Alfafar es suma al 19-J,,es,La població d'Alfafar es va involucrar en les activitats realitzades a la plaça,,es,Un manifest per l'augment de la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de Gènere en els pressupostos generals de l'Estat,,es,Des de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alfafar i en col·laboració amb les diverses associacions del Consell de la Dona,,es

Alfafar es suma al 19-J,,es,La població d'Alfafar es va involucrar en les activitats realitzades a la plaça,,es,Un manifest per l'augment de la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de Gènere en els pressupostos generals de l'Estat,,es,Des de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alfafar i en col·laboració amb les diverses associacions del Consell de la Dona,,es.
  • La población de Alfafar se involucró en las actividades realizadas en la plaza.
  • Un manifiesto por el aumento de la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia de Género en los presupuestos generales del Estado.
Alfafar, 20/06/2017:
Desde el área de Igualdad de l’Ajuntament d’Alfafar y en colaboración con las diversas asociaciones del Consell de la Dona, es van organitzar diferents activitats a la Plaça de l'Ajuntament per reivindicar l'augment en els pressupostos generals de l'Estat contra la violència masclista,,es,A les 12h es va llegir un manifest a la Plaça de l'Ajuntament,,es,amb la presència del personal de l'Ajuntament,,es,el qual també es va llegir a aquesta mateixa hora en nombroses localitats de la nostra Comunitat,,es,Aquest manifest reivindica augmentar la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de gènere en els pressupostos generals,,es.
A las 12h se leyó un manifiesto en la Plaça de l’Ajuntament, con la presencia del personal del Ayuntamiento, el cual también se leyó a esa misma hora en numerosas localidades de nuestra Comunidad. Dicho manifiesto reivindica aumentar la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia de género en los presupuestos generales.
A la tarda es va convocar a la ciutadania a participar en diverses activitats,,es,començant a les 19h amb l'elaboració d'un mural al voltant de la font instal·lada davant de la casa consistorial on cada persona va deixar empremta de les seves mans,,es,Així mateix les persones que van acudir a la plaça van poder participar llegint diversos poemes que reflexionen sobre la violència de gènere i expressant els seus desitjos en el "arbre dels desitjos" habilitat per a aquesta finalitat,,es, comenzando a las 19h con la elaboración de un mural alrededor de la fuente instalada frente a la casa consistorial donde cada persona dejó huella de sus manos. Así mismo las personas que acudieron a la plaza pudieron participar leyendo diversos poemas que reflexionan sobre la violencia de género y expresando sus deseos en el “árbol de los deseos” habilitado para este fin. A les 20:30h es va dur a terme una actuació musical a càrrec de "Enclavedeblog" i Isabel Doceda,,es,Tot seguit,,es,es va llegir de nou el manifest per part de les associacions allà presents i es van encendre unes espelmes com a símbol de repudia la violència masclista,,es,El acto concluyó con la actuación de la Colla i Batucada dels Dimonis de L’Ateneu Popular del Parc,,ca,es va fer una crida a la població per acudir als actes amb diferents colors de samarreta per reforçar la simbologia dels actes,,es,blanc,,es. Acto seguido, se leyó de nuevo el manifiesto por parte de las asociaciones allí presentes y se encendieron unas velas como símbolo de repudia a la violencia machista. El acto concluyó con la actuación de la Colla i Batucada dels Dimonis de L’Ateneu Popular del Parc.
Des de l'àrea d'Igualtat, se hizo un llamamiento a la población para acudir a los actos con diferentes colores de camiseta para reforzar la simbología de los actos. Blanco, com a rebuig a la violència,,es,vermell,,es,per visibilitzar els assassinats comesos contra les dones i morat,,es,com a color reivindicatiu de la igualtat i contra la violència masclista,,es,Una jornada de reivindicació i participació ciutadana que va voler sumar-se a la iniciativa d'exigir un compromís real en la lluita contra la violència de gènere,,es,que passa per construir una societat on dones i homes visquin sense prejudicis i amb les mateixes oportunitats,,es,Alfafar és suma al 19-J,,es, rojo, para visibilizar los asesinatos cometidos contra las mujeres y morado, como color reivindicativo de la igualdad y contra la violencia machista.
Una jornada de reivindicación y participación ciudadana que quiso sumarse a la iniciativa de exigir un compromiso real en la lucha contra la violencia de género, que pasa por construir una sociedad donde mujeres y hombres vivan sin prejuicios y con las mismas oportunidades.
Alcalde_y_vecinos_realizandoMural
Alfafar es suma al 19-J.
  • La població d’Alfafar es va involucrar en les activitats realitzades en la plaça,,ca,Un manifest per l’augment de la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de Gènere en els pressupostos generals de l’Estat,,ca,Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar i en col,,ca,laboració amb les diverses associacions del Consell de la Dona,,ca.
  • Un manifest per l’augment de la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de Gènere en els pressupostos generals de l’Estat.
Alfafar, 20/06/2017:
Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar i en col·laboració amb les diverses associacions del Consell de la Dona, es van organitzar diferents activitats en la Plaça de l’Ajuntament per a reivindicar l’augment en els pressupostos generals de l’Estat contra la violència masclista,,ca,A les 12h es va llegir un manifest en la Plaça de l’Ajuntament,,ca,amb la presència del personal de l’Ajuntament,,ca,el qual també es va llegir a eixa mateixa hora en nombroses localitats de la nostra Comunitat,,ca. A les 12h es va llegir un manifest en la Plaça de l’Ajuntament, amb la presència del personal de l’Ajuntament, el qual també es va llegir a eixa mateixa hora en nombroses localitats de la nostra Comunitat. Dita manifesta reivindica augmentar la partida pressupostària destinada a la lluita contra la violència de gènere en els pressupostos generals,,ca,A la vesprada es va convocar a la ciutadania a participar en diverses activitats,,ca,començant a les 19h amb l’elaboració d’un mural al voltant de la font instal,,ca,lada enfront de la casa consistorial on cada persona va deixar petjada de les seues mans,,ca. A la vesprada es va convocar a la ciutadania a participar en diverses activitats, començant a les 19h amb l’elaboració d’un mural al voltant de la font instal·lada enfront de la casa consistorial on cada persona va deixar petjada de les seues mans. Així mateix les persones que van acudir a la plaça van poder participar llegint diversos poemes que reflexionen sobre la violència de gènere i expressant els seus desitjos en el “arbre dels desitjos” habilitat per a este fi,,ca,h es va dur a terme una actuació musical a càrrec de “Enclavedeblog” i Isabel Doceda,,ca,Tot seguit,,ca,es va llegir de nou el manifest per part de les associacions allí presents i es van encendre unes veles com a símbol de repudia a la violència masclista,,ca. A les 20:30h es va dur a terme una actuació musical a càrrec de “Enclavedeblog” i Isabel Doceda. Tot seguit, es va llegir de nou el manifest per part de les associacions allí presents i es van encendre unes veles com a símbol de repudia a la violència masclista. L’acte va concloure amb l’actuació de la Colla i Batucada dels Dimonis de L’Ateneu Popular del Parc,,ca,Des de l’àrea d’Igualtat,,ca,es va fer una crida a la població per a acudir als actes amb diferents colors de samarreta per a reforçar la simbologia dels actes,,ca,com a rebuig a la violència,,ca,roig,,ca,per a visibilizar els assassinats comesos contra les dones i morat,,ca,com a color reivindicatiu de la igualtat i contra la violència masclista,,ca. Des de l’àrea d’Igualtat, es va fer una crida a la població per a acudir als actes amb diferents colors de samarreta per a reforçar la simbologia dels actes. Blanco, com a rebuig a la violència, roig, per a visibilizar els assassinats comesos contra les dones i morat, com a color reivindicatiu de la igualtat i contra la violència masclista. Una jornada de reivindicació i participació ciutadana que va voler sumar-se a la iniciativa d’exigir un compromís real en la lluita contra la violència de gènere,,ca,que passa per construir una societat on dones i homes visquen sense prejudicis i amb les mateixes oportunitats,,ca, que passa per construir una societat on dones i homes visquen sense prejudicis i amb les mateixes oportunitats