d'Educació,,es,L'acte de lliurament s'ha dut a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar,,es

Alfafar atorga els premis extraordinaris al rendiment acadèmic,,es,Premi i reconeixement públic per als alumnes i les alumnes amb millor rendiment acadèmic,,es,Des de la Regidoria d'Educació,,es,per quart any consecutiu s'ha dut a terme el lliurament de premis a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària que han obtingut els premis extraordinaris al rendiment acadèmic que concedeix la Conselleria d'Educació,,es,L'acte de lliurament s'ha dut a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar,,es.
  • Premio y reconocimiento público para los alumnos y alumnas con mejor rendimiento académico.
Alfafar, 29/12/2017:
Desde la Concejalía de Educación, por cuarto año consecutivo se ha llevado a cabo la entrega de premios al alumnado de Educación Primaria y Secundaria que han obtenido los premios extraordinarios al rendimiento académico que concede la Conselleria de Educación, Recerca, Cultura i Esport.
El acto de entrega se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar. com obsequi,,es,els alumnes i les alumnes premiats,,es,han rebut un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic i una Tablet,,es,aquest premi que reconeix el treball i esforç,,es,queda plasmat en l'expedient acadèmic dels alumnes i les alumnes,,es,Aquest premi que dóna l'Ajuntament d'Alfafar fa ja quatre anys,,es,és una manera més d'estimular i motivar l'alumnat,,es,donant una recompensa a tots aquells i aquelles que han obtingut uns resultats extraordinaris a causa de la seva constància i treball,,es, los alumnos y alumnas premiados, han recibido un diploma a la excelencia en el rendimiento académico y una Tablet. Més, este premio que reconoce el trabajo y esfuerzo, queda plasmado en el expediente académico de los alumnos y alumnas.
Este premio que da l’Ajuntament d’Alfafar hace ya cuatro años, es una manera más de estimular y motivar al alumnado, dando una recompensa a todos aquellos y aquellas que han obtenido unos resultados extraordinarios debido a su constancia y trabajo. Aquest reconeixement públic ha de servir també com a eina de motivació a que es continuï amb els estudis podent aconseguir tot allò que es proposin,,es,Des de l'àrea d'Educació,,es,es pretén amb aquest acte institucional premiar i reconèixer públicament l'esforç i el mèrit de l'alumnat que ha distingit dels seus estudis en finalitzar les etapes educatives,,es,Així com el reconeixement públic a la voluntat i professionalitat de la comunitat educativa dels centres,,es.
Desde el área de Educación, se pretende con este acto institucional premiar y reconocer públicamente el esfuerzo y el mérito del alumnado que ha distinguido de sus estudios al finalizar las etapas educativas. Así como el reconocimiento público a la voluntad y profesionalidad de la comunidad educativa de los centros.
D'una banda, l'alumna que ha rebut aquest reconeixement en Educació Primària és,,es,Carmen Alonso Guerola,,es,del centre Maria Immaculada,,es,D'altra banda l'alumne que ha rebut aquest reconeixement en Educació Secundària ha estat,,es,Pablo Ortiz Comino,,es,del centre Guia,,es,I l'alumna,,es,de Secundària,,es,que ha rebut aquesta distinció ha estat Sarah Conca Sánchez,,es,del centro IES,,ca,Des del consistori es vol donar l'enhorabona a l'alumnat premiat,,es,així com felicitar el treball dels centres docents i els professionals que hi treballen,,es, Carmen Alonso Guerola, del centro María Inmaculada. Por otro lado el alumno que ha recibido este reconocimiento en Educación Secundaria ha sido, Pablo Ortiz Comino, del centro Guía, S.L.. Y la alumna, de Secundaria, que ha recibido esta distinción ha sido Sarah Cuenca Sánchez, del centro IES 25 d’Abril.
Desde el Consistorio se quiere dar la enhorabuena al alumnado premiado, así como felicitar el trabajo de los centros docentes y los profesionales que trabajan en ellos. A més de reconèixer el treball de les famílies és la seva tasca educativa,,es,Per la seva banda l'alcalde del municipi,,es,els ha transmès la seva enhorabona i els ha animat a seguir "amb el sacrifici,,es,el talent i la cultura de l'esforç en pro del bé comú i de la societat ",,es,Alfafar atorga els premis extraordinaris al rendiment acadèmic,,ca,Premi i reconeixement públic per als i les alumnes amb millor rendiment acadèmic,,ca,Des de la Regidoria d’Educació,,ca. Por su parte el Alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara, les ha trasmitido su enhorabuena y les ha animado a seguir “con el sacrificio, el talento y la cultura del esfuerzo en pro del bien común y de la sociedad”.
Premios_excelencia
Alfafar atorga els premis extraordinaris al rendiment acadèmic.
  • Premi i reconeixement públic per als i les alumnes amb millor rendiment acadèmic.
Alfafar, 29/12/2017:
Des de la Regidoria d’Educació, per quart any consecutiu s’ha dut a terme el lliurament de premis a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària que han obtingut els premis extraordinaris al rendiment acadèmic que concedeix la Conselleria d’Educació,,ca,L’acte de lliurament s’ha dut a terme en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,Com a obsequi,,ca,els alumnes i alumnes premiats,,ca,han rebut un diploma a l’excel,,ca,aquest premi que reconeix el treball i esforç,,ca, Recerca, Cultura i Esport. L’acte de lliurament s’ha dut a terme en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar. Com a obsequi, els alumnes i alumnes premiats, han rebut un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic i una Tablet. A més, aquest premi que reconeix el treball i esforç, queda plasmat en l’expedient acadèmic dels alumnes i alumnes,,ca,Aquest premi que dóna l’Ajuntament d’Alfafar fa ja quatre anys,,ca,és una manera més d’estimular i motivar a l’alumnat,,ca,donant una recompensa a tots aquells i aquelles que han obtingut uns resultats extraordinaris a causa de la seua constància i treball,,ca,Aquest reconeixement públic ha de servir també com a eina de motivació al fet que es continue amb els estudis podent aconseguir tot allò que es proposen,,ca,Des de l’àrea d’Educació,,ca. Aquest premi que dóna l’Ajuntament d’Alfafar fa ja quatre anys, és una manera més d’estimular i motivar a l’alumnat, donant una recompensa a tots aquells i aquelles que han obtingut uns resultats extraordinaris a causa de la seua constància i treball. Aquest reconeixement públic ha de servir també com a eina de motivació al fet que es continue amb els estudis podent aconseguir tot allò que es proposen. Des de l’àrea d’Educació, es pretén amb aquest acte institucional premiar i reconèixer públicament l’esforç i el mèrit de l’alumnat que ha distingit dels seus estudis en finalitzar les etapes educatives,,ca,Així com el reconeixement públic a la voluntat i professionalitat de la comunitat educativa dels centres,,ca,l’alumna que ha rebut aquest reconeixement en Educació Primària és,,ca,del centre Maria Immaculada,,es,D’altra banda l’alumne que ha rebut aquest reconeixement en Educació Secundària ha sigut,,ca,del centre Guia,,ca. Així com el reconeixement públic a la voluntat i professionalitat de la comunitat educativa dels centres. D’una banda, l’alumna que ha rebut aquest reconeixement en Educació Primària és, Carmen Alonso Guerola, del centre María Inmaculada. D’altra banda l’alumne que ha rebut aquest reconeixement en Educació Secundària ha sigut, Pablo Ortiz Comino, del centre Guia, S.L.. I l'alumna,,en,de Secundària,,ca,que ha rebut aquesta distinció ha sigut Sarah Cuenca Sánchez,,ca,del centre IES,,ca,Des del Consistori es vol donar l’enhorabona a l’alumnat premiat,,ca,així com felicitar el treball dels centres docents i els professionals que treballen en ells,,ca,A més de reconèixer el treball de les famílies és la seua labor educativa,,ca,Per la seua banda l’Alcalde del municipi,,ca,els ha transmès la seua enhorabona i els ha animat a seguir “amb el sacrifici,,ca, de Secundària, que ha rebut aquesta distinció ha sigut Sarah Cuenca Sánchez, del centre IES 25 d’Abril. Des del Consistori es vol donar l’enhorabona a l’alumnat premiat, així com felicitar el treball dels centres docents i els professionals que treballen en ells. A més de reconèixer el treball de les famílies és la seua labor educativa. Per la seua banda l’Alcalde del municipi, Juan Ramón Adsuara, els ha transmès la seua enhorabona i els ha animat a seguir “amb el sacrifici, el talent i la cultura de l’esforç en pro del ben comú i de la societat”,ca.