Alfafar prepara el seu Pla Estratègic Municipal per liderar l'Agenda 2030

  • Aquest full de ruta treballa de forma col·laborativa amb la ciutadania per establir objectius municipals en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.
  • El procés de desenvolupament de el pla inclou capacitació a l'equip tècnic municipal amb l'objectiu d'incorporar els ODS de forma transversal en totes les àrees i treballar cap al desenvolupament sostenible d'Alfafar.

Alfafar, 08/06/2021

L'Ajuntament d'Alfafar està treballant en el desenvolupament del seu Pla Estratègic Municipal (PEM) Alfafar 2030. Aquest projecte té com a finalitat establir una sèrie d'objectius estratègics que defineixin el model de ciutat de Alfafar.

Per a l'elaboració de l'PEM, el consistori busca la participació i implicació de la ciutadania. Per això, es realitzaran diferents accions formatives, informatives i participatives que facin de la visió ciutadana en el projecte.

En el marc de les actuacions de l' PEM Alfafar 2030 s'inclou també la capacitació a el personal tècnic municipal sota el paraigua de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS,,en,sostenible,,es). Aquesta sessió ha comptat amb la presència de l'expert Víctor Bonilla, professor d'Escola de Govern de l'Organització dels Estats americans (OEA) i Doctor en Gestió Pública i Governabilitat.

Després de conèixer la visió estratègica d'Alfafar i analitzar el projecte, Bonilla ha afirmat que “Alfafar compte amb un projecte que li pot situar com a líder de l'Agenda 2030 a Espanya”.

Pla Estratègic Municipal Alfafar 2030

El Pla Estratègic Municipal Alfafar 2030 s'encarrega d'alinear totes les estratègies sectorials de l'Ajuntament i fixar un horitzó comú en base a cinc eixos generals. Alfafar 2030, després d'analitzar la seva situació actual, fixa un full de ruta amb la qual assolir els seus objectius estratègics.

Com a part de l'compromís de Alfafar per la inclusió de totes les persones, un desenvolupament eficaç i sostenible i la posada en valor de la participació transversal i interdepartamental, 1 de les principals línies d'actuació és la d'informació i sensibilització ciutadana, administratiu, associativa i governamental.

Alfafar prepara el seu Pla Estratègic Municipal per a liderar l’Agenda 2030

  • Este full de ruta treballa de manera col·laborativa amb la ciutadania per a establir objectius municipals en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS.
  • El procés de desenvolupament del pla inclou capacitació a l’equip tècnic municipal amb l’objectiu d’incorporar els ODS de manera transversal en totes les àrees i treballar cap al desenvolupament sostenible d’Alfafar.

Alfafar, 08/06/2021

L’Ajuntament d’Alfafar està treballant en el desenvolupament del seu Pla Estratègic Municipal (PEM) Alfafar 2030. Este projecte té com a finalitat establir una sèrie d’objectius estratègics que definisquen el model de ciutat d’Alfafar.

Per a l’elaboració del PEM, el consistori busca la participació i implicació de la ciutadania. Per això, es realitzaran diferents accions formatives, informatives i participatives que permeten incloure la visió ciutadana en el projecte.

En el marc de les actuacions del PEM Alfafar 2030 s’inclou també la capacitació al personal tècnic municipal sota el paraigua de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS,,en,sostenible,,es). Esta sessió ha comptat amb la presència de l’expert Víctor Bonilla, professor d’Escola de Govern de l’Organització dels Estats Americans (OEA) i Doctor en Gestió Pública i Governabilitat.

Després de conéixer la visió estratègica d’Alfafar i analitzar el projecte, Bonilla ha afirmat que “Alfafar compta amb un projecte que li pot situar com a líder de l’Agenda 2030 a Espanya”.

Pla Estratègic Municipal Alfafar 2030

El Pla Estratègic Municipal Alfafar 2030 s’encarrega d’alinear totes les estratègies sectorials de l’Ajuntament i fixar un horitzó comú sobre la base de cinc eixos generals. Alfafar 2030, després d’analitzar la seua situació actual, fixa un full de ruta amb la qual aconseguir els seus objectius estratègics.

Com a part del compromís d’Alfafar per la inclusió de totes les persones, un desenvolupament eficaç i sostenible i la posada en valor de la participació transversal i interdepartamental, una de les principals línies d’actuació és la d’informació i sensibilització ciutadana, administratiu, associativa i governamental.