Alfafar ultima su Campus de Verano 2019

Alfafar, 29/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, en colaboración con el Complejo Deportivo Municipal Alfafar SUMA Fitness Club, ja prepara la posada en marxa de la nova edició del Campus d'Estiu d'Alfafar dirigit a nens i nenes d'entre,,es,el Complex Esportiu del municipi i l'IES,,es,d'Abril acolliran un programa educatiu d'oci i temps lliure que,,es,jocs i tallers pretén promoure la comunicació,,es,el respecte i la igualtat a través d'una metodologia col·laborativa,,es,un estiu més els nens i nenes podran gaudir d'un campus esportiu d'estiu on,,es,tindran l'oportunitat d'iniciar-se en diverses disciplines esportives,,es,pàdel,,es,natació,,es 3 i 16 anys.

Del 25 de juny al 31 de juliol, el Complejo Deportivo del municipio y el IES 25 d’Abril acogerán un programa educativo de ocio y tiempo libre que, mitjançant la pràctica esportiva adaptada a cada edat, juegos y talleres pretende promover la comunicación, la participació, la creativitat, la diversió, el respeto y la igualdad a través de una metodología colaborativa.

Així, un verano más los niños y niñas podrán disfrutar de un campus deportivo de verano donde, en función de las edades, tendrán la oportunidad de iniciarse en diversas disciplinas deportivas (bàsquet, pádel, voleibol, natación, balontiro, etc.) realitzar activitats d'orientació,,es,d'expressió corporal i psicomotricitat a l'aire lliure,,es,així com aprendre anglès mentre juguen i fan noves coneixences en un entorn esportiu i saludable,,es,Entre les novetats d'aquesta edició,,es,Campus d'Estiu de l'Ajuntament inclou en la seva programació la celebració de tornejos de pàdel,,es,futbol i voleibol o sessions de contacontes per a les i els més petits acords a la temàtica de cada setmana,,es,entre les que es troben les professions,,es, de expresión corporal y psicomotricidad al aire libre, tallers i manualitats, así como aprender inglés mientras juegan y entablan nuevas amistades en un entorno deportivo y saludable.

Entre las novedades de esta edición, el Campus de Verano de l’Ajuntament incluye en su programación la celebración de torneos de pádel, bàsquet, fútbol y voleibol o sesiones de cuentacuentos para las y los más pequeños acordes a la temática de cada semana, entre las que se encuentran las profesiones, el deporte (posant l'accent en el femení per fomentar la igualtat,,es,o temes com l'alimentació,,es,la higiene o el reciclatge,,es,També assistiran a un taller sobre educació viària per a tots els grups o a xerrades d'equips i esportistes femenines amb l'objectiu de potenciar a través del joc i de la pràctica esportiva valors com la tolerància,,es,el respecte,,es,la consciència mediambiental,,es,els hàbits de vida saludable i,,es,especialment en aquesta edició i de manera transversal,,es,A més del Campus amb un horari de,,es) o temas como la alimentación, la higiene o el reciclaje.

También asistirán a un taller sobre educación vial para todos los grupos o a charlas de equipos y deportistas femeninas con el objetivo de potenciar a través del juego y de la práctica deportiva valores como la tolerancia, el respeto, la conciencia medioambiental, los hábitos de vida saludable y, especialmente en esta edición y de manera transversal, la igualdad.

Además del Campus con un horario de 9 01:00 14 h., les i els usuaris interessats poden sol·licitar els serveis opcionals d'Escola matinera de,,es,o de menjador de,,es,Les inscripcions poden realitzar-se en la recepció del complex esportiu fins divendres,,es,El Campus d'Estiu organitzat conjuntament per l'Ajuntament d'Alfafar i el Complex Esportiu Municipal d'Alfafar SUMA Fitness Club,,es,a més d'oferir una oportunitat única perquè els nens i nenes passin un mes de juliol divertint-se i relacionant-se,,es 8 01:00 9 h. o de comedor de 14 01:00 15:30 h. Las inscripciones pueden realizarse en la recepción del complejo deportivo hasta el viernes 21 de juny.

El Campus de Verano organizado conjuntamente por l’Ajuntament d’Alfafar y el Complejo Deportivo Municipal de Alfafar SUMA Fitness Club, además de ofrecer una oportunidad única para que los niños y niñas pasen un mes de julio divirtiéndose y relacionándose, da respuesta a la necesidad de numerosos vecinos y vecinas ofreciendo una alternativa para que los padres y madres puedan continuar su actividad laboral una vez finalizado el curso escolar, sin tener que sobrecargar a otros familiares.

RRSS CAMPUS ESTIU 2019

Alfafar, 29/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, en col·laboració amb el Complex Esportiu Municipal Alfafar SUMA Fitness Club, ja prepara la posada en marxa de la nova edició del Campus d’Estiu d’Alfafar dirigit a xiquets i xiquetes de 3 jo 16 anys.
 
Del 25 de juny al 31 de juliol, el Complex Esportiu del municipi i l’IES 25 d’Abril acolliran un programa educatiu d’oci i temps lliure que, mitjançant la pràctica esportiva adaptada a cada edat, jocs i tallers pretén promoure la comunicació, la participació, la creativitat, la diversió, el respecte i la igualtat a través d’una metodologia col·laborativa.
 
Així, un estiu més els xiquets i xiquetes podran gaudir d’un campus esportiu d’estiu on, en funció de les edats, tindran l’oportunitat d’iniciar-se en diverses disciplines esportives (bàsquet, pàdel, voleibol, natació, balontir, etc.) realitzar activitats d’orientació, d’expressió corporal i psicomotricitat a l’aire lliure, tallers i manualitats, així com aprendre anglés mentre juguen i entaulen noves amistats en un entorn esportiu i saludable.
 
Entre les novetats d’aquesta edició, el Campus d’Estiu de l’Ajuntament inclou en la seua programació la celebració de tornejos de pàdel, bàsquet, futbol i voleibol o sessions de contacontes per a les i els més xicotets concordes a la temàtica de cada setmana, entre les quals es troben les professions, l’esport (posant l’accent en el femení per a fomentar la igualtat) o temes com l’alimentació, la higiene o el reciclatge.
 
També assistiran a un taller sobre educació viària per a tots els grups o a xarrades d’equips i esportistes femenines amb l’objectiu de potenciar a través del joc i de la pràctica esportiva valors com la tolerància, el respecte, la consciència mediambiental, els hàbits de vida saludable i, especialment en aquesta edició i de manera transversal, la igualtat.
 
A més del Campus amb un horari de 9 01:00 14 h., les i els usuaris interessats poden sol·licitar els serveis opcionals d’Escola matinera de 8 01:00 9 h. o de menjador de 14 01:00 15.30 h. Les inscripcions poden realitzar-se en la recepció del complex esportiu fins al divendres 21 de juny.
 
El Campus d’Estiu organitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Alfafar i el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar SUMA Fitness Club, a més d’oferir una oportunitat única perquè els xiquets i xiquetes passen un mes de juliol divertint-se i relacionant-se, dona resposta a la necessitat de nombrosos veïns i veïnes oferint una alternativa perquè els pares i mares puguen continuar la seua activitat laboral una vegada finalitzat el curs escolar, sense haver de sobrecarregar a altres familiars.