Alfafar realitza un programa preventiu en l'àmbit escolar

Alfafar, 30/01/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social i per mitjà del seu Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), està portant a terme diferents programes i activitats preventives en els centres educatius d'Alfafar. Les iniciatives estan dirigides a l'alumnat dels cicles de infantil, Primaria, Secundària, Formación Profesional, Batxillerat i Aules col·labora.

Entre els més destacats es troba el programa "Unplugged", que s'està desenvolupant en aquest moment per la tècnica de la UPCCA Laura Martínez. La iniciativa està adreçada a l'alumnat de 1r d'ESO de l'IES 25 d'Abril i de CC Vamar en el qual, a través de sis sessions repartides durant tot el curs escolar, es pretén treballar la prevenció de drogodependències. Un objectiu que es busca aconseguir a través de les "10 Habilitats per a la Vida", com són l'autoconeixement,,es,pensament crític,,es,presa de decisions,,es,maneig d'emocions i sentiments i empatia,,es,després de la demanda especifica dels centres educatius i l'anàlisi dels hàbits de consum,,es,l'alumnat de 3r d'ESO rebrà un taller específic sobre els riscos i conseqüències del consum de cànnabis,,es,durant aquesta setmana la UPPCCA ha iniciat la col·laboració amb els centres amb la realització d'un taller en totes les aules del cicle d'Infantil sobre alimentació i hàbits d'higiene saludables,,es, el pensament crític, la presa de decisions, el maneig d'emocions i sentiments, i empatia, entre altres, així com facilitar als adolescents informació real i científica sobre tabac, alcohol i cànnabis.

L'objectiu de aquest tipus de programes és donar suport i reforçar la tasca preventiva que realitza el professorat diàriament amb activitats més específiques, principalment per al alumnat d'Educació Secundària, en què es treballa aquelles substàncies que major tendència de consum tenen entre adolescents i joves.

A més de treballar addiccions tòxiques, durant els mesos de febrer i març s'iniciarà un estudi sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l'alumnat de Secundària, Batxillerat, Formación Profesional Básica y el grupo del PAC. S'hi abordaran les problemàtiques relacionades amb les addiccions no tòxiques i s'aprofundirà en l'ús que actualment fan els i les joves de les xarxes socials i els possibles problemes derivats de la seva utilització.

Alfafar, 30/01/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social i per mitjà de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), està duent a terme diferents programes i activitats preventives en els centres educatius d’Alfafar. Les iniciatives estan dirigides a l’alumnat dels cicles d’Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Batxillerat i Aules Col·labora.

Entre els més destacats es troba el programa “Unplugged”, que s’està desenvolupant en aquest moment per la tècnica de la UPCCA Laura Martínez. La iniciativa està dirigida a l’alumnat de 1r d’ESO de l’IES 25 d’Abril i del CC Vamar en el qual, a través de sis sessions repartides durant tot el curs escolar, es pretén treballar la prevenció de drogodependències. Un objectiu que es busca aconseguir a través de les “10 Habilitats per a la Vida”, com són l’autoconeixement, el pensament crític, la presa de decisions, el maneig d’emocions i sentiments, i empatia, entre altres, així com facilitar als adolescents informació real i científica sobre tabac, alcohol i cànnabis.

L’objectiu d’aquesta mena de programes és secundar i reforçar la labor preventiva que realitza el professorat diàriament amb activitats més específiques, principalment per a l’alumnat d’Educació Secundària, en les quals es treballa aquelles substàncies que major tendència de consum tenen entre adolescents i joves.

A més de treballar addiccions tòxiques, durant els mesos de febrer i març s’iniciarà un estudi sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació amb l’alumnat de Secundària, Batxillerat, Formació Professional Bàsica i el grup del PAC,,ca,en el qual s’abordaran les problemàtiques relacionades amb les addiccions no tòxiques i amb el qual es pretén aprofundir en l’ús que actualment fan els i les joves dels jocs d’atzar i apostes i en els possibles problemes derivats de la seua utilització,,ca. En ell s’abordaran les problemàtiques relacionades amb les addiccions no tòxiques i s’aprofundirà en l’ús que actualment fan els i les joves de les xarxes socials i els possibles problemes derivats de la seua utilització.