Alfafar se suma al programa “Escoles d’Ocupació Et Formem”

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha aconseguit la subvenció per desenvolupar el programa mixt d'ocupació i formació "Escoles d'Ocupació Et Formem" per a l'any 2020.

El programa està destinat a millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats d'ocupabilitat i de col·lectius vulnerables, que tindran l'oportunitat d'adquirir una formació professional per a l'ocupació a través de la realització d'obres i serveis d'interès públic a l'Ajuntament d'Alfafar.

D'aquesta manera, amb el pressupost provisional concedit de 120.103,20 euros es contractarà a un total de 10 persones per a la seva formació i realització de treballs en diferents àrees municipals, en l'especialitat d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408). Així mateix, el desenvolupament de el programa també contempla la contractació de personal docent que gestionarà els mòduls formatius per a l'obtenció de l'Certificat de Professionalitat de nivell 1.

El projecte s'iniciarà a partir del pròxim 1 de desembre de 2020, i les persones beneficiàries hauran d'estar inscrites en el LABORA com a demandants d'ocupació en l'ocupació "Operacions auxiliars de serveis administratius i generals", per poder ser contractades un cop finalitzat el procés de selecció segons les instruccions que estableixi LABORA.

Aquesta subvenció és concedida pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA, en el marc de el Programa operatiu de Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Alfafar se suma al programa “Escoles d’Ocupació Et Formem”

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha aconseguit la subvenció per a desenvolupar el programa mixt d’ocupació i formació “Escoles d’Ocupació Et Formem” per a l’any 2020.

El programa està destinat a millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats d’ocupabilitat i de col·lectius vulnerables, que tindran l’oportunitat d’adquirir una formació professional per a l’ocupació a través de la realització d’obres i serveis d’interés públic a l’Ajuntament d’Alfafar.

D’aquesta manera, amb el pressupost provisional concedit de 120.103,20 euros es contractarà un total de 10 persones per a la seua formació i realització de treballs en diferents àrees municipals, en l’especialitat d’operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408). Així mateix, el desenvolupament del programa també contempla la contractació del personal docent que gestionarà els mòduls formatius per a l’obtenció del Certificat de Professionalitat de nivell 1.

El projecte s’iniciarà a partir del pròxim 1 de desembre de 2020, i les persones beneficiàries hauran d’estar inscrites en el LABORA com a demandants d’ocupació en l’ocupació “Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals”, per a poder ser contractades una vegada finalitzat el procés de selecció segons les instruccions que establisca LABORA.

Aquesta subvenció és concedida pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.