Alfafar torna als seus orígens a través d'una exposició fotogràfica,,es,Molts veïns i veïnes ja han gaudit d'aquesta exposició,,es,aquesta exposició podrà visitar-se de dilluns a divendres de,,es,hores i els dissabtes de,,es,Des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alfafar s'ha preparat una exposició fotogràfica amb motiu del,,es,aniversari de la construcció del Consistori,,es,L'exposició ha estat possible gràcies a la implicació dels veïns i veïnes que han fet grans aportacions gràfiques,,es

Alfafar torna als seus orígens a través d'una exposició fotogràfica,,es,Molts veïns i veïnes ja han gaudit d'aquesta exposició,,es,aquesta exposició podrà visitar-se de dilluns a divendres de,,es,hores i els dissabtes de,,es,Des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alfafar s'ha preparat una exposició fotogràfica amb motiu del,,es,aniversari de la construcció del Consistori,,es,L'exposició ha estat possible gràcies a la implicació dels veïns i veïnes que han fet grans aportacions gràfiques,,es.
  • Muchos vecinos y vecinas ya han disfrutado de esta exposición.
  • Hasta el próximo 5 de gener, esta exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 01:00 20:00 horas y los sábados de 10:00 01:00 13:30 hores.
Alfafar, 27/11/2017:
Desde la concejalía de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar se ha preparado una exposición fotográfica con motivo del 150 aniversario de la construcción del Consistorio.
La exposición ha sido posible gracias a la implicación de los vecinos y vecinas que han hecho grandes aportaciones gráficas, participant activament d'aquesta exposició,,es,El Cronista Oficial de la Vila,,es,José Francisco Catalá Vila,,ca,també ha participat al costat del personal de l'Ajuntament i al President de la,,es,Associació d’Estudis d’Alfafar,,ca,Juan Antonio Ferrer,,es,en aquest esdeveniment preparat per al gaudi i coneixement de tota la població d'Alfafar,,es,Aquesta exposició compta amb imatges i objectes que et submergeixen als inicis d'Alfafar,,es,de la seva història,,es,de la seva cultura,,es,de les seves arrels,,es,en ella es compta amb una maqueta feta amb llumins,,es. El Cronista Oficial de la Vila, José Francisco Catalá Vila, también ha participado junto al personal del Ayuntamiento y al Presidente de la Associació d’Estudis d’Alfafar, Juan Antonio Ferrer, en este evento preparado para el disfrute y conocimiento de toda la población de Alfafar.
Esta exposición cuenta con imágenes y objetos que te sumergen a los inicios de Alfafar, de su historia, de su cultura, de sus raíces.
Més, en ella se cuenta con una maqueta hecha con cerillas, creada per un veí del municipi i donada a l'Ajuntament pel seu fill,,es,Federico Vila Aleixandre,,gl,En ella trobem plasmat l'Ajuntament,,es,la Plaça i l'Església Parroquial,,es,Les mesures de la creació són de 100,,es,centímetres,,es,Dins de l'exposició es troba un agraïment a totes les persones que han col·laborat d'alguna manera amb el projecte,,es,La inauguració es va dur a terme el divendres,,es,de novembre i es podrà visitar fins al,,es,de gener de dilluns a divendres en horari de,,es, Federico Vila Aleixandre. En ella encontramos plasmado el Ayuntamiento, la Plaza y la Iglesia Parroquial. Las medidas de la creación son de 100×50 centímetros.
Dentro de la exposición se encuentra un agradecimiento a todas las personas que han colaborado de alguna manera con el proyecto.
La inauguración se llevó a cabo el viernes 24 de noviembre y podrá visitarse hasta el 5 de enero de lunes a viernes en horario de 10:00 01:00 20:00 horas y los sábados de 10:00 01:00 13:30 hores.
A més en aquest mateix acte es va presentar el calendari que s'ha creat per a tots els veïns i veïnes,,es,En aquest calendari hi trobem imatges antigues del municipi,,es,Des de l'Ajuntament d'Alfafar es vol convidar a tota la població a visitar aquesta exposició per conèixer i observar en primera persones les arrels i evolució del poble d'Alfafar,,es,Alfafar torna als seus orígens a través d’una exposició fotogràfica,,ca,Molts veïns i veïnes ja han gaudit d’aquesta exposició,,ca. En este calendario encontramos imágenes antiguas del municipio.
Desde l’Ajuntament d’Alfafar se quiere invitar a toda la población a visitar esta exposición para conocer y observar en primera personas las raíces y evolución del pueblo de Alfafar.
exposició
Alfafar torna als seus orígens a través d’una exposició fotogràfica.
  • Molts veïns i veïnes ja han gaudit d’aquesta exposició.
  • Fins al pròxim 5 de gener, aquesta exposició podrà visitar-se de dilluns a divendres de,,ca,hores i els dissabtes de,,ca,Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha preparat una exposició fotogràfica amb motiu del,,ca,aniversari de la construcció del Consistori,,ca,L’exposició ha sigut possible gràcies a la implicació dels veïns i veïnes que han fet grans aportacions gràfiques,,ca,participant activament d’aquesta exposició,,ca 10:00 01:00 20:00 hores i els dissabtes de 10:00 01:00 13:30 hores.
Alfafar, 27/11/2017:
Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha preparat una exposició fotogràfica amb motiu del 150 aniversari de la construcció del Consistori. L’exposició ha sigut possible gràcies a la implicació dels veïns i veïnes que han fet grans aportacions gràfiques, participant activament d’aquesta exposició. El Cronista Oficial de la Vila, José Francisco Catalá Vila, també ha participat al costat del personal de l’Ajuntament i al President de l’Associació d’Estudis d’Alfafar,,ca,en aquest esdeveniment preparat per al gaudi i coneixement de tota la població d’Alfafar,,ca,Aquesta exposició compta amb imatges i objectes que et submergeixen als inicis d’Alfafar,,ca,de la seua història,,ca,de la seua cultura,,ca,de les seues arrels,,ca,en ella es compta amb una maqueta feta amb llumins,,ca,creada per un veí del municipi i donada a l’Ajuntament pel seu fill,,ca, Juan Antonio Ferrer, en aquest esdeveniment preparat per al gaudi i coneixement de tota la població d’Alfafar. Aquesta exposició compta amb imatges i objectes que et submergeixen als inicis d’Alfafar, de la seua història, de la seua cultura, de les seues arrels. A més, en ella es compta amb una maqueta feta amb llumins, creada per un veí del municipi i donada a l’Ajuntament pel seu fill, Federico Vila Aleixandre. En ella trobem plasmat l’Ajuntament,,ca,la Plaça i l’Església Parroquial,,ca,Les mesures de la creació són de 100,,ca,centímetres,,ca,Dins de l’exposició es troba un agraïment a totes les persones que han col,,ca,laborat d’alguna manera amb el projecte,,ca,La inauguració es va dur a terme el divendres,,ca,de novembre i podrà visitar-se fins al,,ca,de gener de dilluns a divendres en horari de,,ca,A més en aquest mateix acte es va presentar el calendari que s’ha creat per a tots els veïns i veïnes,,ca, la Plaça i l’Església Parroquial. Les mesures de la creació són de 100×50 centímetres. Dins de l’exposició es troba un agraïment a totes les persones que han col·laborat d’alguna manera amb el projecte. La inauguració es va dur a terme el divendres 24 de novembre i podrà visitar-se fins al 5 de gener de dilluns a divendres en horari de 10:00 01:00 20:00 hores i els dissabtes de 10:00 01:00 13:30 hores. A més en aquest mateix acte es va presentar el calendari que s’ha creat per a tots els veïns i veïnes. En aquest calendari trobem imatges antigues del municipi,,ca,Des de l’Ajuntament d’Alfafar es vol convidar a tota la població a visitar aquesta exposició per a conèixer i observar en primera persones les arrels i evolució del poble d’Alfafar,,ca. Des de l’Ajuntament d’Alfafar es vol convidar a tota la població a visitar aquesta exposició per a conèixer i observar en primera persones les arrels i evolució del poble d’Alfafar.